Skip to main content

ESIMENE PEATÜKK

Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

Tekst

dhṛtarāṣṭra uvāca
dharma-kṣetre kuru-kṣetre
samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva
kim akurvata sañjaya

Synonyms

dhṛtarāṣṭraḥ uvāca — kuningas Dhṛtarāṣṭra ütles; dharma-kṣetre — palverännakute paigas; kuru-kṣetre — paigas, mis kannab nime Kurukṣetra; samavetāḥ — kogunenud; yuyutsavaḥ — soovides võidelda; māmakāḥ — minu kogukond (pojad); pāṇḍavāḥ — Pāṇḍu pojad; ca — ja; eva — kindlasti; kim — mida; akurvata — nad tegid; sañjaya — oo, Sañjaya.

Translation

Dhṛtarāṣṭra küsis: Oo, Sañjaya, mida tegid minu pojad ja Pāṇḍu pojad pärast seda, kui nad olid võitlemisplaanidega kogunenud palverännakute paika Kurukṣetrasse?

Purport

„Bhagavad-gītā" on laialdaselt loetav teaduslik teoloogiline teos, mis on kokku võetud teoses „Gītā-māhātmya" („Gītā ülistus"). Seal öeldakse, et „Bhagavad-gītāt" tuleb lugeda tähelepanelikult mõne Śrī Kṛṣṇa pühendunu juhendamise abil ning et seda tuleb püüda mõista ilma igasuguste isiklike tõlgitsusteta. Näide „Bhagavad-gītā" selgest mõistmisest on antud „Bhagavad-gītās" endas – selleks näiteks on Arjuna, kes kuulas „Gītāt" otse Jumala suust kõnelduna. Kui inimesel on küllalt õnne, et mõista „Bhagavad- gītāt" nii nagu seda antakse edasi õpilasjärgnevusahela kaudu, ilma omakasupüüdlike tõlgitsusteta, siis omandab ta väärtuslikumad teadmised kui on võimalik omandada kogu ülejäänud vedaliku tarkuse ja maailma teiste pühakirjade uurimisega kokku. „Bhagavad-gītāst" leiab lugeja kõike, mida sisaldavad teised pühakirjad, kuid siin on ka teadmisi, mida mujal ei leidu. Selles seisnebki „Gītā" eriline väärtus. See on täiuslik teoloogiline teadus, sest selle jutustajaks on otseselt Jumala Kõrgeim Isiksus, Jumal Śrī Kṛṣṇa.

„Mahābhāratas" öeldakse, et teemad, mida Dhṛtarāṣṭra ja Sañjaya arutavad, moodustavad selle suure filosoofia aluspõhja, mida selgitati lahti Kurukṣetra lahinguväljal, mis on iidsetest vedalikest aegadest olnud püha palverännakute paik. „Bhagavad-gītā" jutustajaks oli Jumal Ise, ajal, mil Ta isiklikult viibis sellel planeedil, andmaks inimkonnale toimimisjuhiseid.

Märkimisväärne on siin sõna dharma-kṣetra (paik, kus viiakse läbi religioosseid rituaale) ning seda põhjusel, et Kurukṣetra lahinguväljal viibis Jumala Kõrgeim Isiksus Arjuna poolel. Dhṛtarāṣṭra, Kurude isa, kahtles väga oma poegade lõplikus võidus. Ning selliste kahtluste kütkes viibides küsis ta oma sekretärilt Sañjayalt: „Mida nad tegid?" Ta oli kindel, et nii tema kui ka tema noorema venna Pāṇḍu pojad olid kogunenud Kurukṣetra lahinguväljale kindlate plaanidega alustada sõda. Ometigi on tema selline küsimus tähelepanuväärne. Ta ei soovinud teha mingit kompromissi vendade ja onupoegade vahel ning ta tahtis olla kindel oma poegade saatuses lahinguväljal. Kuna lahing pidi toimuma Kurukṣetras, mida „Vedades" nimetatakse pühapaigaks isegi kõrgemate planeetide elanike jaoks, tekkis Dhṛtarāṣṭras hirm sellise püha paiga mõju pärast lahingu lõpptulemusele. Ta teadis väga hästi, et Arjunale ja teistele Pāṇḍu poegadele saab selline mõju olla vaid soodne, sest nad olid kõik oma loomu poolest vooruslikud inimesed. Sañjaya oli Vyāsa õpilane ning seepärast oli ta Vyāsa armu läbi võimeline nägema Kurukṣetra lahinguväljal toimuvat ka vaatamata sellele, et ta ise viibis Dhṛtarāṣṭra toas. Ja nõnda küsis Dhṛtarāṣṭra, milline oli olukord lahinguväljal.

Nii Pāṇḍavad kui Dhṛtarāṣṭra pojad kuulusid ühte perekonda, kuid siin avaldab Dhṛtarāṣṭra oma hoiakut. Ta tunnistas sihilikult oma poegadeks üksnes Kurud ning arvas Pāṇḍu pojad suguvõsast välja. Seega võib mõista Dhṛtarāṣṭra omalaadset seisukohta suhetes oma venna Pāṇḍu poegadega. Täpselt nagu riisipõllult kitkutakse välja umbrohi, nii kõlab ka „Bhagavad- gītā" teemade arenduse algusest peale eeldus, et Kurukṣetra religioosselt põllult, kus viibis religiooni isa, Śrī Kṛṣṇa, kistakse umbrohuna välja nii Duryodhana kui ka teised Dhṛtarāṣṭra pojad ning läbinisti religioossed isiksused eesotsas Yudhiṣṭhiraga saavutavad Jumala abil võidu. Selles seisneb sõnade dharma-kṣetre ja kuru-kṣetre eriline tähendus, lisaks nende ajaloolisele ja vedalikule tähtsusele.

Tekst

sañjaya uvāca
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṁ
vyūḍhaṁ duryodhanas tadā
ācāryam upasaṅgamya
rājā vacanam abravīt

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; dṛṣṭvā — olles näinud; tu — aga; pāṇḍava- anīkam — Pāṇḍavate sõdureid; vyūḍham — ühtselt üles rivistatud; duryodhanaḥ — kuningas Duryodhana; tadā — sel ajal; ācāryam — õpetaja; upasaṅgamya — lähenedes; rājā — kuningas; vacanam — sõnad; abravīt — lausus.

Translation

Sañjaya vastas: Oo, kuningas, näinud Pāṇḍu poegade armeed ühtselt üles rivistatuna, läks kuningas Duryodhana oma õpetaja juurde ja lausus järgmised sõnad.

Purport

Dhṛtarāṣṭra oli sünnist saadik pime. Kahjuks oli ta jäetud ilma ka vaimsest nägemisest. Ta teadis väga hästi, et ka tema pojad olid religiooni suhtes samavõrd pimedad, ning oli kindel, et nad ei jõuaks iial ühiste arusaamadeni Pāṇḍavatega, kes olid sünnist saadik elanud jumalakartlikku elu. Sellegipoolest kahtles ta ikka veel püha palverännakute paiga mõjus ning Sañjaya mõistis põhjuseid, miks Dhṛtarāṣṭra esitas sellise küsimuse olukorra kohta lahinguväljal. Sañjaya tahtis seetõttu meeleheites kuningat innustada ja kinnitas, et tema pojad ei lähe püha paiga mõjust hoolimata välja mingisugusele kompromissile. Ta teatas kuningale, et nähes Pāṇḍavate sõjalist jõudu, läks tema poeg Duryodhana koheselt oma ülemjuhataja Droṇācārya juurde, et teatada asjade seisust. Ehkki Duryodhana oli kuningas, pidi ta olukorra tõsiduse tõttu siiski ülemjuhataja juurde minema. Seepärast sobis ta suurepäraselt poliitikuks. Kuid Duryodhana diplomaatlik teesklus ei suutnud varjata tema tegelikku hirmu, mis oli teda vallanud, nähes Pāṇḍavate sõjalist jõudu.

