Skip to main content

TEXT 28

ТЕКСТ 28

Tekst

Текст

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
сама сарвешу бхӯтешу
тишханта парамеварам
винайатсв авинайанта
йа пайати са пайати

Synonyms

Пословный перевод

samam — võrdselt; sarveṣu — kõikides; bhūteṣu — elusolendites; tiṣṭhantam — paiknedes; parama-īśvaram — Ülihing; vinaśyatsu — hävitatavas; avinaśyantam — hävitamata; yaḥ — igaüks, kes; paśyati — näeb; saḥ — tema; paśyati — tõepoolest näeb.

самам — одинаково; сарвешу — во всех; бхӯтешу — живых существах; тишхантам — пребывающую; парама-ӣварам — Сверхдушу; винайатсу — в бренном; авинайантам — неразрушимую; йа — тот, кто; пайати — видит; са — он; пайати — видит вещи такими, как они есть.

Translation

Перевод

Tõeliselt näeb see, kes näeb, et Ülihing saadab individuaalset hinge alati kõikides kehades, ning kes mõistab, et ei hävivas kehas viibivat hinge ega Ülihinge pole kunagi võimalik hävitada.

Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть.

Purport

Комментарий

Igaüks, kes tänu heale suhtlusele näeb ühenduses neid kolme – keha, keha omanikku ehk individuaalset hinge ning individuaalse hinge sõpra – omab tõepoolest teadmisi. Juhul, kui inimene ei ole saanud juhendusi vaimsete teemade tõeliselt tundjalt, ei suuda ta neid kolme elementi näha. Inimesed, kes ei viibi selliste isiksuste suhtluskonnas, viibivad teadmatuses. Nad näevad üksnes keha ning arvavad, et koos keha hävimisega saabub kõigele lõpp. Kuid tegelikult pole see nii. Keha hävides jätkavad eksisteerimist nii hing kui ka Ülihing ning nad jätkavad eksisteerimist paljudes erinevates liikuvates ja liikumatutes kehades. Sanskritikeelset sõna parameśvara tõlgitakse vahel kui „individuaalne hing", sest hing on keha valitseja ning pärast keha hävimist rändab ta teise kehasse. Selles suhtes on ta keha valitseja. Samas on teisi tõlkijaid, kes tõlgivad seda sõna kui „Ülihing". Igal juhul ei lakka ei hing ega Ülihing pärast keha hävimist eksisteerimast. Nemad ei hävi. Inimene, kes seda mõistab, saab tõepoolest aru, mis toimub.

Каждый, кто благодаря общению со святыми людьми обретает способность видеть, что живые существа представляют собой сочетание тела, владельца тела (индивидуальной души) и друга индивидуальной души, обладает истинным знанием. Постичь это можно лишь в общении с теми, кто сведущ в духовной науке. Люди, лишенные такого общения, пребывают в невежестве: они не видят ничего, кроме тела, и считают, что со смертью тела всему приходит конец. Но на самом деле это не так. После смерти тела вечная душа и Сверхдуша продолжают существовать, переселяясь в другие тела, принадлежащие к разнообразным формам жизни, как движущимся, так и неподвижным. Санскритское слово парамевара иногда переводят как «индивидуальная душа», поскольку душа распоряжается своим телом, а после его разрушения переселяется в другое тело. В этом смысле она является хозяином тела. Однако другие комментаторы считают, что слово парамевара относится к Сверхдуше. Но, как бы то ни было, после смерти тела и индивидуальная душа, и Сверхдуша продолжают существовать. Они не погибают. Человек, понимающий это, видит вещи такими, как они есть.