Skip to main content

TEXT 12

ТЕКСТ 12

Tekst

Текст

śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram
шрейо хи гя̄нам абхя̄са̄дж
гя̄на̄д дхя̄нам вишиш̣яте
дхя̄на̄т карма-пхала-тя̄гас
тя̄га̄ч чха̄нтир анантарам

Synonyms

Дума по дума

śreyaḥ — parem; hi — kindlasti; jñānam — teadmised; abhyāsāt — kui praktika; jñānāt — kui teadmised; dhyānam — meditatsioon; viśiṣyate — peetakse paremaks; dhyānāt — kui meditatsioon; karma-phala-tyāgaḥ — karmaliste tegevuste tulemustest loobumine; tyāgāt — sellise loobumuse läbi; śāntiḥ — rahu; anantaram — seejärel.

шреях̣ – по-добре; хи – несъмнено; гя̄нам – знание; абхя̄са̄т – от практика; гя̄на̄т – от знание; дхя̄нам – медитация; вишиш̣яте – се счита за по-добра; дхя̄на̄т – от медитацията; карма-пхала-тя̄гах̣ – отказване от резултатите на плодоносните дейности; тя̄га̄т – с такова отречение; ша̄нтих̣ – спокойствие; анантарам – след това.

Translation

Превод

Kui sa ei ole ka selleks võimeline, siis arenda endas teadmisi. Kuid teadmistest parem on meditatsioon ning meditatsioonist parem on oma tegevuse viljadest loobumine, sest sellise loobumuse läbi on võimalik saavutada mõistuse rahu.

Ако не можеш да приемеш тази практика, тогава се заеми с развиване на знание. По-добра от знанието е медитацията, а по-добър от медитацията е отказът от плодовете на дейността, защото чрез този отказ постигаш душевно спокойствие.

Purport

Коментар

Nagu nimetatud eelnenud värssides, eksisteerib kahte laadi pühendunud teenimist: esimesel juhul järgib inimene reguleerivaid printsiipe, teisel juhul on ta armastuses kiindunud Jumala Kõrgeimasse Isiksusse. Nende jaoks, kes ei suuda Kṛṣṇa teadvuse põhimõtteid järgida, on parem arendada endas teadmisi, sest teadmiste läbi võib inimene mõista oma tegelikku positsiooni. Teadmisi arendades jõuab inimene järk-järgult meditatsioonini ning meditatsiooni abil võib inimene aja jooksul jõuda Jumala Kõrgeima Isiksuse mõistmiseni. Eksisteerivad protsessid, mis juhivad inimese arusaamani, et ta ise ongi Kõigekõrgem; kui inimene ei suuda end pühendunud teenimisse rakendada, võib ta praktiseerida sellist meditatsiooni. Kui inimene ei suuda sellist meditatsiooni praktiseerida, siis on vedakirjanduses ettekirjutatud suur hulk kohustusi nii brāhmaṇate, kṣatriyate, vaiśyade kui ka śūdrate jaoks. Need on ära toodud ka „Bhagavad-gītā" viimases peatükis. Kuid igal juhul peaks inimene püüdma loobuda oma töö viljadest, mis tähendab, et oma töö resultaadid tuleb rakendada mõnel heategeval eesmärgil.

ПОЯСНЕНИЕ: Както се спомена в предишните стихове, има два вида предано служене: пътят на регулиращите принципи и пътят на пълната привързаност от любов към Върховната Божествена Личност. За тези, които не могат да следват принципите на Кр̣ш̣н̣а съзнание, е по-добре да развиват знание, защото със знание човек може да разбере истинската си природа. Постепенно знанието ще ги издигне до стадия на медитация, а чрез медитация може да се осъзнае Върховната Божествена Личност. Има методи, които водят до разбирането, че човек сам е Върховният и този вид медитация е приемлив, когато някой не е способен да служи предано. На тези, които не могат да медитират по този начин, ведическата литература препоръчва да следват дълга си, изпълнявайки предписаните задължения за бра̄хман̣и, кш̣атрии, вайши и шӯдри, описани в последната глава на Бхагавад-гӣта̄. Но във всички случаи човек трябва да се откаже от плодовете на труда си. Това означава да използва резултата от своята кармична дейност за някаква добра кауза.

Kokkuvõttes võib seega öelda, et kõrgeima eesmärgi saavutamiseks, Jumala Kõrgeima Isiksuseni jõudmiseks, on kaks teed: esimene neist on järk-järgulise arengu tee, teine aga otsetee. Pühendunud teenimine Kṛṣṇa teadvuses on otsene meetod ning teine meetod tähendab oma töö viljadest loobumist. Töö viljadest loobumise järel on võimalik jõuda teadmiste tasandile, seejärel meditatsiooni tasandile, seejärel Ülihinge mõistmiseni ning lõpuks Jumala Kõrgeima Isiksuse mõistmise tasandile. Inimene võib valida kas mitmeastmelise või otsese tee. Kuna kõik ei suuda omaks võtta otsest teed, soovitatakse ka mitmeastmelist teed. Tuleb siiski mõista, et Kṛṣṇa soovitab Arjunale üksnes otsest teed, sest Arjuna viibib juba Kõigekõrgema Jumala armastuse ja pühendumusega teenimise tasandil. Mitmeastmelist meetodit soovitatakse neile, kes ei asu veel sellel tasandil. Nemad peaksid järgima järk-järgulist loobumuse, teadmiste, meditatsiooni ja Ülihinge ning Brahmani teadvustamise protsessi. Sellegipoolest rõhutatakse „Bhagavad-gītās" ikkagi eelkõige otsest meetodit. Kõigile soovitatakse järgida otsest meetodit ja alistuda Jumala Kõrgeimale Isikusele, Kṛṣṇale.

Накратко, има два метода за постигане на най-висшата цел – Върховната Божествена Личност: методът на постепенното развитие и прекият метод. Преданото служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание е прекият метод, а другият изисква отказ от плодовете на дейността. Тогава човек може да достигне нивото на знание, след това – нивото на медитация, после – нивото на разбиране на Свръхдушата и най-накрая – да постигне Върховната Божествена Личност. Може да се приеме или постепенния процес, или прекия път. Прекият метод не е възможен за всекиго, затова непрекият е също добър. Трябва да се отбележи, че Кр̣ш̣н̣а не препоръчва на Арджуна непрекия метод, защото Арджуна вече е достигнал нивото на любовно предано служене на Върховния Бог. Непрекият метод е за тези, които не са на това ниво – те трябва да следват постепенния процес на отречение, знание, медитация и реализация на Свръхдушата и Брахман. Що се отнася до Бхагавад-гӣта̄, в нея се набляга на прекия метод. Всеки е съветван да приеме прекия метод и да се отдаде на Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а.