Tekst

paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Synonyms

paśya — vaata; etām — seda; pāṇḍu-putrāṇām — Pāṇḍu poegade; ācārya — oo, õpetaja; mahatīm — suurt; camūm — sõjalist jõudu; vyūḍhām — rivistatud; drupada-putreṇa — Drupada poja poolt; tava — sinu; śiṣyeṇa — õpilane; dhī-matā — väga tark.

Translation

Oo, mu õpetaja, vaata seda suurt Pāṇḍu poegade armeed, mille on niivõrd oskuslikult üles rivistanud sinu andekas õpilane, Drupada poeg.

Purport

Duryodhana, võimekas diplomaat, tahtis juhtida tähelepanu Droṇācārya, suure brāhmaṇast ülemjuhataja eksimustele. Droṇācāryal oli olnud poliitiline tüli kuningas Drupadaga, Arjuna naise Draupadī isaga. Selle tüli järel viis Drupada läbi suurejoonelise ohvritalituse ning sai tänu sellele õnnistuse, et üks tema poegadest suudab tappa Droṇācārya. Droṇācārya teadis seda väga hästi ning siiski jagas ta kui vabastatud brāhmaṇa kõiki oma sõjasaladusi Drupada poja Dhṛṣṭadyumnaga, kes oli usaldatud sõjalise hariduse saamiseks tema hoolde. Kurukṣetra lahingus asus aga Dhṛṣṭadyumna Pāṇḍavate poolele ning tema oli ka see, kes rivistas üles nende armee, olles õppinud seda kunsti Droṇācāryalt. Duryodhana juhtis tähelepanu sellele Droṇācārya eksimusele nõnda, et viimane oleks lahingusse astudes valvas ja kompromissitu. Samuti tahtis ta sellega rõhutada, et Droṇācārya ei tohiks ilmutada halastust lahingus Pāṇdavate vastu, kes olid tema lemmikõpilased. Arjuna oli tema kõige lähedasem ja andekam õpilane. Duryodhana hoiatas, et selline leebus lahingus lõpeks kaotusega.

Tekst

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ

Synonyms

atra — siin; śūrāḥ — kangelased; mahā-iṣu-āsāḥ — võimsad vibumehed; bhīma-arjuna — Bhīma ja Arjunaga; samāḥ — võrdsed; yudhi — võitluses; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — samuti; drupadaḥ — Drupada; ca — samuti; mahā-rathaḥ — suur sõdalane.

Translation

Selles armees on palju kangelaslikke vibumehi, kes on võitluskunstis võrdsed nii Bhīmaga kui ka Arjunaga: suuri sõdalasi nagu Yuyudhāna, Virāṭa ja Drupada.

Purport

Arvestades Droṇācārya tohutuid võimeid sõjakunstis, polnud Dhṛṣṭadyumna kuigi oluliseks takistuseks teel võidule, kuid selles armees oli palju teisi, keda tasus karta. Duryodhana mainib neid kui suuri komistuskive teel võidule, sest igaüks neist oli sama kartustäratav kui Bhīma ja Arjuna. Ta teadis, milline on Bhīma ja Arjuna jõud ning seetõttu võrdleski ta teisi nende kahega.

Tekst

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ
kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca
śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ

Synonyms

dhṛṣṭaketuḥ — Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ — Cekitāna; kāśirājaḥ — Kāśirāja; ca — samuti; vīrya-vān — väga võimas; purujit — Purujit; kuntibhojaḥ — Kuntibhoja; ca — ja; śaibyaḥ — Śaibya; ca — ja; nara-puṅgavaḥ — kangelane inimühiskonnas.

Translation

Seal on ka sellised suured, kangelaslikud ja võimsad sõdalased nagu Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja ja Śaibya.

Tekst

yudhāmanyuś ca vikrānta
uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca
sarva eva mahā-rathāḥ

Synonyms

yudhāmanyuḥ — Yudhāmanyu; ca — ja; vikrāntaḥ — võimas; uttamaujāḥ — Uttamaujā; ca — ja; vīrya-vān — väga tugev; saubhadraḥ — Subhadrā poeg; draupadeyāḥ — Draupadī pojad; ca — ja; sarve — kõik; eva — kindlasti; mahā-rathāḥ — võimsad vankrisõdalased.

Translation

Seal on võimas Yudhāmanyu, väga tugev Uttamaujā, Subhadrā poeg ja Draupadī pojad. Kõik need sõjamehed on vägevad vankrisõdalased.

Tekst

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyms

asmākam — meie; tu — aga; viśiṣṭāḥ — erakordselt võimsad; ye — kes; tān — neid; nibodha — võta teadmiseks; dvija-uttama — oo, parim brāhmaṇate hulgas; nāyakāḥ — väejuhid; mama — minu; sainyasya — sõdureist; saṁjñā-artham — informatsiooniks; tān — neid; bravīmi — ma kõnelen; te — sulle.

Translation

Lihtsalt informeerimaks sind, oo, parim brāhmaṇate hulgast, luba mul aga rääkida ka erakordselt võimekatest väejuhtidest minu armee eesotsas.

Tekst

bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca
kṛpaś ca samitiṁ-jayaḥ
aśvatthāmā vikarṇaś ca
saumadattis tathaiva ca

Synonyms

bhavān — Teie; bhīṣmaḥ — vanaisa Bhīṣma; ca — samuti; karṇaḥ — Karṇa; ca — ja; kṛpaḥ — Kṛpa; ca — ja; samitim-jayaḥ — lahingutes alati võidukas; aśvatthāmā — Aśvatthāmā; vikarṇaḥ — Vikarṇa; ca — nagu ka; saumadattiḥ — Somadatta poeg; tathā — nagu ka; eva — kindlasti; ca — samuti.

Translation

Siia kuuluvad sellised isiksused nagu Te ise, Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, Aśvatthāmā, Vikarṇa ja Somadatta poeg Bhūriśravā, kes kõik on lahingutes alati võidukad olnud.

Purport

Duryodhana nimetab siin erakordsete võimetega kangelasi, kes on parajasti lahingusse astumas ning kes kõik on lahingutes alati võidukad olnud. Vikarṇa on Duryodhana vend, Aśvatthāmā on Droṇācārya poeg ning Saumadatti ehk Bhūriśravā on kuningas Bāhlīkase poeg. Karṇa on Arjuna poolvend, kelle Kuntīdevī sünnitas enne kuningas Pāṇḍuga abiellumist. Kṛpācārya kaksikõde abiellus Droṇācāryaga.

Tekst

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

anye — teised; ca — samuti; bahavaḥ — arvukalt; śūrāḥ — kangelased; mat- arthe — minu nimel; tyakta-jīvitāḥ — valmis eluga riskima; nānā — paljud; śastra — relvad; praharaṇāḥ — varustatud; sarve — kõik nad; yuddha- viśāradāḥ — sõjateaduses kogenud.

Translation

Siin on veel palju teisi kangelasi, kes on valmis minu nimel oma elu andma. Kõik nad on sõjateaduses kogenud ning kõik nad on rikkalikult varustatud mitmesuguste relvadega.

Purport

Mis puutub teistesse sõdalastesse nagu Jayadratha, Kṛtavarmā ja Śalya, siis on nad kõik valmis Duryodhana eest oma elu andma. Teisisõnu öeldes järeldatakse juba siin, et ühinenuna patuse Duryodhanaga ootab neid kõiki Kurukṣetra lahingus ees hukkumine. Duryodhana ise oli loomulikult kindel oma võidus, lootes eespool nimetatud sõprade ühendatud jõule.

Tekst

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

aparyāptam — mõõtmatu; tat — see; asmākam — meie; balam — jõud; bhīṣma — vanaisa Bhīṣma poolt; abhirakṣitam — täiuslikult kaitstud; paryāptam — piiratud; tu — ent; idam — kõik see; eteṣām — Pāṇḍavate; balam — jõud; bhīma — Bhīma poolt; abhirakṣitam — hoolikalt kaitstud.

Translation

Meie jõud on mõõtmatu ning me oleme vanaisa Bhīṣma poolt täielikult kaitstud, samas kui Pāṇḍavate jõud, mida kaitseb hoolikalt Bhīma, on piiratud.

