Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekst

Texto

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Synonyms

mama — Minu; yoniḥ — sündimise allikas; mahat — mateeria kogusumma; brahma — kõrgeim; tasmin — selles; garbham — rasedus; dadhāmi — loon; aham — Mina; sambhavaḥ — võimalikkus; sarva-bhūtānām — kõikide elusolendite; tataḥ — seejärel; bhavati — saab; bhārata — oo, Bharata poeg.

mama — Mi; yoniḥ — la fuente del nacimiento; mahat — la existencia material total; brahma — supremo; tasmin — en ese; garbham — embarazo; dadhāmi — creo; aham — Yo; sambhavaḥ — la posibilidad; sarva-bhūtānām — de todas las entidades vivientes; tataḥ — después; bhavati — se vuelve; bhārata — ¡oh, hijo de Bharata!

Translation

Translation

Oo, Bharata poeg, sündimise allikaks on Brahmaniks nimetatav mateeria kogum, mille Mina eostan, võimaldades sedasi kõikide elusolendite sündimise.

La sustancia material total, llamada Brahman, es la fuente del nacimiento, y es ese Brahman lo que Yo fecundo, haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivientes, ¡oh, hijo de Bharata!

Purport

Purport

Siin antakse maailma sündimise selgitus: kõik leiab aset kṣetra ja kṣetra- jña, keha ja vaimse hinge ühendumise tagajärjel. Materiaalse looduse ja elusolendi ühendumise teeb võimalikuks Kõigekõrgem Jumal Ise. Mahat- tattva on kogu kosmilise avaldumise lõplik põhjus, ning seda materiaalsete põhjuste kogumit, millesse kuuluvad looduse kolm guṇat, nimetatakse vahel Brahmaniks. Kõrgeim Isiksus eostab selle mateeria kogumi ning võimaldab sedasi lugematute universumite sünni. Mateeria kogusummat, mahat-tattvat, kirjeldatakse vedakirjanduses Brahmanina: tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate. („Muṇḍaka Upaniṣad" 1.1.9) Kõrgeim Isiksus eostab selle Brahmani elusolenditega kui seemnetega. Kakskümmend neli algelementi, alates maast, veest, tulest ja õhust, on kõik osa materiaalsest energiast, ning nad moodustavad mahad brahma ehk suure Brahmani, materiaalse looduse. Nagu selgitatud seitsmendas peatükis, eksisteerib ka teine, materiaalsest loodusest kõrgemalseisev loodus – elusolend. See kõrgem loodus on ühendunud materiaalse loodusega Jumala Kõrgeima Isiksuse soovist ning seepärast on kõik elusolendid sündinud materiaalsest loodusest.

Esa es una explicación del mundo: todo lo que ocurre se debe a la combinación del kṣetra y el kṣetra-jña, el cuerpo y el alma espiritual. Esa combinación de la naturaleza material y la entidad viviente la hace posible el propio Dios Supremo. El mahat-tattva es la causa total de toda la manifestación cósmica; y esa sustancia total de la causa material, en la cual hay tres modalidades de la naturaleza, a veces recibe el nombre de Brahman. La Personalidad Suprema fecunda esa sustancia total, y de ese modo aparecen infinidad de universos. Esa sustancia material total, el mahat-tattva, se describe como Brahman en la literatura védica (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. Ese Brahman es fecundado con las entidades vivientes por la Persona Suprema. Los veinticuatro elementos, comenzando con la tierra, el agua, el fuego y el aire, son todos energía material, llamada mahad-brahma, o el gran Brahman, la naturaleza material. Tal como se explica en el séptimo capítulo, más allá de esta naturaleza, hay otra naturaleza, que es superior: la entidad viviente. La naturaleza superior es puesta en el seno de la naturaleza material y mezclada con ella por la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios, y después de ello todas las entidades vivientes nacen de esta naturaleza material.

Skorpion muneb oma munad riisikuhja ning seepärast öeldakse vahel, et skorpion on riisist sündinud. Kuid loomulikult ei põhjusta skorpioni sündi mitte riis. Tegelikult munes skorpioniema oma munad lihtsalt riisi. Samamoodi ei ole mitte materiaalne loodus elusolendite sünni põhjustajaks. Seemne elusolendi sünniks annab Jumala Kõrgeim Isiksus, ehkki näib, nagu oleksid elusolendid materiaalse looduse loome. Igal elusolendil on vastavalt oma varasematele tegudele teatud keha, mille on loonud materiaalne loodus, et elusolend saaks kogeda naudinguid või kannatusi. Algseks põhjuseks kõikide elusolendite avaldumisele selles materiaalses maailmas on Kõigekõrgem Jumal.

El escorpión pone sus huevos en las pilas de arroz, y a veces se dice que el escorpión nace del arroz. Pero el arroz no es la causa del escorpión. En realidad, los huevos los puso la madre. De la misma manera, la naturaleza material no es la causa del nacimiento de las entidades vivientes. La semilla la da la Suprema Personalidad de Dios, y ellas solo parecen salir como productos de la naturaleza material. Así pues, cada entidad viviente, según sus actividades pasadas, tiene un cuerpo diferente, creado por esta naturaleza material, para poder disfrutar o sufrir según sus acciones pasadas. El Señor es la causa de todas las manifestaciones de entidades vivientes que hay en este mundo material.