Skip to main content

TEXT 13

VERSO 13

Tekst

Texto

tatraika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
pravibhaktam anekadhā
apaśyad deva-devasya
śarīre pāṇḍavas tadā
tatraika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
pravibhaktam anekadhā
apaśyad deva-devasya
śarīre pāṇḍavas tadā

Synonyms

Sinônimos

tatra — seal; eka-stham — ühes paigas; jagat — universum; kṛtsnam — täielik; pravibhaktam — jagatud; anekadhā — mitmeks; apaśyat — võis näha; deva-devasya — Jumala Kõrgeima Isiksuse; śarīre — kõiksuse kujus; pāṇḍavaḥ — Arjuna; tadā — sel hetkel.

tatra — lá; eka-stham — num só lugar; jagat — o Universo; kṛtsnam — completo; pravibhaktam — dividido; anekadhā — em muitos; apaśyat — pôde ver; deva-devasya — da Suprema Personalidade de Deus; śarīre — na forma universal; pāṇḍavaḥ — Arjuna; tadā — nesse momento.

Translation

Tradução

Sel hetkel nägi Arjuna Jumala kõiksuse kujus kõiki universumi piirituid ekspansioone ühes paigas asetsevatena, ehkki mitmeks, mitmeks tuhandeks jagatutena.

Neste momento, Arjuna pôde ver na forma universal do Senhor as expansões ilimitadas do Universo situadas num só lugar, embora divididas em muitos e muitos milhares.

Purport

Comentário

Käesolevas värsis on väga paljutähenduslik sõna tatra („seal"). See rõhutab, et Arjuna ja Kṛṣṇa istusid hetkel, mil Arjuna nägi Kṛṣṇa kõiksuse kuju, oma sõjavankril. Teised lahinguväljal viibinud isiksused ei näinud Jumala kõiksuse kuju, sest Kṛṣṇa andis võime seda näha üksnes Arjunale. Arjuna nägi Kṛṣṇa kehas mitmeid tuhandeid planeete. Nagu kinnitavad vedalikud pühakirjad, eksisteerib suur hulk universumeid ja planeete. Mõned neist on valmistatud mullast, mõned kullast, mõned kalliskividest, mõned neist on väga suured, mõned mitte jne. Istudes oma sõjavankril, nägi Arjuna neid kõiki. Kuid keegi teine ei mõistnud, mis toimus Arjuna ja Kṛṣṇa vahel.

A palavra tatra (“lá”) é muito significativa. Ela indica que Arjuna e Kṛṣṇa estavam sentados na quadriga quando Arjuna viu a forma universal. As outras pessoas que estavam no campo de batalha não podiam ver esta forma, porque Kṛṣṇa deu a visão só para Arjuna. Arjuna podia ver no corpo de Kṛṣṇa muitos milhares de planetas. Como aprendemos nas escrituras védicas, há muitos universos e muitos planetas. Alguns deles são feitos de terra, outros são feitos de ouro, alguns são feitos de jóias, outros são muito grandes, e outros que não são tão grandes, etc. Montado em sua quadriga, Arjuna podia ver tudo isto. Mas ninguém podia compreender o que se passava entre Arjuna e Kṛṣṇa.