Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Tekst

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synonyms

Synonyms

samam — võrdselt; sarveṣu — kõikides; bhūteṣu — elusolendites; tiṣṭhantam — paiknedes; parama-īśvaram — Ülihing; vinaśyatsu — hävitatavas; avinaśyantam — hävitamata; yaḥ — igaüks, kes; paśyati — näeb; saḥ — tema; paśyati — tõepoolest näeb.

samam — i lige høj grad; sarveṣu — i alle; bhūteṣu — levende væsener; tiṣṭhantam — der bor; parama-īśvaram — Oversjælen; vinaśyatsu — i de forgængelige; avinaśyantam — der aldrig forgår; yaḥ — enhver, der; paśyati — ser; saḥ — han; paśyati — ser faktisk.

Translation

Translation

Tõeliselt näeb see, kes näeb, et Ülihing saadab individuaalset hinge alati kõikides kehades, ning kes mõistab, et ei hävivas kehas viibivat hinge ega Ülihinge pole kunagi võimalik hävitada.

Den, der ser Oversjælen ledsage den individuelle sjæl i alle kroppe, og som forstår, at hverken sjælen eller Oversjælen inde i det forgængelige legeme nogensinde forgår, ser faktisk.

Purport

Purport

Igaüks, kes tänu heale suhtlusele näeb ühenduses neid kolme – keha, keha omanikku ehk individuaalset hinge ning individuaalse hinge sõpra – omab tõepoolest teadmisi. Juhul, kui inimene ei ole saanud juhendusi vaimsete teemade tõeliselt tundjalt, ei suuda ta neid kolme elementi näha. Inimesed, kes ei viibi selliste isiksuste suhtluskonnas, viibivad teadmatuses. Nad näevad üksnes keha ning arvavad, et koos keha hävimisega saabub kõigele lõpp. Kuid tegelikult pole see nii. Keha hävides jätkavad eksisteerimist nii hing kui ka Ülihing ning nad jätkavad eksisteerimist paljudes erinevates liikuvates ja liikumatutes kehades. Sanskritikeelset sõna parameśvara tõlgitakse vahel kui „individuaalne hing", sest hing on keha valitseja ning pärast keha hävimist rändab ta teise kehasse. Selles suhtes on ta keha valitseja. Samas on teisi tõlkijaid, kes tõlgivad seda sõna kui „Ülihing". Igal juhul ei lakka ei hing ega Ülihing pärast keha hävimist eksisteerimast. Nemad ei hävi. Inimene, kes seda mõistab, saab tõepoolest aru, mis toimub.

FORKLARING: Alle, der i kraft af godt selskab kan se tre ting kombineret (kroppen, kroppens indehaver – dvs. den individuelle sjæl – og den individuelle sjæls ven) besidder sand viden. Medmindre man omgås med den, der virkelig har viden om åndelige ting, kan man ikke se disse tre elementer. De, der ikke er forundt et sådant selskab, er uvidende. De ser kun kroppen og tror, at når kroppen tilintetgøres, er alt slut. Men sådan forholder det sig i virkeligheden ikke. Efter kroppens tilintetgørelse eksisterer sjælen og Oversjælen stadig, og det fortsætter de med at gøre for evigt i mange forskellige bevægelige og ubevægelige former. Sanskritordet parameśvaram bliver sommetider oversat som “den individuelle sjæl”, for sjælen hersker over kroppen, og når kroppen udslettes, går han over i en anden form. På den måde er han hersker. Men andre tolker ordet parameśvaram som Oversjælen. Hvorom alt er, fortsætter både Oversjælen og den individuelle sjæl med at eksistere. De bliver ikke tilintetgjort. Den, der kan se dette, kan virkelig se, hvad der foregår.