Purport

Siinkohal võrdleb Duryodhana osapoolte jõudu. Tema hinnangul on tema armee jõud mõõtmatu, kuna seda kaitseb hoolikalt suurimate kogemustega kindral – vanaisa Bhīṣma. Samas leiab ta, et Pāṇḍavate jõud on piiratud, sest neid kaitseb vähem kogenud kindral Bhīma, kes on Bhīṣma kõrval kui tühi koht. Duryodhana oli Bhīmat alati vihanud, sest ta teadis väga hästi, et kui ta kunagi peaks surema, siis saab see toimuda vaid Bhīma käe läbi. Kuid samal ajal oli ta Bhīṣma kohaloleku tõttu kindel oma võidus, kuna viimane oli kahtlemata parim kindral. Ta oli kindlalt veendunud, et ta väljub lahingust võidukana.

Tekst

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyms

ayaneṣu — strateegilistel kohtadel; ca — samuti; sarveṣu — kõikjal; yathā- bhāgam — erinevalt rivistatud; avasthitāḥ — asetsevad; bhīṣmam — vanaisa Bhīṣmale; eva — kindlasti; abhirakṣantu — peaksite toetama; bhavantaḥ — teie; sarve — kõik vastavalt; eva hi — kindlasti.

Translation

Nüüd, kui te seisate strateegia kohaselt teile määratud kohtadel, kust te astute ühisesse ründerivisse, peate te kõik toetama vanaisa Bhīṣmat igal võimalikul viisil.

Purport

Duryodhana, olles kiitnud Bhīṣma vägevust, mõtles seejärel, et teised võisid end sellise ütluse järel tunda vähem tähtsatena, ning seetõttu üritas ta viimaste sõnadega temale omasel diplomaatilisel teel olukorda tasakaalustada. Ta rõhutas siiski, et suurim kangelane on kahtlemata Bhīṣmadeva, kuid kuna viimane oli juba vana mees, siis tuli igaühel pöörata erilist tähelepanu tema igakülgsele kaitsmisele. Ka Bhīṣma võis lahingusse astuda ning sel juhul võinuks vaenlane tema kasvõi ühelt küljelt kaitseta jätmise koheselt ära kasutada. Seetõttu oli oluline, et kõik teised kangelased ei lahkuks strateegia kohaselt neile määratud kohtadelt ega võimaldaks vaenlasel nende ühist ründerivi lõhkuda. Duryodhana tunnetas selgelt, et Kurude võit sõltus üksnes Bhīṣmadeva kohalolekust. Ta oli kindel, et Bhīṣmadeva ja Droṇācārya teda lahingus igakülgselt toetavad, sest ta mäletas, et nad polnud öelnud sõnagi Arjuna naise Draupadī kaitseks, kui viimane oli abitus olukorras pöördunud nende poole palvega seada jalule õiglus, kui teda püüti kõikide suurte väejuhtide juuresolekul alasti kiskuda. Ehkki ta teadis, et need kaks kindralit tundsid teatud kiindumust Pāṇḍavate suhtes, lootis ta, et nad loobuvad nüüd sellest täielikult, nii nagu nad olid seda teinud hasartmängu ajal.

Tekst

tasya sañjanayan harṣaṁ
kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ
siṁha-nādaṁ vinadyoccaiḥ
śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān

Synonyms

tasya — tema; sañjanayan — suurenev; harṣam — rõõmsus; kuru-vṛddhaḥ — Kuru dünastia esiisa (Bhīṣma); pitāmahaḥ — vanaisa; siṁha-nādam — lõvi möirge sarnast heli; vinadya — vibreerides; uccaiḥ — väga valjult; śaṅkham — merikarpi; dadhmau — puhus; pratāpa-vān — vägilaslik.

Translation

Seejärel võttis Bhīṣma, Kuru dünastia vägilaslik esiisa, võitlejate vanaisa, oma merikarbi ja puhus seda väga valjult. Ta tõi kuuldavale lõvi möirge sarnase heli, mille üle Duryodhana väga rõõmustas.

Purport

Kuru dünastia esiisa mõistis väga hästi oma lapselapse Duryodhana südame sisemist loomust ning loomupärasest kaastundest püüdis ta teda rõõmustada, puhudes väga valjult oma merikarpi, nagu see oli kohane lõvi võimu omavale vägilasele. Kaudselt teatas ta aga merikarbi sümboli läbi oma lapselaps Duryodhanale, et viimasel polnud selles lahingus mingit võidu lootust, sest Kõigekõrgem Jumal Kṛṣṇa asus vastaspoolel. Kuid ometigi oli tema kohuseks lahingut juhtida ning selles suhtes ei lubanud ta endale mingeid järeleandmisi.

Tekst

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat

Synonyms

tataḥ — seejärel; śaṅkhāḥ — merikarbid; ca — samuti; bheryaḥ — suured trummid; ca — ja; paṇava-ānaka — väikesed trummid ja kongid; gomukhāḥ — sarved; sahasā — äkitselt; eva — kindlasti; abhyahanyanta — kõlasid samaaegselt; saḥ — see; śabdaḥ — ühisheli; tumulaḥ — kõrvulukustav; abhavat — muutus.

Translation

Pärast seda kõlasid äkitselt kõik merikarbid, trummid, viled, pasunad ja sarved ning heli, mis nad üheskoos tekitasid, oli kõrvulukustav.

Tekst

tataḥ śvetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva
divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ

Synonyms

tataḥ — seejärel; śvetaiḥ — valgete; hayaiḥ — hobustega; yukte — rakkesse pandud; mahati — suures; syandane — sõjavankris; sthitau — asetsedes; mādhavaḥ — Kṛṣṇa, õnnejumalanna abikaasa; pāṇḍavaḥ — Arjuna, Pāṇḍu poeg; ca — samuti; eva — kindlasti; divyau — transtsendentaalsed; śaṅkhau — merikarbid; pradadhmatuḥ — kõlasid.

Translation

Vastaspoolelt puhusid Kṛṣṇa ja Arjuna, kes istusid suures, valgete hobuste poolt veetavas sõjavankris, omakorda oma transtsendentaalseid merikarpe.

Purport

Erinevalt Bhīṣmadeva merikarbist kirjeldatakse Kṛṣṇa ja Arjuna poolt puhutud merikarpe kui transtsendentaalseid. Nende transtsendentaalsete merikarpide helid kinnitasid, et vastaspoolel pole mingeid võiduvõimalusi, sest Kṛṣṇa oli Pāṇḍavate poolel. Jayas tu pāṇḍu-putrāṇāṁ yeṣāṁ pakṣe janārdanaḥ. Võit on alati selliste inimestega nagu Pāṇḍu pojad, sest nad suhtlevad Jumal Kṛṣṇaga. Ja millal iganes ja kus iganes viibib Jumal, on koos Temaga ka õnnejumalanna, sest õnnejumalanna ei lahku oma abikaasast kunagi. Seetõttu ootasid Arjunat edu ja võit, mida märkisid ka Viṣṇu ehk Jumal Kṛṣṇa merikarbist tõusnud transtsendentaalsed helid. Lisaks sellele oli sõjavanker, millel kaks sõpra istusid, kingitus Arjunale Agnilt (tulejumalalt) ning see tähendas, et selle sõjavankriga võidetakse kõik vastased ükskõik, kus kolmes maailmas.

Tekst

pāñcajanyaṁ hṛṣīkeśo
devadattaṁ dhanañ-jayaḥ
pauṇḍraṁ dadhmau mahā-śaṅkhaṁ
bhīma-karmā vṛkodaraḥ

Synonyms

pāñcajanyam — Pāñcajanya nimelist merikarpi; hṛṣīka-īśaḥ — Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa; Jumal, kes juhib pühendunute meeli); devadattam — Devadatta nimelist merikarpi; dhanam-jayaḥ — Dhanañjaya (Arjuna, rikkuste võitja); pauṇḍram — Pauṇḍra nimelist merikarpi; dadhmau — puhusid; mahā- śaṅkham — võimsat merikarpi; bhīma-karmā — see, kes täidab vägilaslikke ülesandeid; vṛka-udaraḥ — ablas õgard (Bhīma).

