Skip to main content

TEXT 3

ТЕКСТ 3

Tekst

Текст

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
мама йонир махад брахма
тасмин гарбха дадхмй ахам
самбхава сарва-бхӯтн
тато бхавати бхрата

Synonyms

Пословный перевод

mama — Minu; yoniḥ — sündimise allikas; mahat — mateeria kogusumma; brahma — kõrgeim; tasmin — selles; garbham — rasedus; dadhāmi — loon; aham — Mina; sambhavaḥ — võimalikkus; sarva-bhūtānām — kõikide elusolendite; tataḥ — seejärel; bhavati — saab; bhārata — oo, Bharata poeg.

мама — Мой; йони — источник возникновения; махат — весь материальный космос; брахма — высший; тасмин — в том; гарбхам — оплодотворение; дадхми — даю; ахам — Я; самбхава — возможность; сарва-бхӯтнм — всех живых существ; тата — затем; бхавати — становится; бхрата — о потомок Бхараты.

Translation

Перевод

Oo, Bharata poeg, sündimise allikaks on Brahmaniks nimetatav mateeria kogum, mille Mina eostan, võimaldades sedasi kõikide elusolendite sündimise.

Совокупная материальная субстанция, которую называют Брахманом, является лоном, из которого рождаются все живые существа. И Я оплодотворяю этот Брахман, о потомок Бхараты, позволяя им появиться на свет.

Purport

Комментарий

Siin antakse maailma sündimise selgitus: kõik leiab aset kṣetra ja kṣetra- jña, keha ja vaimse hinge ühendumise tagajärjel. Materiaalse looduse ja elusolendi ühendumise teeb võimalikuks Kõigekõrgem Jumal Ise. Mahat- tattva on kogu kosmilise avaldumise lõplik põhjus, ning seda materiaalsete põhjuste kogumit, millesse kuuluvad looduse kolm guṇat, nimetatakse vahel Brahmaniks. Kõrgeim Isiksus eostab selle mateeria kogumi ning võimaldab sedasi lugematute universumite sünni. Mateeria kogusummat, mahat-tattvat, kirjeldatakse vedakirjanduses Brahmanina: tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate. („Muṇḍaka Upaniṣad" 1.1.9) Kõrgeim Isiksus eostab selle Brahmani elusolenditega kui seemnetega. Kakskümmend neli algelementi, alates maast, veest, tulest ja õhust, on kõik osa materiaalsest energiast, ning nad moodustavad mahad brahma ehk suure Brahmani, materiaalse looduse. Nagu selgitatud seitsmendas peatükis, eksisteerib ka teine, materiaalsest loodusest kõrgemalseisev loodus – elusolend. See kõrgem loodus on ühendunud materiaalse loodusega Jumala Kõrgeima Isiksuse soovist ning seepärast on kõik elusolendid sündinud materiaalsest loodusest.

Здесь объяснена природа материального мира: все, что в нем есть, является результатом соединения кшетры и кшетра-гьи, тела и вечной души. Материальную природу и живое существо соединяет вместе Сам Верховный Господь. Махат- таттва — это совокупная причина космического мироздания, и эту совокупную вещественную причину творения, содержащую в себе три гуны материальной природы, иногда называют Брахманом. Оплодотворяя совокупную материальную энергию, Верховный Господь дает начало бесчисленным материальным вселенным. Эта совокупная энергия, махат-таттва, названа в Ведах Брахманом: тасмд этад брахма нмарӯпам анна ча джйате (Мундака-упанишад, 1.1.9). И Верховный Господь оплодотворяет этот Брахман семенами живых существ. Двадцать четыре элемента: земля, вода, огонь, воздух и т. д. — все это материальная энергия, называемая махад брахмой, великим Брахманом, то есть материальной природой. Над ней, как было сказано в седьмой главе, стоит другое, высшее начало, живое существо. Это высшее начало соединяется с материальной природой по воле Верховной Личности Бога, и впоследствии материальная природа порождает всех обусловленных живых существ.

Skorpion muneb oma munad riisikuhja ning seepärast öeldakse vahel, et skorpion on riisist sündinud. Kuid loomulikult ei põhjusta skorpioni sündi mitte riis. Tegelikult munes skorpioniema oma munad lihtsalt riisi. Samamoodi ei ole mitte materiaalne loodus elusolendite sünni põhjustajaks. Seemne elusolendi sünniks annab Jumala Kõrgeim Isiksus, ehkki näib, nagu oleksid elusolendid materiaalse looduse loome. Igal elusolendil on vastavalt oma varasematele tegudele teatud keha, mille on loonud materiaalne loodus, et elusolend saaks kogeda naudinguid või kannatusi. Algseks põhjuseks kõikide elusolendite avaldumisele selles materiaalses maailmas on Kõigekõrgem Jumal.

Скорпионы откладывают яйца в рисе, поэтому иногда говорят, что скорпионы рождаются из риса. Но причиной их появления на свет является не рис. На самом деле яйца откладывает самка скорпиона. Аналогично этому, материальную природу нельзя считать причиной появления на свет живых существ. Семя жизни дает Верховный Господь, поэтому живые существа только кажутся порождением материальной природы. Таким образом каждое живое существо получает определенное тело, созданное материальной природой в соответствии с его кармой, чтобы наслаждаться или страдать, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Но изначальной причиной появления на свет всех живых существ, населяющих материальный мир, является Господь.