Skip to main content

TEXT 32

ТЕКСТ 32

Tekst

Текст

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
ка̄ло 'сми лока-кш̣ая-кр̣т правр̣ддхо
лока̄н сама̄хартум иха правр̣ттах̣
р̣те 'пи тва̄м на бхавиш̣янти сарве
йе 'вастхита̄х̣ пратй-анӣкеш̣у йодха̄х̣

Synonyms

Дума по дума

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Isiksus ütles; kālaḥ — aeg; asmi — Mina olen; loka — maailmade; kṣaya-kṛt — hävitaja; pravṛddhaḥ — võimas; lokān — kõikide inimeste; samāhartum — hävitamises; iha — selles maailmas; pravṛttaḥ — hõivatud; ṛte — ilma, välja arvatud; api — isegi; tvām — sind; na — mitte kunagi; bhaviṣyanti — saab olema; sarve — kõik; ye — kes; avasthitāḥ — asetsedes; prati-anīkeṣu — vastamisi; yodhāḥ — sõdalased.

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Божествената личност каза; ка̄лах̣ – времето; асми – Аз съм; лока – на световете; кш̣ая-кр̣т – разрушителят; правр̣ддхах̣ – велик; лока̄н – всички хора; сама̄хартум – в унищожение; иха – в този свят; правр̣ттах̣ – зает; р̣те – без, с изключение на; апи – дори; тва̄м – ти; на – никога; бхавиш̣янти – ще бъдеш; сарве – всички; йе – които; авастхита̄х̣ – се намират; прати-анӣкеш̣у – на противоположни страни; йодха̄х̣ – воините.

Translation

Превод

Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Ma olen aeg, suur maailmade hävitaja, ning Ma tulin siia, et hävitada kõik inimesed. Kõik sõdurid peale teie [Pāṇḍavate] hukkuvad sellel lahinguväljal, olenemata sellest, kummal poolel nad seisavad.

Върховната Божествена Личност каза: Аз съм времето, великият разрушител на световете, носещ гибел на всичко живо. С изключение на вас (Па̄н̣д̣авите), всички воини и от двете армии ще бъдат избити.

Purport

Коментар

Kuigi Arjuna teadis, et Kṛṣṇa on tema sõber ning Jumala Kõrgeim Isiksus, ajasid rohked vormid, mida Kṛṣṇa ilmutas, teda segadusse. Seepärast esitas ta küsimuse selle laastava jõu tegelikust missioonist. „Vedades" öeldakse, et Kõrgeim Tõde hävitab kõik, isegi brāhmaṇad. „Kaṭha Upaniṣadis" (1.2.25) öeldakse:

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна знае, че Кр̣ш̣н̣а е негов приятел и Върховната Божествена Личност, но е объркан от многообразните му форми. Затова продължава да пита за истинската мисия на тази унищожителна сила. Във Ведите пише, че Върховната Истина унищожава всичко, дори бра̄хман̣ите. Както се казва в Кат̣ха Упаниш̣ад (1.2.25):

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
яся брахма ча кш̣атрам ча
убхе бхавата оданах̣
мр̣тюр ясьопасечанам
ка иттха̄ веда ятра сах̣

Selles värsist järeldub, et Kõigekõrgem neelab justkui lõunaeinena alla kõik brāhmaṇad, kṣatriyad ja kõik teised. Seda tegev Kõigekõrgema Jumala kuju on kõikeneelav hiiglane ning siin esitab Kṛṣṇa End kõikeneelava aja kujul. Kui välja arvata üksikud Pāṇḍavad, siis neelab Kṛṣṇa sel kujul kõik lahinguväljal viibinud isiksused.

Arjuna ei pooldanud lahingusse astumist, ta pidas paremaks lahingust loobuda, sest sedasi ei põhjustaks ta masendust. Vastuseks sellele ütles Jumal, et isegi kui Arjuna ei astuks võitlusse, hukkuksid kõik lahinguväljal viibinud ikkagi, sest selline oli Jumala plaan. Kui Arjuna loobuks võitlemast, hukkuksid nad mõnel teisel moel. Nende surma polnud võimalik takistada ka mitte lahingust loobudes. Iseenesest olid nad kõik juba tegelikult surnud. Aeg toob kaasa hävimise ning lõpuks hävivad Kõigekõrgema Jumala tahte kohaselt kõik avaldumised. Selline on loodusseadus.

Накрая бра̄хман̣ите, кш̣атриите и всички други са погълнати от Върховния, както се поглъща храна. Вселенската форма на Бога е всепоглъщащ исполин и тук Кр̣ш̣н̣а се явява точно в тази форма на всепоглъщащото време. С изключение на Па̄н̣д̣авите всички присъстващи на бойното поле ще бъдат погълнати от него.

Арджуна мисли, че е по-добре да не участва в битката – така няма да се измъчва. В отговор Бог му казва, че дори той да не се сражава, всички ще бъдат унищожени, защото това е Божият план. Ако Арджуна не се сражава, те пак ще умрат, но по друг начин. Смъртта не може да бъде предотвратена. В действителност те са вече мъртви. Времето е унищожение и всички проявления ще изчезнат според желанието на Върховния Бог. Това е законът на природата.