Translation

Jumal Kṛṣṇa puhus Oma merikarpi, mis kandis nime Pāñcajanya; Arjuna puhus oma, mis kandis nime Devadatta ning ablas õgard ja vägilastegude sooritaja Bhīma puhus oma võimsat merikarpi, mis kandis nime Pauṇḍra.

Purport

Jumal Kṛṣṇale viidatakse selles värsis kui Hṛṣikeśale põhjusel, et Ta on kõikide meelte omanik. Elusolendid on Tema lahutamatud osakesed ning seega on ka elusolendite meeled Tema meelte lahutamatud osakesed. Impersonalistid ei suuda elusolendite meelte olemasolu selgitada ning seetõttu püüavad nad alati kirjeldada kõiki elusolendeid meeltetute või impersonaalsetena. Kuid Jumal, kes asetseb iga elusolendi südames, juhib nende meeli. See, kuidas Ta seda teeb, sõltub sellest, kuivõrd on elusolend Temale alistunud. Näiteks puhastel pühendunutel kontrollib Jumal otseselt kõiki nende meeli. Siin, Kurukṣetra lahinguväljal, kontrollib Jumal otseselt Arjuna transtsendentaalseid meeli ning sellest ka Tema nimi Hṛṣīkeśa. Jumal omab erinevaid nimesid vastavalt Tema erinevatele tegudele. Näiteks tuleneb Tema nimi Madhusūdana sellest, et Ta tappis deemon Madhu; Tema nimi Govinda sellest, et Ta pakub naudingut lehmadele ning meeltele; Tema nimi Vāsudeva sellest, et Ta ilmus Vasudeva pojana; Tema nimi Devakī-nandana sellest, et Ta aktsepteeris Devakīt kui Oma ema; Tema nimi Yaśodā-nandana sellest, et Ta pühendas Oma lapsepõlvemängud Yaśodāle Vṛndāvanas; Tema nimi Pārtha-sārathi sellest, et Ta oli Oma sõbra Arjuna kaarikujuhiks. Ning siinkohal nimetatakse Teda Hṛṣīkeśaks, kuna Ta andis Kurukṣetra lahinguväljal juhiseid Arjunale.

Arjunale viidatakse selles värsis kui Dhanañjayale põhjusel, et ta aitas oma vanemal vennal koguda varandust, kui kuningas erinevate ohvritalituste sooritamise tarvis makse nõudis. Samamoodi on Bhīma tuntud Vṛkodara nime all, sest ta sõi sama ohjeldamatult nagu ta sooritas vägitegusid (näiteks ta tappis deemon Hiḍimba). Seega olid erinevate Pāṇḍavate pool võidelnud isiksuste, eesotsas Jumala, poolt puhutud merikarpide helid sõduritele väga innustavad. Vastaspool ei omanud aga selliseid eeliseid nagu Jumal Kṛṣṇa, kõrgeima juhtija, ja õnnejumalanna enda poolel omamine. Nende kaotus oli juba ette määratud – see oligi sõnum, mida merikarpide helid kuulutasid.

Tekst

anantavijayaṁ rājā
kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ
nakulaḥ sahadevaś ca
sughoṣa-maṇipuṣpakau
kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ
śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca
sātyakiś cāparājitaḥ
drupado draupadeyāś ca
sarvaśaḥ pṛthivī-pate
saubhadraś ca mahā-bāhuḥ
śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak

Synonyms

ananta-vijayam — Anantavijaya nimelist merikarpi; rājā — kuningas; kuntī- putraḥ — Kuntī poeg; yudhiṣṭhiraḥ — Yudhiṣṭhira; nakulaḥ — Nakula; sahadevaḥ — Sahadeva; ca — ja; sughoṣa-maṇipuṣpakau — Sughoṣa ja Maṇipuṣpaka nimelisi merikarpe; kāśyaḥ — Kāśī (ehk Vārāṇasī) kuningas; ca — ja; parama-iṣu-āsaḥ — võimas ambur; śikhaṇḍī — Śikhaṇḍī; ca — samuti; mahā-rathaḥ — see, kes suudab võidelda üksi tuhandete vastu; dhṛṣṭadyumnaḥ — Dhṛṣṭadyumna (kuningas Drupada poeg); virāṭaḥ — Virāṭa (prints, kes andis Pāṇḍavatele peavarju ajal, mil nad pidid end varjama); ca — samuti; sātyakiḥ — Sātyaki (Yuyudhāna, Jumal Kṛṣṇa vankrijuht); ca — ja; aparājitaḥ — see, kes ei olnud kunagi kaotajaks jäänud; drupadaḥ — Drupada, Pāñcāla kuningas; draupadeyāḥ — Draupadī pojad; ca — samuti; sarvaśaḥ — kõik; pṛthivī-pate — oo, kuningas; saubhadraḥ — Abhimanyu, Subhadrā poeg; ca — samuti; mahā-bāhuḥ — tugevakäeline; śaṅkhān — merikarpe; dadhmuḥ — puhus; pṛthak pṛthak — igaüks eraldi.

Translation

Kuningas Yudhiṣṭhira, Kuntī poeg, puhus oma merikarpi Anantavijayat ja Nakula ning Sahadeva puhusid oma merikarpe Sughoṣat ja Maṇipuṣpakat. Võimas ambur Kāśī kuningas, suur sõdalane Śikhaṇḍī, Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa, võitmatu Sātyaki, Drupada, Draupadī pojad ja teised, nagu tugevakäeline Subhadrā poeg, oo, mu kuningas – kõik nad puhusid oma merikarpe.

Purport

Sañjaya avaldas kuningas Dhṛtarāṣṭrale väga viisakalt arvamust, et tema arutut toimimisviisi – petta Pāṇḍu poegi ja upitada troonile, kuningriigi etteotsa oma pojad – ei saa pidada kuigi kiiduväärseks. Märgid juba näitasid, et selles suures lahingus saab hukka kogu Kuru dünastia. Kõik kohalolijad alates esiisa Bhīṣmast ja lõpetades tema lastelaste nagu Abhimanyu ja paljude teistega, sealhulgas paljude maailma riikide kuningatega, olid määratud hukkuma. Ning kogu selle katastroofi põhjustas kuningas Dhṛtarāṣṭra, kes pani aluse poliitikale, mida tema pojad järgisid.

Tekst

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ
hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṁ caiva
tumulo ’bhyanunādayan

Synonyms

saḥ — see; ghoṣaḥ — vibratsioon; dhārtarāṣṭrāṇām — Dhṛtarāṣṭra poegade; hṛdayāni — südameid; vyadārayat — purustas; nabhaḥ — taevas; ca — samuti; pṛthivīm — maapinda; ca — samuti; eva — kindlasti; tumulaḥ — kõrvulukustav; abhyanunādayan — kõlades.

Translation

Kõikide nende erinevate merikarpide puhumisest tõusis suur lärm ning levides nii taevas kui maal, purustas see vibratsioon Dhṛtarāṣṭra poegade südamed.

Purport

Kui Bhīṣma ja teised Duryodhana poolel seisnud sõdalased puhusid oma merikarpe, ei omanud nende tekitatud heli Pāṇḍavate südametele erilist mõju. Mitte midagi sellist pole kordagi mainitud. Küll aga öeldakse selles värsis, et Pāṇḍavate poolel võidelnute poolt puhutud merikarpidest tõusnud heli purustas Dhṛtarāṣṭra poegade südamed. See toimus tänu Pāṇḍavatele ning nende usule Jumal Kṛṣṇasse. See, kes leiab varju Kõigekõrgema Jumala juures, ei pea enam midagi kartma, ja seda isegi keset suurimat häda ning viletsust.

Tekst

atha vyavasthitān dṛṣṭvā
dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ
pravṛtte śastra-sampāte
dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṁ tadā vākyam
idam āha mahī-pate

Synonyms

atha — seejärel; vyavasthitān — asetsedes; dṛṣṭva — vaadates; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭra poegi; kapi-dhvajaḥ — see, kelle lipul oli kujutatud Hanumān; pravṛtte — vahetult enne alustamist; śastra-sampāte — noolte laskmise; dhanuḥ — vibu; udyamya — üles võttes; pāṇḍavaḥ — Pāṇḍu poeg (Arjuna); hṛṣīkeśam — Jumal Kṛṣṇale; tadā — sel ajal; vākyam — sõnad; idam — need; āha — lausus; mahī-pate — oo, kuningas.

