Skip to main content

TEXT 17

ТЕКСТ 17

Tekst

Текст

yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ
йо на хшйати на двеши
на очати на ккшати
убхубха-паритйгӣ
бхактимн йа са ме прийа

Synonyms

Пословный перевод

yaḥ — see, kes; na — mitte kunagi; hṛṣyati — naudib; na — mitte kunagi; dveṣṭi — kurvastab; na — mitte kunagi; śocati — hädaldab; na — mitte kunagi; kāṅkṣati — ihaldab; śubha — soodsa; aśubha — ja ebasoodsa; parityāgī — loovutaja; bhakti-mān — pühendunu; yaḥ — see, kes; saḥ — tema on; me — Mulle; priyaḥ — kallis.

йа — который; на хшйати — не ликует; на двеши — не горюет; на очати — не скорбит; на ккшати — не желает; убха — от хорошего; аубха — и плохого; паритйгӣ — отрекшийся; бхакти-мн — преданный; йа — который; са — тот; ме — Мой; прийа — дорогой.

Translation

Перевод

Selline pühendunu, kes ei rõõmusta ega kurvasta, kes ei kurda ega ihalda ning kes on loobunud nii soodsatest kui ka ebasoodsatest asjadest, on Mulle väga kallis.

Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, — такой преданный очень дорог Мне.

Purport

Комментарий

Puhas pühendunu ei rõõmusta materiaalse edu üle ega kurvasta samasuguse kaotuse pärast. Ta ei ihalda omada poega või õpilast ega kurvasta ka neid mitte saades. Kui ta ka kaotab midagi sellist, mis oli talle väga kallis, ei hädalda ta selle üle. Kui ta ei saa midagi, mida ta ihaldas, ei lange ta sellepärast masendusse. Ta on transtsendentaalne kõikvõimalike soodsate, ebasoodsate ning patuste tegude suhtes. Kõigekõrgema Jumala rahuldamiseks on ta valmis enda peale võtma kõikvõimalikke riske. Miski ei saa olla talle takistuseks Jumala pühendunud teenimises. Selline pühendunu on Kṛṣṇale väga kallis.

Чистый преданный никогда не радуется материальным приобретениям и не горюет о потерях, он не слишком радуется, когда у него появляются сыновья или ученики, и не сокрушается о том, что их у него нет. Потеряв то, что ему дорого, преданный не скорбит о потере и не впадает в уныние, когда не может получить того, что желает. Он всегда сохраняет трансцендентное положение, с какой бы благоприятной, неблагоприятной или греховной деятельностью ему ни пришлось столкнуться. Ради удовлетворения Верховного Господа он готов пойти на любой риск. Ничто не может помешать ему заниматься преданным служением. Такой преданный очень дорог Кришне.