Skip to main content

TEXT 32

TEXT 32

Tekst

Text

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synonyms

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Isiksus ütles; kālaḥ — aeg; asmi — Mina olen; loka — maailmade; kṣaya-kṛt — hävitaja; pravṛddhaḥ — võimas; lokān — kõikide inimeste; samāhartum — hävitamises; iha — selles maailmas; pravṛttaḥ — hõivatud; ṛte — ilma, välja arvatud; api — isegi; tvām — sind; na — mitte kunagi; bhaviṣyanti — saab olema; sarve — kõik; ye — kes; avasthitāḥ — asetsedes; prati-anīkeṣu — vastamisi; yodhāḥ — sõdalased.

śrī-bhagavān uvāca — the Personality of Godhead said; kālaḥ — time; asmi — I am; loka — of the worlds; kṣaya-kṛt — the destroyer; pravṛddhaḥ — great; lokān — all people; samāhartum — in destroying; iha — in this world; pravṛttaḥ — engaged; ṛte — without, except for; api — even; tvām — you; na — never; bhaviṣyanti — will be; sarve — all; ye — who; avasthitāḥ — situated; prati-anīkeṣu — on the opposite sides; yodhāḥ — the soldiers.

Translation

Translation

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Ma olen aeg, suur maailmade hävitaja, ning Ma tulin siia, et hävitada kõik inimesed. Kõik sõdurid peale teie [Pāṇḍavate] hukkuvad sellel lahinguväljal, olenemata sellest, kummal poolel nad seisavad.

The Supreme Personality of Godhead said: Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of you [the Pāṇḍavas], all the soldiers here on both sides will be slain.

Purport

Purport

Kuigi Arjuna teadis, et Kṛṣṇa on tema sõber ning Jumala Kõrgeim Isiksus, ajasid rohked vormid, mida Kṛṣṇa ilmutas, teda segadusse. Seepärast esitas ta küsimuse selle laastava jõu tegelikust missioonist. „Vedades" öeldakse, et Kõrgeim Tõde hävitab kõik, isegi brāhmaṇad. „Kaṭha Upaniṣadis" (1.2.25) öeldakse:

Although Arjuna knew that Kṛṣṇa was his friend and the Supreme Personality of Godhead, he was puzzled by the various forms exhibited by Kṛṣṇa. Therefore he asked further about the actual mission of this devastating force. It is written in the Vedas that the Supreme Truth destroys everything, even the brāhmaṇas. As stated in the Kaṭha Upaniṣad (1.2.25),

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Selles värsist järeldub, et Kõigekõrgem neelab justkui lõunaeinena alla kõik brāhmaṇad, kṣatriyad ja kõik teised. Seda tegev Kõigekõrgema Jumala kuju on kõikeneelav hiiglane ning siin esitab Kṛṣṇa End kõikeneelava aja kujul. Kui välja arvata üksikud Pāṇḍavad, siis neelab Kṛṣṇa sel kujul kõik lahinguväljal viibinud isiksused.

Arjuna ei pooldanud lahingusse astumist, ta pidas paremaks lahingust loobuda, sest sedasi ei põhjustaks ta masendust. Vastuseks sellele ütles Jumal, et isegi kui Arjuna ei astuks võitlusse, hukkuksid kõik lahinguväljal viibinud ikkagi, sest selline oli Jumala plaan. Kui Arjuna loobuks võitlemast, hukkuksid nad mõnel teisel moel. Nende surma polnud võimalik takistada ka mitte lahingust loobudes. Iseenesest olid nad kõik juba tegelikult surnud. Aeg toob kaasa hävimise ning lõpuks hävivad Kõigekõrgema Jumala tahte kohaselt kõik avaldumised. Selline on loodusseadus.

Eventually all the brāhmaṇas, kṣatriyas and everyone else are devoured like a meal by the Supreme. This form of the Supreme Lord is the all-devouring giant, and here Kṛṣṇa presents Himself in that form of all-devouring time. Except for a few Pāṇḍavas, everyone who was present on that battlefield would be devoured by Him. Arjuna was not in favor of the fight, and he thought it was better not to fight; then there would be no frustration. In reply, the Lord is saying that even if he did not fight, every one of them would be destroyed, for that was His plan. If Arjuna stopped fighting, they would die in another way. Death could not be checked, even if he did not fight. In fact, they were already dead. Time is destruction, and all manifestations are to be vanquished by the desire of the Supreme Lord. That is the law of nature.