Translation

Sel ajal võttis Pāṇḍu poeg Arjuna Hanumāni kujutavat lippu kandvas vankris istudes oma vibu ja valmistus sellest nooli laskma. Näinud Dhṛtarāṣṭra poegade ülesrivistatud armeed, oo, mu kuningas, lausus Arjuna Jumal Kṛṣṇale järgmised sõnad.

Purport

Lahing oli kohe algamas. Ülaltoodud ütlusest võib mõista, et Pāṇḍavate armee, mille otseseks juhiks lahinguväljal oli Jumal Kṛṣṇa, ootamatut ülesrivistusskeemi nähes lõid Dhṛtarāṣṭra pojad kartma. Hanumāni kujutis Arjuna lipul oli veel üks märk Pāṇḍavate võidust, sest Hanumān oli olnud Jumal Rāma abistajaks Rāma ja Rāvaṇa vahelises võitluses, millest võitjana väljus Jumal Rāma. Nüüd olid Arjunal sõjavankris abiks nii Hanumān kui ka Rāma. Jumal Kṛṣṇa on Rāma Ise ning kõikjal, kus viibib Jumal Rāma, seal viibivad ka Tema igavene teener Hanumān ja Tema igavene kaasa, õnnejumalanna Sītā. Seepärast polnud Arjunal põhjust ühegi vaenlase ees hirmu tunda. Ning lisaks kõigele andis talle juhendeid kõikide meelte valitseja Jumal Kṛṣṇa isiklikult. Seega olid Arjunal lahingus toimimiseks käepärast kõik parimad nõuanded. Sellised Jumala poolt Oma igavesele pühendunule loodud soodsad tingimused olid kindla võidu märgiks.

Tekst

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; senayoḥ — armeede; ubhayoḥ — mõlemate; madhye — keskele; ratham — sõjavankrit; sthāpaya — palun hoia; me — minu; acyuta — oo, eksimatu; yāvat — nii kaua kui; etān — kõiki neid; nirīkṣe — võin näha; aham — mina; yoddhu-kāmān — soovides võidelda; avasthitān — lahinguväljale üles rivistatud; kaiḥ — kellega; mayā — minu poolt; saha — koos; yoddhavyam — pean võitlema; asmin — selles; raṇa — heitlus; samudyame — püüdluses.

Translation

Arjuna ütles: Oo, eksimatu, palun juhi mu sõjavanker kahe armee keskele, nii et ma saaksin näha, kes on tulnud siia soovidega lahingusse astuda ning kellega tuleb mul selles suures lahingus heidelda.

Purport

Ehkki Śrī Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, rakendas Ta Oma põhjendamatust armulikkusest End Oma sõbra teenimisse. Ta ei murra kunagi truudust Oma pühendunutele ning seetõttu pöördutaksegi siin Tema kui eksimatu poole. Vankrijuhina tuli Tal toimida Arjuna korralduste kohaselt ning kuna Ta ei kahelnud neid korraldusi täites hetkegi, pöördutakse siin Tema kui eksimatu poole. Ehkki Ta oli võtnud vastu Oma pühendunu vankrijuhi positsiooni, ei mõjutanud see mingilgi määral Tema kui kõigekõrgema isiksuse positsiooni. Kṛṣṇa on kõikides olukordades ja alati Jumala Kõrgeim Isiksus, Hṛṣīkeśa, kõikide meelte valitseja. Suhted Jumala ja Tema teenri vahel on transtsendentaalsed ja täis armastust. Jumala teener on alati valmis Jumalat teenima ning samamoodi otsib Jumal pidevalt võimalust Oma pühendunu teenimiseks. Oma puhta pühendunu korralduste täitmine pakub Talle suuremat naudingut kui korralduste andmine. Kuna Jumal on kõige valitseja, järgivad tegelikult kõik Tema korraldusi ning keegi ei saa panna Teda oma tahte järgi toimima. Kui aga juhtub, et Tema puhas pühendunu annab Talle korraldusi, tunneb Ta sellest transtsendentaalset naudingut, ehkki kõikides olukordades on eksimatuks valitsejaks ikkagi Tema.

Jumala puhta pühendununa polnud Arjunal vähimatki soovi astuda võitlusse oma onupoegade ja vendade vastu, kuid Duryodhana kangekaelne vastuseis rahumeelseteks läbirääkimisteks sundis teda seda siiski tegema. Seepärast oligi ta murelik ning soovis näha, kes kõrgelseisvatest isiksustest olid Kurukṣetra lahinguväljale võitlema tulnud. Ehkki enam polnud mingit lootust rahu sõlmida, soovis ta siiski lahinguväljale saabunuid veel kord näha ja veenduda, kuivõrd nad soovisid seda mõttetut sõda valla päästa.

Tekst

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyms

yotsyamānān — neid, kes astuvad võitlusse; avekṣe — luba minul näha; aham — mina; ye — kes; ete — need; atra — siin; samāgatāḥ — kogunenud; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭra poja heaks; durbuddheḥ — kurjade kavatsustega; yuddhe — lahingus; priya — head; cikīrṣavaḥ — soovides.

Translation

Luba mul näha neid, kes on tulnud siia võitlema soovides valmistada headmeelt kurjade kavatsustega Dhṛtarāṣṭra pojale.

Purport

Oli avalik saladus, et Duryodhana tahtis koos oma isa Dhṛtarāṣṭraga tehtud kurjade plaanide abil Pāṇḍavate kuningriiki enda võimu alla anastada. Seetõttu pidid kõik nende poolega ühinenud sõdalased omama samasugust meelestatust. Arjuna tahtis enne lahingu algust lihtsalt näha, kes need inimesed olid, kuid tal polnud vähimatki kavatsust püüda veenda neid rahuläbirääkimistele. Oli samuti tõsi, et ta tahtis neid näha teadmaks, millistele jõududele tuleb tal vastu astuda, ehkki ta oli küllaltki kindel oma võidus, sest Kṛṣṇa oli tema kõrval.

Tekst

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; evam — sel moel; uktaḥ — pöördus; hṛṣīkeśaḥ — Jumal Kṛṣṇa; guḍākeśena — Arjuna poolt; bhārata — oo, Bharata järglane; senayoḥ — armeede; ubhayoḥ — mõlemate; madhye — keskele; sthāpayitvā — asetades; ratha-uttamam — parimat sõjavankrit.

Translation

Sañjaya ütles: Oo, Bharata järglane, seejärel juhtis Jumal Kṛṣṇa Arjuna palve kohaselt parima sõjavankri kahe armee keskele.

Purport

Selles värsis viidatakse Arjunale kui Guḍākeśāle. Guḍākā tähendab uni ning seda, kes suudab alistada une, nimetatakse Guḍākeśaks. Uni tähendab seejuures ka teadmatust. Seega alistas Arjuna Kṛṣṇaga sõbrustamise läbi nii une kui ka teadmatuse. Olles suur Kṛṣṇa pühendunu, ei suutnud ta Kṛṣṇat hetkekski unustada, sest selline on pühendunu loomus. Nii magades kui ka ärkvel olles mõtleb Jumala pühendunu alati Kṛṣṇa nimest, kujust, omadustest ja mängudest. Sedasi alistab pühendunu nii une kui ka teadmatuse lihtsalt pidevalt Kṛṣṇast mõeldes. Seda nimetataksegi Kṛṣṇa teadvuseks ehk samādhiks. Hṛṣīkeśana ehk iga elusolendi kõikide meelte ja mõistuse kontrollijana mõistis Kṛṣṇa, miks Arjuna palus Tal sõjavankri kahe armee vahele juhtida. Seepärast tegigi Ta seda ning lausus järgmist.

