Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Tekst

Tekst

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

Synoniemen

aneka — mitmeid; bāhu — käsi; udara — kõhte; vaktra — suid; netram — silmi; paśyāmi — ma näen; tvām — Sind; sarvataḥ — igal pool; ananta- rūpam — piiritut keha; na antam — pole lõppu; na madhyam — pole keskpaika; na punaḥ — ega ka; tava — Sinu; ādim — algust; paśyāmi — ma näen; viśva-īśvara — oo, universumi Jumal; viśva-rūpa — kõiksuse kujus.

aneka — veel; bāhu — armen; udara — buiken; vaktra — monden; netram — ogen; paśyāmi — ik zie; tvām — Jou; sarvataḥ — in alle richtingen; ananta-rūpam — onbegrensde gedaante; na antam — geen einde; na madhyam — geen midden; na punaḥ — niet weer; tava — Jouw; ādim — begin; paśyāmi — ik zie; viśva-īśvara — o Heer van het universum; viśva-rūpa — in de gedaante van het universum.

Translation

Vertaling

Oo, universumi Jumal, oo, kõiksuse kuju, ma näen Sinu kehas mitmeid käsi, kõhtusid, suid ja silmi, mis on piiramatult avardunud kõikjale. Sul pole ei lõppu, keskpaika ega algust.

O Heer van het universum, o kosmische gedaante, in Je lichaam zie ik overal, zonder einde, ontelbare armen, buiken, monden en ogen verspreid. Ik zie in Jou geen einde, geen midden en geen begin.

Purport

Betekenisverklaring

Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus ja seega piiramatu. Seetõttu on võimalik Tema kaudu näha kõike eksisteerivat.

Kṛṣṇa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Hij is onbegrensd; door Hem kon alles dus worden gezien.