Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Tekst

athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān
athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Synonyms

Synonyms

atha — isegi kui; etat — seda; api — samuti; aśaktaḥ — võimetu; asi — sa oled; kartum — täitma; mat — Mulle; yogam — pühendunud teenimises; āśritaḥ — leides varjupaiga; sarva-karma — kõikide tegevuste; phala — resultaatide; tyāgam — loovutamist; tataḥ — siis; kuru — tee; yata-ātma- vān — enese üle valitsev.

atha — selv hvis; etat — dette; api — også; aśaktaḥ — ude af stand til; asi — du er; kartum — at gøre; mat — til Mig; yogam — i hengiven tjeneste; āśritaḥ — idet du søger tilflugt; sarva-karma — af alle handlinger; phala — af resultaterne; tyāgam — forsagelse; tataḥ — da; kuru — praktisér; yata-ātma-vān — forankret i selvet.

Translation

Translation

Ent kui sa ei ole suuteline töötama Minu teadvuses, siis püüa tegutseda, loobudes kõikidest oma töö resultaatidest ning püüa enese üle valitseda.

Hvis du imidlertid ikke kan arbejde i denne bevidsthed om Mig, forsøg da at opgive alle resultater af dit arbejde og være forankret i selvet.

Purport

Purport

Võib juhtuda, et sotsiaalsetest, perekondlikest või religioossetest põhjustest tulenevalt või muude takistuste tõttu ei ole inimene võimeline Kṛṣṇa teadvuse liikumisega koostööd tegema. Otsene seotus Kṛṣṇa teadvuse toimingutega võib esile kutsuda teiste pereliikmete pahameele või tekitada teisi probleeme. Sellises olukorras olevale inimesele soovitatakse, et ta ohverdaks oma tegevustega saavutatud resultaadid mõnel heal eesmärgil. Sedasi soovitatakse toimida vedalikes pühakirjades. Vedakirjanduses kirjeldatakse paljusid ohverdusi ning erilisi tegevusi (ehk puṇyat), milles kasutatakse ära inimese eelnevate tegevuste resultaadid. Sel moel on võimalik lõpuks järk-järgult teadmiste tasandile tõusta. Kṛṣṇa teadvuse tegevustest mitte huvitatud inimesed teevad tihtipeale annetusi kas haiglatele või teistele ühiskondlikele asutustele, loobudes sedasi osast oma tööga teenitud resultaatidest. Ka selline tegevus on soovitatav, sest loobudes oma töö viljadest, puhastab inimene järk-järgult oma mõistust, ning olles jõudnud puhastunud mõistuse tasandile, on inimene suuteline Kṛṣṇa teadvust omaks võtma. Loomulikult ei sõltu Kṛṣṇa teadvus ühestki teisest protsessist, sest Kṛṣṇa teadvus ise puhastab inimese mõistust, ent kui miski takistab inimest Kṛṣṇa teadvust omaks võtta, võib ta püüda loobuda oma tegude viljadest. Sellepärast võib aktsepteerida sotsiaaltööd, ühiskondlikku tööd, rahvuse heaks töötamist, end oma maa nimel ohverdamist kui vahendit, mis aitab inimesel aja jooksul jõuda Kõigekõrgema Jumala puhta pühendunud teenimise tasandile. „Bhagavad-gītās" (18.46) öeldakse: yataḥ pravṛttir bhūtānām. „Kui inimene otsustab ohverdada midagi kõrgeima eesmärgi nimel, isegi kui ta ei tea, et kõrgeimaks põhjuseks on Kṛṣṇa, siis jõuab ta ohverdamise kaudu aja jooksul arusaamani, et Kṛṣṇa on kõrgeim põhjus."

FORKLARING: Der kan være tilfælde, hvor man ikke engang ser sig i stand til at sympatisere med Kṛṣṇa-bevidste aktiviteter, enten på grund af sociale, familiemæssige eller religiøse hensyn eller på grund af andre vanskeligheder. Hvis man involverer sig direkte i Kṛṣṇa-bevidste aktiviteter, kan det være, at der kommer indsigelser fra familien eller en masse andet besvær. Hvis man har det problem, anbefales det, at man giver det samlede resultat af sine handlinger til et eller andet godt formål. De vediske regler anbefaler en sådan fremgangsmåde. Der findes mange beskrivelser af bestemte offerhandlinger og fuldmåneritualer, og der er særlige former for arbejde, hvorigennem resultatet af ens handlinger kan engageres. På den måde kan man gradvist blive ophøjet til stadiet af kundskab. Det ses også, at når en person, der ikke er det mindste interesseret i Kṛṣṇa-bevidste aktiviteter, giver velgørenhed til et hospital eller en anden social institution, opgiver han de dyrekøbte resultater af sine handlinger. Dette bliver også anbefalet her, for ved at opgive frugterne af sine handlinger kan man være sikker på gradvist at rense sit sind, og med et renset sind vil man kunne forstå Kṛṣṇa-bevidsthed. Kṛṣṇa-bevidsthed beror selvfølgelig ikke på nogen anden erfaring, for Kṛṣṇa-bevidsthed kan i sig selv rense ens sind, men hvis der er noget i vejen for at involvere sig i Kṛṣṇa-bevidsthed, kan man forsøge sig med at opgive resultaterne af sine handlinger. I den henseende kan medmenneskelighed, samfundstjeneste, national tjeneste, opofrelse for sit land osv. have deres berettigelse, så man en dag kan komme til stadiet af ren hengiven tjeneste til den Højeste Herre. Ifølge Bhagavad-gītā (18.46), yataḥ pravṛttir bhūtānām: Hvis man beslutter sig for at ofre sig for den højeste sag, vil man, selv om man ikke ved det, igennem et sådant offer gradvist forstå, at Kṛṣṇa er den højeste sag.