Tekst

bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ
sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān
samavetān kurūn iti

Synonyms

bhīṣma — vanaisa Bhīṣma; droṇa — õpetaja Droṇa; pramukhataḥ — ees; sarveṣām — kõikide; ca — samuti; mahī-kṣitām — maailma valitsejate; uvāca — ütles; pārtha — oo, Pṛthā poeg; paśya — vaata vaid; etān — kõiki neid; samavetān — kogunenud; kurūn — Kuru dünastia liikmeid; iti — sellisel moel.

Translation

Bhīṣma, Droṇa ja kõigi teiste maailma valitsejate juuresolekul lausus Jumal: Oo, Pārtha, vaata vaid kõik Kurusid, kes on siia kogunenud!

Purport

Kõikide elusolendite Ülihingena mõistis Jumal Kṛṣṇa, mis toimus Arjuna mõtteis. Nime Hṛṣīkeśa kasutus märgib antud kontekstis seda, et Kṛṣṇa teadis kõike. Sama oluline on ka nime Pārtha (Kuntī ehk Pṛthā poeg) kasutus Arjuna kohta. Sõbrana tahtis Kṛṣṇa Arjunale teatada, et kuna Arjuna oli Pṛthā, Kṛṣṇa Enda isa Vasudeva õepoeg, oli Ta nõustunud olema Arjunale vankrijuhiks. Mida aga mõtles Kṛṣṇa, kui lausus: „Vaata vaid kõiki Kurusid!" Tahtis Arjuna siis loobuda võitlemast? Seda poleks Kṛṣṇa Oma tädi Pṛthā pojalt eales oodanud. Sel viisil sõbralikult naljatledes ennustas Jumal ette Arjuna meeleseisundit.

Tekst

tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīṁs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva
senayor ubhayor api

Synonyms

tatra — seal; apaśyat — ta võis näha; sthitān — seismas; pārthaḥ — Arjuna; pitṝn — isasid; atha — samuti; pitāmahān — vanaisasid; ācāryān — õpetajaid; mātulān — emapoolsed onusid; bhrātṝn — vendi; putrān — poegi; pautrān — poja- ja tütrepoegi; sakhīn — sõpru; tathā — samuti; śvaśurān — äiasid; suhṛdaḥ — heasoovijaid; ca — samuti; eva — kindlasti; senayoḥ — armeede; ubhayoḥ — mõlema poole; api — hulgas.

Translation

Seal võis Arjuna kahe vastaspoole armeede ridades näha oma isasid, vanaisasid, õpetajaid, emapoolseid onusid, vendi, poegi, pojapoegi, sõpru ning samuti oma äiasid ja heasoovijaid.

Purport

Arjuna nägi lahinguväljal oma erinevaid sugulasi. Ta nägi seal selliseid isiksusi nagu Bhūriśravā, kes oli tema isa kaasaegne, vanaisasid Bhīṣmat ja Somadattat, õpetajaid nagu Droṇācārya ja Kṛpācārya, emapoolseid onusid nagu Śalya ja Śakuni, vendi nagu Duryodhana, poegi nagu Lakṣmaṇa, sõpru nagu Aśvatthāmā, heasoovijaid nagu Kṛtavarmā jne. Ta nägi, et mõlema armee ridades seisis rohkelt tema sõpru.

Tekst

tān samīkṣya sa kaunteyaḥ
sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo
viṣīdann idam abravīt

Synonyms

tān — kõiki neid; samīkṣya — olles näinud; saḥ — tema; kaunteyaḥ — Kuntī poeg; sarvān — kõikvõimalikke; bandhūn — sugulasi; avasthitān — asetsevaid; kṛpayā — kaastundest; parayā — sügavast; āviṣṭaḥ — haaratud; viṣīdan — kurtes; idam — niiviisi; abravīt — lausus.

Translation

Kui Kuntī poeg Arjuna nägi kõiki neid lähedasemaid ja kaugemaid sõpru ja sugulasi, valdas teda kaastunne ning ta lausus järgmist.

Tekst

arjuna uvāca
dṛṣṭvemaṁ sva-janaṁ kṛṣṇa
yuyutsuṁ samupasthitam
sīdanti mama gātrāṇi
mukhaṁ ca pariśuṣyati

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; dṛṣṭvā — olles näinud; imam — kõiki neid; sva-janam — sugulasi; kṛṣṇa — oo, Kṛṣṇa; yuyutsum — kõiki võitlusvalmiduses; samupasthitam — kohalolevaid; sīdanti — värisevad; mama — minu; gātrāṇi — ihuliikmed; mukham — suu; ca — samuti; pariśuṣyati — kuivab.

Translation

Arjuna ütles: Mu kallis Kṛṣṇa, nähes oma sõpru ja sugulasi sellises võitlusvaimus praegu minu ees seismas, tunnen ma, kuidas mu ihuliikmed värisevad ja suu kuivab.

Purport

Iga inimene, kes on siiralt pühendunud Jumalale, omab kõiki häid omadusi, mida võib leida jumalikes isiksustes või pooljumalates, samas kui mittepühendunul selliseid omadusi pole, ükskõik kui kõrget haridust ja kultuursust ta materiaalsel tasandil ka omaks. Jumalakartliku inimesena valdaski Arjunat, oma sugulasi ja sõpru lahinguväljal vastastikku seismas nähes, sügav kaastunne. Mis puutub tema enda sõduritesse, siis tundis ta nende vastu kaastunnet juba enne, kuid nüüd, nähes ette vastaspoolel ülesrivistunute peatset surma, haaras teda kaastunne nendegi suhtes. Selliste mõtete ajel tundis ta, kuidas tema ihuliikmed värisema hakkasid ning kuidas ta suu kuivas. Kõigi kohalolijate lahingumeelsus hämmastas teda. Praktiliselt kogu suguvõsa, kõik tema veresugulased oli tulnud koos temaga võitlema. See rabas sellist siirast pühendunut nagu Arjuna. Ehkki seda käesolevas värsis ei nimetata, võib kujutleda, et Arjunal ei hakanud mitte ainult ihuliikmed värisema ja suu kuivama, vaid ta ka nuttis kaastundest. See kõik polnud tingitud mitte Arjuna nõrkusest, vaid tema heasüdamlikkusest, mis on omane igale puhtale Jumala pühendunule. Seepärast lausutaksegi:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

„See, kes on vääramatult pühendunud Jumala Isiksusele, omab kõiki pooljumalate häid omadusi. Seevastu selline inimene, kes ei ole pühendunu, omab vaid teatud materiaalseid omadusi, mille väärtus on vähene. Seda seepärast, et selline inimene viibib mõistuse tasandil ning satub kahtlemata pimestava materiaalse energia ahvatluste ohvriks." (Bhāg. 5.18.12)

Tekst

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Synonyms

vepathuḥ — keha värisemine; ca — samuti; śarīre — kehal; me — minu; roma-harṣaḥ — juuste püsti tõusmine; ca — samuti; jāyate — leiab aset; gāṇḍīvam — Arjuna vibu; sraṁsate — libiseb; hastāt — käest; tvak — nahk; ca — samuti; eva — kindlasti; paridahyate — põleb.

Translation

Värinad läbivad kogu mu keha, mu ihukarvad tõusevad püsti, minu vibu Gāṇḍīva libiseb mul käest ning mu nahk põleb.

Purport

Keha võib väriseda ning juuksedki võivad tõusta püsti kahel põhjusel. Selline nähtus võib leida aset kas suures vaimses ekstaasis või materiaalsetest tingimustest põhjustatud suurest hirmust. Transtsendentaalse eneseteadvustamise tasandil ei eksisteeri hirmu. Arjunal ilmnesid antud juhul need sümptomid materiaalsest hirmust, nimelt hirmust elu kaotamise ees. Seda kinnitavad ka teised sümptomid, nagu see, et ta muutus niivõrd rahutuks, et laskis oma kuulsal vibul Gāṇḍīval käest libiseda, ning kuna süda põles tal sees, tundis ta, nagu põleks tal nahk. Kõik need tundmused tulenesid materialistlikust elukäsitlusest.

