Skip to main content

TEXT 25

25. VERS

Tekst

Szöveg

dhyānenātmani paśyanti
kecid ātmānam ātmanā
anye sāṅkhyena yogena
karma-yogena cāpare
dhyānenātmani paśyanti
kecid ātmānam ātmanā
anye sāṅkhyena yogena
karma-yogena cāpare

Synonyms

Szó szerinti jelentés

dhyānena — meditatsiooni läbi; ātmani — enese sisemuses; paśyanti — näevad; kecit — mõned; ātmānam — Ülihinge; ātmanā — mõistusega; anye — teised; sāṅkhyena — filosoofiliste arutluste abil; yogena — jooga praktiseerimise läbi; karma-yogena — tegudega, mida on sooritatud ihaldamata nautida nende vilju; ca — samuti; apare — teised.

dhyānena – meditáció által; ātmani – önmagukban; paśyanti – látják; kecit – néhányan; ātmānam – a Felsőlelket; ātmanā – az elmével; anye – mások; sāṅkhyena – filozófiai érveléssel; yogena – a yoga-rendszer segítségével; karma-yogena – a munka gyümölcseire nem vágyva végzett tettekkel; ca – is; apare – mások.

Translation

Fordítás

Mõned tajuvad Ülihinge oma südames meditatsiooni läbi, teised teadmisi arendades, kolmandad töötades, ihaldamata maitsta oma töö vilju.

A Felsőlelket egyesek meditációban, mások a tudás művelésével, megint mások az érdek nélküli tettek révén látják meg magukban.

Purport

Magyarázat

Jumal räägib siin Arjunale, et tingimustest sõltuvad hinged võib jagada kahte kategooriasse vastavalt sellele, kas nad pürgivad eneseteadvustamise poole või mitte. Ateistidel, agnostikutel ja skeptikutel pole vaimsest elust mingit ettekujutust, kuid eksisteerib ka teine kategooria inimesi, kelle ettekujutus vaimsest elust on usaldusväärne, ning neid nimetatakse oma sisemusse vaatavateks pühendunuteks, filosoofideks ning oma töö viljadest loobunuiks. Ateistide ja agnostikute hulka loetakse seejuures ka monistlikku filosoofiat õpetavad inimesed. Parimat arusaamist vaimsetest teadmistest omavad üksnes Jumala Kõrgeima Isiksuse pühendunud, sest nemad mõistavad, et sellest materiaalsest maailmast väljapoole jäävad veel vaimne maailm ning Jumala Kõrgeim Isiksus, kes on kõikeläbiv Jumal ning kes asetseb Ülihingena iga elusolendi südames. Loomulikult on ka neid inimesi, kes püüavad jõuda Kõrgeima Absoluutse Tõe mõistmiseni teadmisi arendades, ning nemadki võib lugeda usklike kategooriasse. Sāṅkhya filosoofid analüüsivad seda materiaalset maailma kahekümne nelja elemendina ning asetavad kahekümne viienda elemendina sellesse loetellu individuaalse hinge. Kui nad aga mõistavad, et oma algse looduse poolest on individuaalne hing transtsendentaalne kõikide materiaalsete elementide suhtes, siis võivad nad mõista ka seda, et individuaalsest hingest kõrgemale jääb veel Jumala Kõrgeim Isiksus. Tema on kahekümne kuues element. Seega tõusevad ka nemad järk-järgult pühendunud teenimise tasandile Kṛṣṇa teadvuses. Need, kes töötavad, ihaldamata maitsta oma töö vilju, omavad samuti õiget suhtumist. Ka neil on võimalus tõusta pühendunud teenimise tasandile Kṛṣṇa teadvuses. Siin öeldakse, et on ka inimesi, kes omavad puhast teadvust ning kes üritavad mediteerides Ülihingeni jõuda. Kui nad leiavad Ülihinge oma südames, tõusevad nad samuti transtsendentaalsele tasandile. Samuti on inimesi, kes püüavad mõista Kõrgeimat Hinge teadmisi arendades, ning neid, kes praktiseerivad haṭha-joogat, püüdes rahuldada Jumala Kõrgeimat Isiksust oma lapsikute harjutustega.

Az Úr elmondja Arjunának, hogy a feltételekhez kötött lelkek annak alapján, hogy hogyan törekszenek az önmegvalósításra, két csoportra oszthatók. Az ateistáknak, az agnosztikusoknak és a szkeptikusoknak semmiféle lelki tudásuk nincs, ám rajtuk kívül vannak olyanok, akik hűségesen kitartanak lelki meggyőződésük mellett. Őket befelé tekintő bhaktáknak, filozófusoknak, a munkájuk gyümölcséről lemondó cselekvőknek nevezik. Akik állandóan a monista tanok megszilárdításán fáradoznak, azokat szintén az ateisták és agnosztikusok közé lehet sorolni. Ezek szerint tehát egyedül az Istenség Legfelsőbb Személyiségének bhaktái tehetnek szert a lelki tudásra, mert megértik, hogy az anyagi természeten túl létezik a lelki világ és az Istenség Legfelsőbb Személyisége, aki Paramātmāként, Felsőlélekként kiterjedve jelen van mindenkiben, s így Ő a mindent átható Istenség. Vannak olyanok, akik a Legfelsőbb Abszolút Igazságot a tudás művelésével próbálják megérteni, s őket természetesen az Úr híveihez kell sorolnunk. A sāṅkhya filozófusok elemzése szerint az anyagi világ huszonnégy elemből áll, magát az egyéni lelket pedig a huszonötödik elemnek tekintik. Amikor eljutnak annak a megértéséig, hogy az egyéni lélek természete transzcendentális az anyagi elemekhez képest, akkor azt is megértik, hogy az egyéni lelken túl ott az Istenség Legfelsőbb Személyisége is, a huszonhatodik elem. Így aztán fokozatosan ők is eljutnak a Kṛṣṇa-tudatú odaadó szolgálat síkjára. Annak is tökéletes a hozzáállása, aki a munka gyümölcsére nem vágyva cselekszik. Ő szintén esélyt kap a Kṛṣṇa-tudatos odaadó szolgálat síkjának elérésére. E vers elmondja, hogy vannak olyan tiszta tudatú emberek, akik meditáció útján próbálják a szívükben felfedezni a Felsőlelket, s ha ez sikerül, helyzetük transzcendentálissá válik. Mások a tudás művelésével próbálják megérteni a Legfelsőbb Lelket, míg megint mások a haṭha-yogát végezve gyerekes tornagyakorlataikkal akarnak örömet okozni az Istenség Legfelsőbb Személyiségének.