Skip to main content

TEXT 30

TEXT 30

Tekst

Text

prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati
prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati

Synonyms

Synonyms

prakṛtyā — materiaalse looduse poolt; eva — kindlasti; ca — samuti; karmāṇi — tegevused; kriyamāṇāni — olles sooritatud; sarvaśaḥ — igas suhtes; yaḥ — igaüks, kes; paśyati — näeb; tathā — samuti; ātmānam — ennast; akartāram — mittetegijat; saḥ — tema; paśyati — näeb täiuslikult.

prakṛtyā — by material nature; eva — certainly; ca — also; karmāṇi — activities; kriyamāṇāni — being performed; sarvaśaḥ — in all respects; yaḥ — anyone who; paśyati — sees; tathā — also; ātmānam — himself; akartāram — the nondoer; saḥ — he; paśyati — sees perfectly.

Translation

Translation

Tõeliselt näeb see, kes näeb, et kõikide tegevuste sooritaja on materiaalse looduse poolt loodud keha, ning et isiksus ise ei tee tegelikult midagi.

One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees.

Purport

Purport

Selle keha on Ülihinge juhenduse kohaselt loonud materiaalne loodus, ning ükski kehaline tegevus ei ole tegelikult elusolendi sooritatud. Kõik tegevused, mille läbi elusolendile saab osaks õnn või kannatused, on tingitud üksnes tema kehast. Elusolend kui hing jääb kõikidest nendest kehalistest tegevustest kõrvale. Elusolendile antakse keha vastavalt tema varasematele soovidele. Et täita tema soove, saab elusolend keha, millele vastavalt ta tegutseb. Keha on praktiliselt vaid Kõigekõrgema Jumala poolt kujundatud masin elusolendi soovide täitmiseks. Nende soovide tõttu satub elusolend olukordadesse, kus talle saavad osaks naudingud või kannatused. Kui inimene arendab endas välja sellise vaimse nägemise elusolendist, ei samasta ta end enam kehaliste tegevustega. Selline inimene on tõepoolest nägija.

This body is made by material nature under the direction of the Supersoul, and whatever activities are going on in respect to one’s body are not his doing. Whatever one is supposed to do, either for happiness or for distress, one is forced to do because of the bodily constitution. The self, however, is outside all these bodily activities. This body is given according to one’s past desires. To fulfill desires, one is given the body, with which he acts accordingly. Practically speaking, the body is a machine, designed by the Supreme Lord, to fulfill desires. Because of desires, one is put into difficult circumstances to suffer or to enjoy. This transcendental vision of the living entity, when developed, makes one separate from bodily activities. One who has such a vision is an actual seer.