Tekst

na ca śaknomy avasthātuṁ
bhramatīva ca me manaḥ
nimittāni ca paśyāmi
viparītāni keśava

Synonyms

na — ei; ca — samuti; śaknomi — ma olen võimeline; avasthātuṁ — jääma; bhramati — unustades; iva — nagu; ca — ja; me — minu; manaḥ — mõistus; nimittāni — põhjused; ca — samuti; paśyāmi — ma näen; viparītāni — täielik vastand; keśava — oo, deemon Keśī tapja (Kṛṣṇa).

Translation

Ma ei suuda enam siin seista. Mu pea käib ringi ja ma olen enesevalitsemist kaotamas. Oo, Kṛṣṇa, deemon Keśī tapja! Kõik, mida ma näen, ennustab vaid õnnetust.

Purport

Rahutuse tõttu ei suutnud Arjuna enam kauemaks lahinguväljale jääda ning ta oli oma meelenõrkusest teadvust kaotamas. Liigne kiindumus materiaalsetesse asjadesse on see, mis ajab inimese sellisesse segadusse. Bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt. „Selline hirm ja mõistuse tasakaalutus saab osaks inimestele, kes on materiaalsetest tingimustest liialt tugevasti mõjutatud." (Bhāg. 11.2.37) Arjuna nägi lahinguväljal ette vaid valu ning kõige pahupidi pööramist – ta leidis, et isegi vaenlaste üle võidu saavutamine ei teeks teda õnnelikuks. Antud värsis on olulised sõnad nimittāni ja viparītāni. Kui inimene näeb ette vaid nurjumisi, siis küsib ta endalt: „Miks olen ma siin?" Igaüks on huvitatud iseendast ja oma heaolust. Kedagi ei huvita Kõrgeim Mina. Kṛṣṇa soovil ilmutab Arjuna teadmatust elusolendi tegeliku „mina" tõelistest soovidest, mis on seotud Viṣṇu ehk Kṛṣṇaga. Tingimustest sõltuvad hinged on oma tegelikud soovid unustanud ning seetõttu kannatavadki mateeria valuhoopide käes. Arjuna arvas, et võit selles lahingus põhjustaks talle vaid kurbust.

Tekst

na ca śreyo ’nupaśyāmi
hatvā sva-janam āhave
na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa
na ca rājyaṁ sukhāni ca

Synonyms

na — ei; ca — samuti; śreyaḥ — hea; anupaśyāmi — ma näen ette; hatvā — tapmise läbi; sva-janam — oma sugulaste; āhave — võitluses; na — ega; kāṅkṣe — ma soovin; vijayam — võitu; kṛṣṇa — oo, Kṛṣṇa; na — ega; ca — samuti; rājyam — kuningriiki; sukhāni — sellest tulenevat õnne; ca — samuti.

Translation

Ma ei mõista, mis kasu võiks tõusta oma sugulaste tapmisest selles lahingus, ning samuti, mu kallis Kṛṣṇa, ei saa ma soovida endale seeläbi mingit võitu, kuningriiki ega õnne.

Purport

Teadmata, et igaühe tegelik heaolu on seotud Viṣṇuga (ehk Kṛṣṇaga), on tingimustest sõltuvad hinged meelitatud kehalistest suhetest, lootes seeläbi õnneni jõuda. Sellise pimeda elukäsitluse tõttu unustavad nad koguni materiaalse õnne põhjused. Arjuna näib antud hetkel olevat aga unustanud isegi kṣatriya moraalikoodeksi. Öeldakse, et vaid kahte laadi inimesed väärivad võimsale ja säravale Päikesele jõudmist: esiteks kṣatriyad, kes hukkuvad lahinguväljal Kṛṣṇa isiklike juhiste järgi toimides, ning teiseks need, kes on omaks võtnud loobumusliku elu printsiibid ja täielikult pühendunud vaimse kultuuri viljelemisele. Arjuna on aga tõrges tapma oma vaenlasigi, rääkimata siis oma sugulastest. Ta arvab, et tappes oma sugulased, ei ole tema elus enam mingit õnne ning seetõttu tahab ta keelduda võitlemast, sarnaselt inimesele, kes tundmata nälga ei kipu toitu valmistama. Arjuna on hetkel otsustanud minna ära metsa ning elada pettunult üksildast elu. Kṣatriyana on tal aga eluks vaja kuningriiki, sest kṣatriya ei saa hõivata end ühegi teise tegevusega peale kuningriigi juhtimise. Arjunal aga pole kuningriiki. Tema ainus võimalus omandada kuningriik on võidelda oma onupoegade ja vendadega, et võita tagasi kuningriik, mille isa talle pärandas. Seda ei taha Arjuna aga teha. Ning seepärast arvab ta, et on valmis minema metsa, üksikusse paika, jätkama oma pettumusest tulvil elu.

Tekst

kiṁ no rājyena govinda
kiṁ bhogair jīvitena vā
yeṣām arthe kāṅkṣitaṁ no
rājyaṁ bhogāḥ sukhāni ca
ta ime ’vasthitā yuddhe
prāṇāṁs tyaktvā dhanāni ca
ācāryāḥ pitaraḥ putrās
tathaiva ca pitāmahāḥ
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ
śyālāḥ sambandhinas tathā
etān na hantum icchāmi
ghnato ’pi madhusūdana
api trailokya-rājyasya
hetoḥ kiṁ nu mahī-kṛte
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ
kā prītiḥ syāj janārdana

Synonyms

kim — mis kasu; naḥ — meile; rājyena — on kuningriigist; govinda — oo, Kṛṣṇa; kim — mis; bhogaiḥ — naudinguga; jīvitena — elades; — kumbki; yeṣām — kellest; arthe — heaks; kāṅkṣitam — on ihaldatud; naḥ — meie poolt; rājyam — kuningriik; bhogāḥ — materiaalne nauding; sukhāni — kogu õnn; ca — samuti; te — kõik nad; ime — need; avasthitāḥ — asetsevad; yuddhe — sellel lahinguväljal; prāṇān — elusid; tyaktvā — loovutades; dhanāni — rikkusi; ca — samuti; ācāryāḥ — õpetajad; pitaraḥ — isad; putrāḥ — pojad; tathā — samuti nagu; eva — kindlasti; ca — samuti; pitāmahāḥ — vanaisad; mātulāḥ — emapoolsed onud; śvaśurāḥ — äiad; pautrāḥ — poja- ja tütrepojad; śyālāḥ — naiste vennad; sambandhinaḥ — sugulased; tathā — samuti nagu; etān — kõiki neid; na — mitte kunagi; hantum — tappa; icchāmi — ma soovin; ghnataḥ — olla tapetud; api — isegi; madhusūdana — oo, deemon Madhu tapja (Kṛṣṇa); api — isegi kui; trai-lokya — kolme maailma; rājyasya — kuningriigi nimel; hetoḥ — vahetusena; kim nu — rääkimatagi sellest; mahī-kṛte — Maa nimel; nihatya — tappes; dhārtārāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭra pojad; naḥ — meie; — mis; prītiḥ — nauding; syāt — saab olla; janārdana — oo, kõikide elusolendite alalhoidja.

Translation

Oo, Govinda, mis kasu on meile kuningriigist, õnnest või elust endastki, kui kõik need, kelle jaoks me võime seda kõike soovida, on nüüd rivistunud siia lahinguväljale? Oo, Madhusūdana, nüüd, mil õpetajad, isad, pojad, vanaisad, emapoolsed onud, võõrasisad, pojapojad, naiste vennad ja kõik teised sugulased seisavad minu ees ja on valmis loobuma oma elust ja varandusest, miks peaksin ma tahtma neid tappa, isegi kui nad vastasel juhul tapaksid mind? Oo, kõigi elusolendite alalhoidja, ma pole valmis nendega võitlema, ka mitte kolme maailma, rääkimata siis Maa nimel. Mis rõõmu saab meile pakkuda Dhṛtarāṣṭra poegade tapmine?

