Skip to main content

TEXT 18

第18節

Tekst

テキスト

jyotiṣām api taj jyotis
tamasaḥ param ucyate
jñānaṁ jñeyaṁ jñāna-gamyaṁ
hṛdi sarvasya viṣṭhitam
jyotiṣām api taj jyotis
tamasaḥ param ucyate
jñānaṁ jñeyaṁ jñāna-gamyaṁ
hṛdi sarvasya viṣṭhitam

Synonyms

Synonyms

jyotiṣām — kõikides valgusallikates; api — samuti; tat — see; jyotiḥ — valguse allikas; tamasaḥ — pimedus; param — väljaspool; ucyate — öeldakse; jñānam — teadmised; jñeyam — teada olema; jñāna-gamyam — teadmiste abil lähenetav; hṛdi — südames; sarvasya — igaühe; viṣṭhitam — asetsev.

jyotiṣām — 全ての光るものの中で; api — もまた; tat — その;jyotiḥ — 光の源; tamasaḥ — 闇; param—~を超えて; ucyate — ~と言われる; jñānam — 知識; jñeyam— 知られること; jñāna-gamyam — 知識によって近づけること; hṛdi — ハートに; sarvasya — 全ての人の;viṣṭhitam — 位置して

Translation

Translation

Tema on kõikide valgusallikate valguse allikas. Ta asub väljaspool mateeria pimedust ning on mitteavaldunud. Ta on nii teadmised, teadmiste objekt kui ka teadmiste eesmärk. Ta asetseb igaühe südames.

主は全ての光るものの光の源であり、物質性の闇を超え、不顕現である。主は知識、知識の対象、知識の目的で、各自のハートに住んでいる。

Purport

Purport

Ülihing, Jumala Kõrgeim Isiksus, on kõikide valgusallikate nagu Päike, Kuu ja tähed, valguse allikaks. Vedakirjandusest saame me teada, et vaimses kuningriigis pole vajadust Päikese või Kuu järele, sest sealseid planeete valgustab Kõigekõrgema Jumala sära. Materiaalses maailmas on see Jumala vaimne sära – brahmajyoti – kaetud mahat-tattva, materiaalsete elementidega, ning seetõttu vajame me valguse saamiseks Päikest, Kuud, elektrit jne. Vaimses maailmas selliste nähtuste järele aga vajadus puudub. Vedakirjanduses öeldakse selgelt, et kõik valgustub tänu Jumala helendavale särale. Seega on ilmne, et Jumala asupaik ei ole mitte see materiaalne maailm. Ta asub vaimses maailmas, mis on meist väga kaugel vaimses taevas. Ka seda kinnitatakse meile vedakirjanduses. Āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt. („Śvetāśvatara Upaniṣad" 3.8) Jumal on just nagu Päike, mis levitab igavesti Enda ümber valgust, kuid Ta Ise asub kaugel väljaspool seda materiaalse maailma pimedust.

 スーパーソウル、すなわちバガヴァーンは太陽、月、星などあらゆる光り輝くこのの光の源でいらっしゃる。ヴェーダ文典では、精神界には太陽や月がないと述べられている。精神界には至上主の光輝が存在するからである。この物質界においては主の精神的光輝ブラフマジョーティが物質要素マハト・タットヴァで覆われているために、私たちは太陽や月や電気を必要とする。しかし精神界にはそのようなものは全く必要ない、主の光輝により全てのものが照らされているとヴェーダ文典に明確に述べられている。それゆえ主は物質界に位置していらっしゃるのではないことが明らかである。主は精神空間のはるか上方、精神界にいらっしゃるのである。これもヴェーダ文典に確認されていることである。主はまさに太陽のように永遠に輝いていらっしゃる。しかし主は物質界のはるか彼方にいらっしゃるのである。 

Tema teadmised on transtsendentaalsed. Vedakirjanduses kinnitatakse, et Brahman esindab transtsendentaalsete teadmiste tuuma. Sellele, kes ihaldab tõusta vaimsesse maailma, annab teadmised iga elusolendi südames viibiv Kõigekõrgem Jumal. Ühes vedalikus mantras („Śvetāśvatara Upaniṣad" 6.18) öeldakse: taṁ ha devam ātma-buddhi-prakāśaṁ mumukṣur vai śaraṇam ahaṁ prapadye. Kui inimene vähegi soovib saavutada vabanemist, peab ta alistuma Jumala Kõrgeimale Isiksusele. Mis puutub lõplike teadmiste eesmärki, siis selle kohta leiame me vedakirjandusest järgmise kinnituse: tam eva viditvāti mṛtyum eti. „Üksnes Jumalat tundes on võimalik pääseda vabaks sünni ja surma ahelaist." („Śvetāśvatara Upaniṣad" 3.8)

 至上主の知識は超越的である。ヴェーダ文典は、ブラフマンが超越的知識の凝集したものであると述べている。精神界に移りたいと切望している人には各自のハートに住んでおられる至上主がそのための知識を授けて下さる。ヴェーダのマントラ(『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』6-16)には「もし人が真実に解放を希(ねが)うならばバガヴァーンに完全に服従しなければならない」と述べられている。究極知識の目的についてはヴェーダ文典(『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』3-8)に至上主を知ることによってのみ生死を超越することができると述べられている。

Jumal asetseb kõrgeima valitsejana igaühe südames. Kõigekõrgema käed ja jalad asuvad kõikjal, erinevalt individuaalsest hingest. Seepärast tuleb tunnistada, et tegevusväljal on kaks tundjat: individuaalne hing ning Ülihing. Individuaalse hinge käed ja jalad saavad korraga olla ainult ühes paigas, kuid Kṛṣṇa käed ja jalad ulatuvad kõikjale. Sedasi kinnitatakse „Śvetāśvatara Upaniṣadis" (3.17): sarvasya prabhum īśānaṁ sarvasya śaraṇaṁ bṛhat. Jumala Kõrgeim Isiksus, Ülihing, on kõikide elusolendite prabhu ehk isand, ning seega on Ta ka kõikide elusolendite lõplik varjupaik. Sellest võib järeldada, et Ülihing ning individuaalne hing on alati erinevad. Seda ei saa mitte keegi eitada.

 至上主は至上の支配者として全てのもののハートの中に住んでいらっしゃる。主は全ての場所に遍在する手足を持っていらっしゃるが、これは個別魂についてはあてはまらない。したがい2種類の知田者――個別魂とスーパーソウル――が存在することを私たちは認めなければならない。人の手足は局部的であるが、クリシュナの手足は全ての場所に遍在している。このことも『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』(3-17)で確認されている。すなわちバガヴァーン、スーパーソウルは全生命体のプラブつまり主人であり、それゆえ全生命体にとっての究極的な保護の地でいらっしゃる。ゆえに個別魂とスーパーソウルは常に異なるという事実を否定することはできない。