Skip to main content

TEXT 3

ТЕКСТ 3

Tekst

Текст

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
мама йонир махад брахма
тасмин гарбхам дадха̄мй ахам
самбхавах̣ сарва-бхӯта̄на̄м
тато бхавати бха̄рата

Synonyms

Дума по дума

mama — Minu; yoniḥ — sündimise allikas; mahat — mateeria kogusumma; brahma — kõrgeim; tasmin — selles; garbham — rasedus; dadhāmi — loon; aham — Mina; sambhavaḥ — võimalikkus; sarva-bhūtānām — kõikide elusolendite; tataḥ — seejärel; bhavati — saab; bhārata — oo, Bharata poeg.

мама – моята; йоних̣ – източник на раждане; махат – цялото материално битие; брахма – върховен; тасмин – в тази; гарбхам – оплождане; дадха̄ми – създавам; ахам – Аз; самбхавах̣ – възможност; сарва-бхӯта̄на̄м – на всички живи същества; татах̣ – след това; бхавати – става; бха̄рата – о, сине на Бхарата.

Translation

Превод

Oo, Bharata poeg, sündimise allikaks on Brahmaniks nimetatav mateeria kogum, mille Mina eostan, võimaldades sedasi kõikide elusolendite sündimise.

О, сине на Бхарата, съвкупността от материалната субстанция, наречена Брахман, е източникът на съществуващото. Аз оплождам този Брахман и давам възможност на всички живи същества да се родят.

Purport

Коментар

Siin antakse maailma sündimise selgitus: kõik leiab aset kṣetra ja kṣetra- jña, keha ja vaimse hinge ühendumise tagajärjel. Materiaalse looduse ja elusolendi ühendumise teeb võimalikuks Kõigekõrgem Jumal Ise. Mahat- tattva on kogu kosmilise avaldumise lõplik põhjus, ning seda materiaalsete põhjuste kogumit, millesse kuuluvad looduse kolm guṇat, nimetatakse vahel Brahmaniks. Kõrgeim Isiksus eostab selle mateeria kogumi ning võimaldab sedasi lugematute universumite sünni. Mateeria kogusummat, mahat-tattvat, kirjeldatakse vedakirjanduses Brahmanina: tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate. („Muṇḍaka Upaniṣad" 1.1.9) Kõrgeim Isiksus eostab selle Brahmani elusolenditega kui seemnetega. Kakskümmend neli algelementi, alates maast, veest, tulest ja õhust, on kõik osa materiaalsest energiast, ning nad moodustavad mahad brahma ehk suure Brahmani, materiaalse looduse. Nagu selgitatud seitsmendas peatükis, eksisteerib ka teine, materiaalsest loodusest kõrgemalseisev loodus – elusolend. See kõrgem loodus on ühendunud materiaalse loodusega Jumala Kõrgeima Isiksuse soovist ning seepärast on kõik elusolendid sündinud materiaalsest loodusest.

ПОЯСНЕНИЕ: Това е обяснение на света: всичко съществуващо е резултат от съчетанието на кш̣етра и кш̣етра-гя, на тялото и душата. Това съчетание между материалната природа и живото същество е възможно благодарение на Върховния Бог. Махат-таттва е съвкупната причина за възникване на цялото космично проявление; и цялата тази материално-причинна субстанция, съдържаща трите гун̣и на природата, понякога се нарича Брахман. Върховната Личност опложда тази субстанция и така се появяват безброй вселени. Цялостната материална субстанция, махат-таттва, във ведическата литература е наречена Брахман (Мун̣д̣ака Упаниш̣ад 1.1.9): тасма̄д етад брахма на̄ма-рӯпам аннам ча джа̄яте. Върховната Личност опложда Брахман със семената на живите същества. Двайсет и четирите елемента, започвайки със земя, вода, огън и въздух, са материална енергия и съставляват така наречения махад брахма, великия Брахман, материалната природа. Над нея, както вече беше обяснено в седма глава, има друга, висша природа – живото същество. По волята на Върховната Божествена Личност двете природи се смесват и от материалната природа се раждат всички живи същества.

Skorpion muneb oma munad riisikuhja ning seepärast öeldakse vahel, et skorpion on riisist sündinud. Kuid loomulikult ei põhjusta skorpioni sündi mitte riis. Tegelikult munes skorpioniema oma munad lihtsalt riisi. Samamoodi ei ole mitte materiaalne loodus elusolendite sünni põhjustajaks. Seemne elusolendi sünniks annab Jumala Kõrgeim Isiksus, ehkki näib, nagu oleksid elusolendid materiaalse looduse loome. Igal elusolendil on vastavalt oma varasematele tegudele teatud keha, mille on loonud materiaalne loodus, et elusolend saaks kogeda naudinguid või kannatusi. Algseks põhjuseks kõikide elusolendite avaldumisele selles materiaalses maailmas on Kõigekõrgem Jumal.

Скорпионът снася яйцата си в купчина ориз и понякога хората казват, че скорпионите се раждат от ориза. Но оризът не е причина за раждането на скорпиона. В действителност яйцата са снесени от майката. Аналогично материалната природа не е причина за раждането на живите същества. Семето на живота се дава от Върховната Божествена Личност и само изглежда, че живите същества са продукти на материалната природа. Всяко живо същество според постъпките си има определено тяло, създадено от тази материална природа, така че съществото да се наслаждава или да страда в съответствие с миналите си дейности. Но Бог е причината за всички проявления на живи същества в материалния свят.