Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Verš

athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān
athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Synonyms

Synonyma

atha — isegi kui; etat — seda; api — samuti; aśaktaḥ — võimetu; asi — sa oled; kartum — täitma; mat — Mulle; yogam — pühendunud teenimises; āśritaḥ — leides varjupaiga; sarva-karma — kõikide tegevuste; phala — resultaatide; tyāgam — loovutamist; tataḥ — siis; kuru — tee; yata-ātma- vān — enese üle valitsev.

atha — i když; etat — toto; api — také; aśaktaḥ — neschopen; asi — jsi; kartum — dělat; mat — Mně; yogam — v oddané službě; āśritaḥ — přijímající útočiště; sarva-karma — všech činností; phala — výsledků; tyāgam — zříkání se; tataḥ — potom; kuru — praktikuj; yata-ātma-vān — jistý sám sebou.

Translation

Překlad

Ent kui sa ei ole suuteline töötama Minu teadvuses, siis püüa tegutseda, loobudes kõikidest oma töö resultaatidest ning püüa enese üle valitseda.

Pokud však nejsi schopen pracovat s tímto vědomím Mě samotného, snaž se jednat a zříkat se výsledků své práce a být si jistý sám sebou.

Purport

Význam

Võib juhtuda, et sotsiaalsetest, perekondlikest või religioossetest põhjustest tulenevalt või muude takistuste tõttu ei ole inimene võimeline Kṛṣṇa teadvuse liikumisega koostööd tegema. Otsene seotus Kṛṣṇa teadvuse toimingutega võib esile kutsuda teiste pereliikmete pahameele või tekitada teisi probleeme. Sellises olukorras olevale inimesele soovitatakse, et ta ohverdaks oma tegevustega saavutatud resultaadid mõnel heal eesmärgil. Sedasi soovitatakse toimida vedalikes pühakirjades. Vedakirjanduses kirjeldatakse paljusid ohverdusi ning erilisi tegevusi (ehk puṇyat), milles kasutatakse ära inimese eelnevate tegevuste resultaadid. Sel moel on võimalik lõpuks järk-järgult teadmiste tasandile tõusta. Kṛṣṇa teadvuse tegevustest mitte huvitatud inimesed teevad tihtipeale annetusi kas haiglatele või teistele ühiskondlikele asutustele, loobudes sedasi osast oma tööga teenitud resultaatidest. Ka selline tegevus on soovitatav, sest loobudes oma töö viljadest, puhastab inimene järk-järgult oma mõistust, ning olles jõudnud puhastunud mõistuse tasandile, on inimene suuteline Kṛṣṇa teadvust omaks võtma. Loomulikult ei sõltu Kṛṣṇa teadvus ühestki teisest protsessist, sest Kṛṣṇa teadvus ise puhastab inimese mõistust, ent kui miski takistab inimest Kṛṣṇa teadvust omaks võtta, võib ta püüda loobuda oma tegude viljadest. Sellepärast võib aktsepteerida sotsiaaltööd, ühiskondlikku tööd, rahvuse heaks töötamist, end oma maa nimel ohverdamist kui vahendit, mis aitab inimesel aja jooksul jõuda Kõigekõrgema Jumala puhta pühendunud teenimise tasandile. „Bhagavad-gītās" (18.46) öeldakse: yataḥ pravṛttir bhūtānām. „Kui inimene otsustab ohverdada midagi kõrgeima eesmärgi nimel, isegi kui ta ei tea, et kõrgeimaks põhjuseks on Kṛṣṇa, siis jõuab ta ohverdamise kaudu aja jooksul arusaamani, et Kṛṣṇa on kõrgeim põhjus."

Může se stát, že kvůli společenským, rodinným či náboženským ohledům nebo jiným překážkám někdo nemůže ani projevit kladný postoj k činnostem spojeným s vědomím Kṛṣṇy. Když se do nich přímo zapojí, může to vyvolat námitky členů jeho rodiny či mnoho dalších potíží. Tomu, kdo má tyto problémy, se doporučuje, aby obětoval nashromážděné výsledky svých činností nějaké dobré věci. Jakými způsoby to může udělat, udávají védská pravidla. Ve Vedách jsou popsány mnohé oběti a zvláštní činy (puṇya), kde lze věnovat výsledky svého dřívějšího jednání. Tak je možné postupně dospět k poznání. Když ten, kdo se ani nezajímá o činnosti spojené s vědomím Kṛṣṇy, podpoří svými milodary nějakou nemocnici nebo jinou společenskou instituci, zříká se tím těžce vydělaných plodů své práce. To se také doporučuje v tomto verši, protože zříkáním se plodů činností se postupně očistí mysl a s čistou myslí je možné poznat vědomí Kṛṣṇy. Vědomí Kṛṣṇy samozřejmě nezávisí na žádné další zkušenosti, neboť proces rozvíjení vědomí Kṛṣṇy může sám o sobě očistit mysl, ale pokud někomu něco brání v jeho přijetí, může se snažit zříkat výsledků svého jednání. Za této situace se může věnovat službě společnosti, komunitě či národu, podstupovat oběti pro svou vlast a tak dále, aby jednoho dne mohl dospět na úroveň čisté oddané služby Nejvyššímu Pánu. V Bhagavad-gītě (18.46) čteme: yataḥ pravṛttir bhūtānām — pokud se někdo rozhodne pro oběť v zájmu nejvyššího dobra, tak i když neví, že nejvyšším dobrem je Kṛṣṇa, díky obětování to začne postupně chápat.