Skip to main content

TEXT 5

ТЕКСТ 5

Tekst

Текст

sattvaṁ rajas tama iti
guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho
dehe dehinam avyayam
саттва раджас тама ити
гу практи-самбхав
нибадхнанти мах-бхо
дехе дехинам авйайам

Synonyms

Пословный перевод

sattvam — vooruse guṇa; rajaḥ — kire guṇa; tamaḥ — teadmatuse guṇa; iti — sel moel; guṇāḥ — omadused; prakṛti — materiaalne loodus; sambhavāḥ — sündinud; nibadhnanti — muudavad tingimustest sõltuvaks; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; dehe — selles kehas; dehinam — elusolend; avyayam — igavene.

саттвамгуна благости; раджагуна страсти; тамагуна невежества; ити — таким образом; гу — качества; практи — из материальной природы; самбхав — возникшие; нибадхнанти — обусловливают; мах-бхо — о могучерукий; дехе — в теле; дехинам — живое существо; авйайам — вечное.

Translation

Перевод

Materiaalne loodus koosneb kolmest guṇast – voorusest, kirest ja teadmatusest. Oo, tugevakäeline Arjuna, kui igavene elusolend puutub kokku materiaalse loodusega, muudavad need guṇad ta tingimustest sõltuvaks.

Материальная природа состоит из трех гун — благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны,о могучерукий Арджуна, обусловливают его.

Purport

Комментарий

Elusolend on oma olemuselt transtsendentaalne, mistõttu tal ei ole materiaalse loodusega midagi ühist. Ent kuna ta on muutunud sõltuvaks materiaalse maailma tingimustest, tegutseb ta siiski materiaalse looduse kolme guṇa mõju all. Kuna elusolenditel on vastavalt looduse erinevatele aspektidele erinevad kehad, on nad sunnitud tegutsema vastavalt omandatud guṇadele. See ongi erinevate naudingute ja kannatuste põhjus.

Живое существо, будучи духовным, не имеет ничего общего с материальной природой. Но так как оно попало под влияние материальной энергии, оно действует под диктовку трех гунматериальной природы. Наделенные различными телами с присущими им от природы качествами, живые существа вынуждены действовать так, как велит их природа. В этом причина многообразия счастья и страданий.