Skip to main content

TEXT 17

ТЕКСТ 17

Tekst

Текст

yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ
йо на хр̣ш̣яти на двеш̣т̣и
на шочати на ка̄нкш̣ати
шубха̄шубха-паритя̄гӣ
бхактима̄н ях̣ са ме приях̣

Synonyms

Дума по дума

yaḥ — see, kes; na — mitte kunagi; hṛṣyati — naudib; na — mitte kunagi; dveṣṭi — kurvastab; na — mitte kunagi; śocati — hädaldab; na — mitte kunagi; kāṅkṣati — ihaldab; śubha — soodsa; aśubha — ja ebasoodsa; parityāgī — loovutaja; bhakti-mān — pühendunu; yaḥ — see, kes; saḥ — tema on; me — Mulle; priyaḥ — kallis.

ях̣ – този, който; на – никога; хр̣ш̣яти – радва се; на – никога; двеш̣т̣и – скърби; на – никога; шочати – оплаква се; на – никога; ка̄нкш̣ати – желае; шубха – от благоприятното; ашубха – и неблагоприятното; паритя̄гӣ – който се отказва; бхакти-ма̄н – предан; ях̣ – този, който; сах̣ – той е; ме – на мен; приях̣ – скъп.

Translation

Превод

Selline pühendunu, kes ei rõõmusta ega kurvasta, kes ei kurda ega ihalda ning kes on loobunud nii soodsatest kui ka ebasoodsatest asjadest, on Mulle väga kallis.

Този, който не ликува и не скърби, не се оплаква и не копнее, отказва се и от благоприятните, и от неблагоприятните неща – такъв предан ми е много скъп.

Purport

Коментар

Puhas pühendunu ei rõõmusta materiaalse edu üle ega kurvasta samasuguse kaotuse pärast. Ta ei ihalda omada poega või õpilast ega kurvasta ka neid mitte saades. Kui ta ka kaotab midagi sellist, mis oli talle väga kallis, ei hädalda ta selle üle. Kui ta ei saa midagi, mida ta ihaldas, ei lange ta sellepärast masendusse. Ta on transtsendentaalne kõikvõimalike soodsate, ebasoodsate ning patuste tegude suhtes. Kõigekõrgema Jumala rahuldamiseks on ta valmis enda peale võtma kõikvõimalikke riske. Miski ei saa olla talle takistuseks Jumala pühendunud teenimises. Selline pühendunu on Kṛṣṇale väga kallis.

ПОЯСНЕНИЕ: Чистият предан нито се радва, нито страда заради материална печалба или загуба. Той не желае прекалено силно да има син или ученик и не скърби, ако не ги получи. Когато изгуби нещо, което му е много скъпо, не съжалява. Ако не постигне това, което иска, не се оплаква. Той остава неповлиян насред всякакви дейности – благоприятни, неблагоприятни и греховни. Готов е на всичко, за да удовлетвори Върховния Бог. Нищо не може да му попречи да извършва предано служене. Такъв предан е много скъп на Кр̣ш̣н̣а.