Skip to main content

TEXT 11

VERSO 11

Tekst

Texto

athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān
athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Synonyms

Sinônimos

atha — isegi kui; etat — seda; api — samuti; aśaktaḥ — võimetu; asi — sa oled; kartum — täitma; mat — Mulle; yogam — pühendunud teenimises; āśritaḥ — leides varjupaiga; sarva-karma — kõikide tegevuste; phala — resultaatide; tyāgam — loovutamist; tataḥ — siis; kuru — tee; yata-ātma- vān — enese üle valitsev.

atha — mesmo que; etat — isto; api — também; aśaktaḥ — incapaz; asi — você seja; kartum — de executar; mat — para Mim; yogam — em serviço devocional; āśritaḥ — refugiando-se; sarva-karma — de todas as atividades; phala — dos resultados; tyāgam — renúncia; tataḥ — então; kuru — faça; yata-ātma-vān — situado em si mesmo.

Translation

Tradução

Ent kui sa ei ole suuteline töötama Minu teadvuses, siis püüa tegutseda, loobudes kõikidest oma töö resultaatidest ning püüa enese üle valitseda.

Se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nesta Minha consciência, então, tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu.

Purport

Comentário

Võib juhtuda, et sotsiaalsetest, perekondlikest või religioossetest põhjustest tulenevalt või muude takistuste tõttu ei ole inimene võimeline Kṛṣṇa teadvuse liikumisega koostööd tegema. Otsene seotus Kṛṣṇa teadvuse toimingutega võib esile kutsuda teiste pereliikmete pahameele või tekitada teisi probleeme. Sellises olukorras olevale inimesele soovitatakse, et ta ohverdaks oma tegevustega saavutatud resultaadid mõnel heal eesmärgil. Sedasi soovitatakse toimida vedalikes pühakirjades. Vedakirjanduses kirjeldatakse paljusid ohverdusi ning erilisi tegevusi (ehk puṇyat), milles kasutatakse ära inimese eelnevate tegevuste resultaadid. Sel moel on võimalik lõpuks järk-järgult teadmiste tasandile tõusta. Kṛṣṇa teadvuse tegevustest mitte huvitatud inimesed teevad tihtipeale annetusi kas haiglatele või teistele ühiskondlikele asutustele, loobudes sedasi osast oma tööga teenitud resultaatidest. Ka selline tegevus on soovitatav, sest loobudes oma töö viljadest, puhastab inimene järk-järgult oma mõistust, ning olles jõudnud puhastunud mõistuse tasandile, on inimene suuteline Kṛṣṇa teadvust omaks võtma. Loomulikult ei sõltu Kṛṣṇa teadvus ühestki teisest protsessist, sest Kṛṣṇa teadvus ise puhastab inimese mõistust, ent kui miski takistab inimest Kṛṣṇa teadvust omaks võtta, võib ta püüda loobuda oma tegude viljadest. Sellepärast võib aktsepteerida sotsiaaltööd, ühiskondlikku tööd, rahvuse heaks töötamist, end oma maa nimel ohverdamist kui vahendit, mis aitab inimesel aja jooksul jõuda Kõigekõrgema Jumala puhta pühendunud teenimise tasandile. „Bhagavad-gītās" (18.46) öeldakse: yataḥ pravṛttir bhūtānām. „Kui inimene otsustab ohverdada midagi kõrgeima eesmärgi nimel, isegi kui ta ei tea, et kõrgeimaks põhjuseks on Kṛṣṇa, siis jõuab ta ohverdamise kaudu aja jooksul arusaamani, et Kṛṣṇa on kõrgeim põhjus."

Pode ser que, devido a fatores sociais, familiares ou religiosos ou mesmo por outros impedimentos, a pessoa nem seja capaz de simpatizar com as atividades da consciência de Kṛṣṇa. E se alguém se interessa diretamente pelas atividades da consciência de Kṛṣṇa, talvez surjam objeções dos membros de sua família, ou muitas outras dificuldades. Para quem tem semelhante problema, aconselha-se que sacrifique em prol de alguma boa causa aquilo que conseguiu adquirir com suas atividades. Tais procedimentos são descritos nas regras védicas. Descrevem-se vários sacrifícios e cerimônias especiais para o dia da lua cheia, ou trabalhos especiais em que se pode aplicar o resultado da ação praticada anteriormente. Assim, aos poucos pode-se adquirir conhecimento. Também consta que, quando alguém que nem sequer está interessado nas atividades da consciência de Kṛṣṇa dá caridade a algum hospital ou a alguma outra instituição social, ele renuncia aos resultados que arduamente conseguiu através de suas atividades. Isto também se recomenda aqui porque, praticando renúncia aos frutos de suas atividades, ele com certeza purificará sua mente de maneira gradual, e com a mente purificada, será capaz de compreender a consciência de Kṛṣṇa. É claro que a consciência de Kṛṣṇa não depende de nenhum outro fator, porque a própria consciência de Kṛṣṇa pode purificar a mente, mas se há impedimentos para aceitar a consciência de Kṛṣṇa, pode-se tentar abandonar os resultados das ações. A este respeito, serviço social, serviço comunitário, serviço à nação, sacrifício pela pátria, etc., podem ser aceitos de modo que algum dia seja possível chegar ao nível de serviço devocional puro ao Senhor Supremo. No Bhagavad-gītā (18.46), o Senhor declara que yataḥ pravṛttir bhūtānām: se alguém decide sacrificar-se pela causa suprema, mesmo que não saiba que a causa suprema é Kṛṣṇa, através do método sacrificatório, ele aos poucos passará a compreender que Kṛṣṇa é a causa suprema.