Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Tekst

Text

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Synonyms

Synonyms

aśvatthaḥ — viigipuu; sarva-vṛkṣāṇām — kõikidest puudest; devaṛṣīṇām — kõikidest tarkadest pooljumalate hulgas; ca — ja; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — Gandharva planeedi elanikest; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — kõikidest täiuslikkuseni jõudnuist; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

aśvatthaḥ — the banyan tree; sarva-vṛkṣāṇām — of all trees; deva-ṛṣīṇām — of all the sages amongst the demigods; ca — and; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — of the citizens of the Gandharva planet; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — of all those who are perfected; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

Translation

Translation

Kõikidest puudest olen Ma viigipuu ning kõikidest tarkadest pooljumalate hulgas olen Ma Nārada. Gandharvadest olen Ma Citraratha ning täiuslikkuseni jõudnud isiksustest tark Kapila.

Of all trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Nārada. Of the Gandharvas I am Citraratha, and among perfected beings I am the sage Kapila.

Purport

Purport

Bengali viigipuu (aśvattha) on üks kõrgematest ja ilusamatest puudest ning Indias kummardavad paljud inimesed seda oma igahommikuse rituaalina. Pooljumalatest kummardavad nad Nāradat, keda peetakse universumi suurimaks pühendunuks. Seega esindab ta Kṛṣṇat kui pühendunu. Gandharvalokal on palju olendeid, kes oskavad väga hästi laulda, ning parim laulja nende hulgas on Citraratha. Täiuslike isiksuste hulgas esindab Kṛṣṇat Devahūti poeg Kapila. Teda peetakse üheks Kṛṣṇa inkarnatsiooniks ning Tema filosoofiast räägitakse ka „Śrīmad-Bhāgavatamis". Hilisemal ajal sai kuulsaks ka üks teine Kapila, kuid tema filosoofia oli ateistlik. Seega ei tohiks neid kaht Kapilat kunagi teineteisega samastada.

The banyan tree (aśvattha) is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Amongst the demigods they also worship Nārada, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus he is the representation of Kṛṣṇa as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them the best singer is Citraratha. Amongst the perfect living entities, Kapila, the son of Devahūti, is a representative of Kṛṣṇa. He is considered an incarnation of Kṛṣṇa, and His philosophy is mentioned in the Śrīmad-Bhāgavatam. Later on another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. Thus there is a gulf of difference between them.