Skip to main content

TEXT 16

ТЕКСТ 16

Tekst

Текст

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
анека-бхӯдара-вактра-нетра
пайми тв сарвато ’нанта-рӯпам
ннта на мадхйа на пунас тавди
пайми вивевара вива-рӯпа

Synonyms

Пословный перевод

aneka — mitmeid; bāhu — käsi; udara — kõhte; vaktra — suid; netram — silmi; paśyāmi — ma näen; tvām — Sind; sarvataḥ — igal pool; ananta- rūpam — piiritut keha; na antam — pole lõppu; na madhyam — pole keskpaika; na punaḥ — ega ka; tava — Sinu; ādim — algust; paśyāmi — ma näen; viśva-īśvara — oo, universumi Jumal; viśva-rūpa — kõiksuse kujus.

анека — (обладающую) множеством; бху — рук; удара — животов; вактра — ртов; нетрам — глаз; пайми — я вижу; твм — Тебя; сарвата — со всех сторон; ананта-рӯпам — обладающую беспредельной формой; на антам — нет конца; на мадхйам — нет середины; на пуна — нет и; тава — у Твоего; дим — начала; пайми — вижу; вива-ӣвара — о Господь вселенной; вива-рӯпа — о вселенская форма.

Translation

Перевод

Oo, universumi Jumal, oo, kõiksuse kuju, ma näen Sinu kehas mitmeid käsi, kõhtusid, suid ja silmi, mis on piiramatult avardunud kõikjale. Sul pole ei lõppu, keskpaika ega algust.

О Господь вселенной, я вижу в Твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду, и им нет конца. О вселенская форма, поистине, у Тебя нет ни начала, ни конца, ни середины.

Purport

Комментарий

Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus ja seega piiramatu. Seetõttu on võimalik Tema kaudu näha kõike eksisteerivat.

Кришна — это Верховная Личность Бога, и Он безграничен, поэтому в Нем можно увидеть все сущее.