Skip to main content

TEXT 16

第16節

Tekst

テキスト

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

Synonyms

aneka — mitmeid; bāhu — käsi; udara — kõhte; vaktra — suid; netram — silmi; paśyāmi — ma näen; tvām — Sind; sarvataḥ — igal pool; ananta- rūpam — piiritut keha; na antam — pole lõppu; na madhyam — pole keskpaika; na punaḥ — ega ka; tava — Sinu; ādim — algust; paśyāmi — ma näen; viśva-īśvara — oo, universumi Jumal; viśva-rūpa — kõiksuse kujus.

aneka – many; bāhu – arms; udara – bellies; vaktra – mouths; netram – eyes; paśyāmi – I see; tvām – You; sarvataḥ – on all sides; ananta-rūpam – unlimited form; na antam – no end; na madhyam – no middle; na punaḥ – nor again; tava – Your; ādim – beginning; paśyāmi – I see; viśva-īśvara – O Lord of the universe; viśva-rūpa – in the form of the universe.

Translation

Translation

Oo, universumi Jumal, oo, kõiksuse kuju, ma näen Sinu kehas mitmeid käsi, kõhtusid, suid ja silmi, mis on piiramatult avardunud kõikjale. Sul pole ei lõppu, keskpaika ega algust.

宇宙の御主よ、宇宙普遍相よ、あなたの体には、多数の腕が、多数の腹が、多数の目と口がある。一切処に遍満して辺際なく、終りも中間も始めも見えない。

Purport

Purport

Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus ja seega piiramatu. Seetõttu on võimalik Tema kaudu näha kõike eksisteerivat.

クリシュナはバガヴァーンであり、無限なる御方である。したがって彼を通してあらゆるものが見えるのだ。