Skip to main content

TEXT 32

ТЕКСТ 32

Tekst

Текст

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
рӣ-бхагавн увча
кло ’сми лока-кшайа-кт правддхо
локн самхартум иха правтта
те ’пи тв на бхавишйанти сарве
йе ’вастхит пратйанӣкешу йодх

Synonyms

Пословный перевод

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Isiksus ütles; kālaḥ — aeg; asmi — Mina olen; loka — maailmade; kṣaya-kṛt — hävitaja; pravṛddhaḥ — võimas; lokān — kõikide inimeste; samāhartum — hävitamises; iha — selles maailmas; pravṛttaḥ — hõivatud; ṛte — ilma, välja arvatud; api — isegi; tvām — sind; na — mitte kunagi; bhaviṣyanti — saab olema; sarve — kõik; ye — kes; avasthitāḥ — asetsedes; prati-anīkeṣu — vastamisi; yodhāḥ — sõdalased.

рӣ-бхагавн увча — Верховный Господь сказал; кла — время; асми — являюсь; лока — миров; кшайа-кт — разрушитель; правддха — великий; локн — людей; самхартум — уничтожить; иха — здесь (в этом мире); правтта — собравшийся; те — без; апи — даже; твм — тебя; на — не; бхавишйанти — будут; сарве — все; йе — которые; авастхит — расположены; прати-анӣкешу — на противоположных сторонах; йодх — воины.

Translation

Перевод

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Ma olen aeg, suur maailmade hävitaja, ning Ma tulin siia, et hävitada kõik inimesed. Kõik sõdurid peale teie [Pāṇḍavate] hukkuvad sellel lahinguväljal, olenemata sellest, kummal poolel nad seisavad.

Верховный Господь сказал: Я время, великий разрушитель миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех. Кроме вас [Пандавов], всем воинам и с той, и другой стороны суждено погибнуть в грядущем сражении.

Purport

Комментарий

Kuigi Arjuna teadis, et Kṛṣṇa on tema sõber ning Jumala Kõrgeim Isiksus, ajasid rohked vormid, mida Kṛṣṇa ilmutas, teda segadusse. Seepärast esitas ta küsimuse selle laastava jõu tegelikust missioonist. „Vedades" öeldakse, et Kõrgeim Tõde hävitab kõik, isegi brāhmaṇad. „Kaṭha Upaniṣadis" (1.2.25) öeldakse:

Хотя Арджуна знал, что Кришна — его друг и Верховная Личность Бога, он был изумлен, увидев Его бесчисленные облики. Поэтому он спросил Кришну об истинном предназначении этой разрушительной силы. В Ведах сказано, что Высшая Истина уничтожает все сущее, не щадя даже брахманов. В «Катха- упанишад» (1.2.25) сказано:

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
йасйа брахма ча кшатра ча
убхе бхавата одана
мтйур йасйопасечана
ка иттх веда йатра са

Selles värsist järeldub, et Kõigekõrgem neelab justkui lõunaeinena alla kõik brāhmaṇad, kṣatriyad ja kõik teised. Seda tegev Kõigekõrgema Jumala kuju on kõikeneelav hiiglane ning siin esitab Kṛṣṇa End kõikeneelava aja kujul. Kui välja arvata üksikud Pāṇḍavad, siis neelab Kṛṣṇa sel kujul kõik lahinguväljal viibinud isiksused.

Arjuna ei pooldanud lahingusse astumist, ta pidas paremaks lahingust loobuda, sest sedasi ei põhjustaks ta masendust. Vastuseks sellele ütles Jumal, et isegi kui Arjuna ei astuks võitlusse, hukkuksid kõik lahinguväljal viibinud ikkagi, sest selline oli Jumala plaan. Kui Arjuna loobuks võitlemast, hukkuksid nad mõnel teisel moel. Nende surma polnud võimalik takistada ka mitte lahingust loobudes. Iseenesest olid nad kõik juba tegelikult surnud. Aeg toob kaasa hävimise ning lõpuks hävivad Kõigekõrgema Jumala tahte kohaselt kõik avaldumised. Selline on loodusseadus.

В свой срок брахманы, кшатрии и все прочие будут поглощены Всевышним. Сам Верховный Господь, Кришна, предстает здесь в образе всепоглощающего времени, которое подобно гиганту, съедающему всех. Он поглотит всех, кто находится на этом поле битвы, за исключением горстки Пандавов.

Арджуна не хотел этой войны и пытался уклониться от участия в сражении, надеясь избежать печального исхода. В ответ на это Господь говорит, что, даже если он не станет участвовать в сражении, все воины все равно погибнут, ибо таков Его замысел. Если Арджуна не убьет их, то это сделает кто-то другой. Даже отказавшись сражаться, он не сможет предотвратить их смерть. В сущности, все они уже мертвы. Время — великая разрушительная сила, и все сущее рано или поздно будет уничтожено волей Верховного Господа. Таков закон природы.