Skip to main content

TEXT 9

TEXT 9

Tekst

Texte

atha cittaṁ samādhātuṁ
na śaknoṣi mayi sthiram
abhyāsa-yogena tato
mām icchāptuṁ dhanañ-jaya
atha cittaṁ samādhātuṁ
na śaknoṣi mayi sthiram
abhyāsa-yogena tato
mām icchāptuṁ dhanañ-jaya

Synonyms

Synonyms

atha — kui, seepärast; cittam — mõistus; samādhātum — keskendama; na — ei; śaknoṣi — sa oled võimeline; mayi — Mulle; sthiram — püsivalt; abhyāsa-yogena — pühendunu teenimise läbi; tataḥ — siis; mām — Mind; iccha — soov; āptum — saama; dhanam-jaya — oo, rikkuste võitja, Arjuna.

atha: si donc; cittam: le mental; samādhātum: de fixer; na: pas; śaknoṣi: capable; mayi: sur Moi; sthiram: sans cesse; abhyāsa-yogena: par la pratique du service dévotionnel; tataḥ: alors; mām: Moi; icchā: le désir; āptum: d’obtenir; dhanam-jaya: ô Arjuna, conquérant des richesses.

Translation

Translation

Mu kallis Arjuna, oo, rikkuste võitja, kui sa ei suuda keskendada oma mõistust kõrvalekaldumatult Minule, siis järgi bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe. Sel viisil arendad sa endas soovi Minuni jõuda.

Mon cher Arjuna, toi qui conquis tant de richesses, si tu ne peux, sans faillir, fixer sur Moi ton mental, observe alors les principes régulateurs du bhakti-yoga et acquiers ainsi le désir de M’atteindre.

Purport

Purport

Selles värsis viidatakse kahele erinevale bhakti-jooga protsessile. Esimene neist käib nende kohta, kes on juba kiindunud Kṛṣṇasse ning arendanud endas välja transtsendentaalse armastuse Jumala Kõrgeima Isiksuse vastu. Ning teine neist on mõeldud inimeste jaoks, kes ei ole veel sellisele tasandile jõudnud. Nende jaoks eksisteerivad erinevad ettekirjutatud reeglid, mida inimene võib järgida, et tõusta lõpptulemusena Kṛṣṇasse kiindumise tasandile.

Ce verset indique que le bhakti-yoga peut se pratiquer de deux façons. La première concerne ceux qui, parce qu’ils éprouvent un amour transcendantal pour Dieu, sont attachés à Kṛṣṇa, la Personne Suprême. Et la deuxième, ceux qui n’ont pas encore développé cet amour et cet attachement. Ces derniers pourront suivre certaines règles qui les amèneront finalement à s’attacher à Kṛṣṇa.

Bhakti-jooga tähendab meelte puhastamist. Kuna materiaalses maailmas viibides oleme me tegelenud meelte rahuldamisega, siis on meie meeled alati ebapuhtad. Kuid bhakti-jooga abil on võimalik oma meeled puhastada ning puhastununa hakkavad nad otseselt tunnetama Kõigekõrgemat Jumalat. Selles materiaalses maailmas võin ma teenida mõnd isandat, kuid ma ei teeni teda mitte tõelisest armastusest, vaid lihtsalt selleks, et raha saada. Samuti ei suhtu ka see isand minusse armastusega, ma lihtsalt teenin teda ning ta maksab mulle minu töö eest. Seega ei ole selline teenimine mingitpidi seotud armastusega. Kuid vaimses elus peab inimene jõudma puhtale armastuse tasandile. Sellele armastuse tasandile on võimalik jõuda, teenides oma praeguste meeltega pühendunult Kõigekõrgemat Jumalat.

Le bhakti-yoga vise à la purification des sens. Leur emploi présent dans le cadre de l’existence conditionnée à des fins de plaisirs matériels rend nos sens impurs. Mais purifiés par le bhakti-yoga, ils entrent directement en contact avec le Seigneur Suprême. Dans l’existence matérielle, les hommes ne servent pas un maître parce qu’ils l’aiment, mais parce qu’ils souhaitent gagner de l’argent. Le maître n’éprouve pas non plus d’amour pour son subordonné. Il utilise seulement ses services et le paie en retour. Il n’est donc pas question d’amour. Dans la vie spirituelle, au contraire, on doit s’élever jusqu’à l’amour pur. Et l’on y parvient par la pratique du service de dévotion, accompli avec les sens dont on est à présent doté.

Hetkel on see Jumala armastus kõigi meie südameis uinunud. Armastus Jumala vastu väljendub meis paljudel erinevatel viisidel, kuid see on materiaalsete suhete tõttu ebapuhas. Süda tuleb materiaalsetest suhetest puhastada ning seejärel on võimalik taastada meis uinunud, kuid loomulik armastus Kṛṣṇa vastu. Selles seisnebki kogu protsess.

L’amour de Dieu sommeille dans le cœur de chacun. Il se manifeste sous diverses formes, mais il est contaminé par la matière. Le cœur doit donc être purifié de son contact avec la matière, et cet amour naturel ravivé. Telle est, en résumé, la voie du bhakti-yoga.

Et praktiseerida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, peab inimene vaimses elus suuri kogemusi omava vaimse õpetaja juhendusel järgima kindlaid printsiipe: tõusma hommikul vara, pesema ennast, käima templis, palvetama ning kordama Hare Kṛṣṇa mantrat, korjama jumaluse jaoks lilli, valmistama Temale toitu, sööma prasādamit jne. On palju erinevaid reegleid, mida inimene peab sel juhul järgima. Ning samuti on oluline kuulata regulaarselt loenguid „Bhagavad-gītāst" ja „Śrīmad-Bhāgavatamist" puhastelt pühendunutelt. Selline bhakti-jooga praktiseerimine aitab igaühel tõusta Jumala armastamise tasandile ning sel juhul võib inimene kindel olla, et ta jõuab Jumala vaimsesse kuningriiki. Järgides vaimse õpetaja juhendusel ettekirjutatud reeglitele vastavaid bhakti-jooga põhimõtteid, jõuab inimene kindlasti Jumala armastamise tasandile.

La pratique du bhakti-yoga consiste à suivre, sous la conduite d’un maître spirituel compétent, certains principes régulateurs. Ainsi de se lever de bonne heure le matin, se laver, entrer dans le temple pour y offrir des prières au Seigneur et chanter Hare Kṛṣṇa, cueillir des fleurs et les offrir à la mūrti, cuisiner pour Lui des mets délicats et les Lui offrir, en honorer les reliefs sanctifiés (prasādam), etc. Il faut également écouter sans cesse des lèvres des purs dévots le message de la Bhagavad-gītā et du Śrīmad-Bhāgavatam. Les pratiques accomplies conformément aux principes régulateurs du bhakti-yoga, sous la conduite d’un maître spirituel, aideront l’homme à s’élever jusqu’à l’amour de Dieu et lui permettront d’atteindre, en toute certitude, Son royaume spirituel.