Purport

Arjuna pöördub selles värsis Kṛṣṇa poole nimega Govinda põhjusel, et Kṛṣṇa on kõikide lehmade ja meelte naudingute allikas. Kasutades seda tähelepanuväärset sõna, viitab Arjuna asjaolule, et Kṛṣṇa peaks mõistma, mis rahuldaks Arjuna meeli. Kuid Govinda ülesandeks pole mitte meie meelte rahuldamine. Kui me püüame rahuldada Govinda meeli, rahulduvad meie meeled iseenesest. Materiaalses maailmas tahavad kõik rahuldada iseenda meeli ning soovivad teha Jumalast vastavate soovide täitjat. Jumal rahuldab elusolendite meeli just niivõrd, kuivõrd nad seda väärivad, mitte aga vastavalt elusolendite eneste himudele. Kui aga inimene valib vastupidise tee, s.t. kui ta püüab rahuldada Govinda meeli, soovimata vähimalgi määral oma meelte rahuldamist, siis täituvad Govinda armulikkuse läbi kõik elusolendi soovid. Arjuna tugev kiindumus oma suguvõsa ja perekonna vastu ilmneb siin osaliselt tänu Arjuna loomulikule kaastundele nende suhtes. Seetõttu polegi ta valmis võitlusse astuma. Kõik tahavad esitleda oma rikkusi sõpradele ja sugulastele, kuid Arjuna kardab, et kui kõik ta sõbrad ja sugulased lahinguväljal surma saavad, pole tal pärast võitu oma külluslikku varandust enam kellegagi jagada. See on tüüpiline materialistlik elukäsitlus. Transtsendentaalne elu on aga teistsugune. Kuna pühendunu tahab täita Jumala soove, võib ta Jumala soovi kohaselt Tema teenimiseks vastu võtta kõikvõimalikke rikkusi, ent Jumala tahte vastaselt ei tohiks pühendunu võtta vastu viiesendistki. Arjuna ei tahtnud oma sugulasi tappa ning soovis, et kui selleks on vajadus, teeks Kṛṣṇa seda Ise. Sel hetkel Arjuna ei teadnud veel, et tegelikult oli Kṛṣṇa nad kõik juba tapnud, ammu enne nende lahinguväljale saabumist, ning temast pidi saama ainult Kṛṣṇa tööriist. See tõsiasi avaldatakse järgnevates peatükkides. Siira pühendununa ei soovinud Arjuna oma petistest onupoegadele ja vendadele kätte maksta, kuid see oli Jumala plaan, et kõik nad pidid hukkuma. Jumala pühendunu ei ihalda väärititoiminule kätte maksta, kuid Jumal ei salli lurjuste poolt pühendunute vastu sooritatud kuritegusid. Jumal võib andestada sellele, kes on teinud kurja Talle Endale, kuid Ta ei andesta kellelegi, kes on teinud kurja Tema pühendunutele. Seepärast oligi Jumal otsustanud tappa sellised lurjused, ehkki Arjuna tahtis neid välja vabandada.

Tekst

pāpam evāśrayed asmān
hatvaitān ātatāyinaḥ
tasmān nārhā vayaṁ hantuṁ
dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-janaṁ hi kathaṁ hatvā
sukhinaḥ syāma mādhava

Synonyms

pāpam — pahe; eva — kindlasti; āśrayet — peab osaks langema; asmān — meile; hatvā — tapmise läbi; etān — kõik need; ātatāyinaḥ — kurjategijad; tasmāt — seepärast; na — mitte kunagi; arhāḥ — vääriv; vayam — meie; hantum — tapma; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtaraṣṭra poegi; sa-bāndhavān — koos sõpradega; sva-janam — sugulased; hi — kindlasti; katham — kuidas; hatvā — tapmise läbi; sukhinaḥ — õnnelik; syāma — muutume; mādhava — oo, Kṛṣṇa, õnnejumalanna abikaasa.

Translation

Me sooritame pattu, tappes need kurjategijad. Seepärast pole õige tegu tappa Dhṛtarāṣṭra poegi ja oma sõpru. Oo, Kṛṣṇa, õnnejumalanna abikaasa, mida me küll selle läbi saavutaksime ning kuidas võiksime me omaenese sugulaste tapmise läbi õnnelikuks saada?

Purport

Vedakirjanduse kohaselt on olemas kuut laadi kurjategijaid: (1) mürgitajad, (2) maja süütajad, (3) eluohtlike relvadega ründajad, (4) rikkuste varastajad, (5) teistele kuuluva maa anastajad ning (6) teise mehe naise röövijad. Sellised kurjategijad tuleb koheselt tappa ning nende tapmist ei saa pidada patuks. Selliste kurjategijate tapmist ei saa lugeda vääriti toimimiseks ka tavaliste inimeste puhul, kuid Arjuna ei olnud tavaline inimene. Tal olid pühaku omadused ning seetõttu tahtis ta ka kurjategijaid kohelda vastavalt nendele omadustele. Kuid selline pühaklikkus pole kohane kṣatriyale. Ehkki riigijuhtimises vastutavat kohta omav inimene peab omama pühaku omadusi, ei tohi ta käituda argpükslikult. Jumal Rāma oli näiteks sedavõrd pühaklik, et inimesed ihaldavad veel praegugi elada Tema kuningriigis, mida nimetatakse rāma-rājyaks, kuid Jumal Rāma ei käitunud kunagi argpükslikult. Kui Rāvaṇa oli sooritanud kuriteo Rāma vastu, röövides Rāma naise Śītā, andis Jumal Rāma Rāvaṇale sellise õppetunni, millesarnast maailma ajaloos teist ei leidu. Arjuna puhul tuleb siiski arvestada ka kurjategijate eripärast staatust – nad olid tema enda vanaisa, õpetaja, sõbrad, pojad, pojapojad jne. Sel põhjusel arvaski Arjuna, et ta ei peaks rakendama karme meetodeid, mis olid kohased tavalistele kurjategijatele. Lisaks sellele soovitatakse pühaku omadustega inimestel kõik andestada. Sellised nõuanded on pühaku omadustega inimestele suurema tähtsusega kui poliitilised vajadused. Arjuna pidas religioossest vaatenurgast ja pühaku käitumisnormidest lähtudes paremaks oma sugulastele andestada, mitte aga neid poliitilistel põhjustel tappa. Seega ei pidanud ta õigeks oma sugulaste tapmist ainult ajaliku kehalise õnne nimel. Lõppude lõpuks ei oleks ju ka lahingu võitmise läbi saavutatavad kuningriigid ja naudingud igavesed ning miks peakski ta siis riskima oma elu ja lunastuseni jõudmisega omaenda sugulasi tapma minnes? Sellega seoses on märkimisväärne, et Arjuna pöördub antud värsis Kṛṣṇa poole nimega Mādhava, viidates Temale kui õnnejumalanna abikaasale. Ta tahtis rõhutada, et Kṛṣṇa kui õnnejumalanna abikaasa ei tohiks sundida Arjunat toimima viisil, mis lõppkokkuvõttes tooks kaasa vaid õnnetust. Kuid Kṛṣṇa ei too õnnetust kellelegi, rääkimata Oma pühendunutest.

Tekst

yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana

Synonyms

yadi — kui; api — isegi; ete — nemad; na — ei; paśyanti — näevad; lobha — ahnuse poolt; upahata — vallutatud; cetasaḥ — nende südamed; kula- kṣaya — suguvõsa tapmises; kṛtam — tehtud; doṣam — viga; mitra-drohe — sõpradega tülitsemises; ca — samuti; pātakam — pattude järelmõjud; katham — miks; na — ei peaks; jñeyam — teada olema; asmābhiḥ — meie poolt; pāpāt — pattudest; asmāt — nendest; nivartitum — lõpetama; kula- kṣaya — dünastia hävitamises; kṛtam — tehtud; doṣam — kuritegu; prapaśyadbhiḥ — nende poolt, kes näevad; janārdana — oo, Kṛṣṇa.

Translation

Oo, Janārdana, ehkki need inimesed, kelle südamed on vallutanud ahnus, ei pea oma suguvõsa tapmist ega sõpradega tülitsemist vääraks, miks peaksime meie, kes me mõistame, et oma suguvõsa hävitamine on kuritegu, langema nende patutegude sooritamisse?

Purport

Kṣatriyale ei soovitata lahingust või õnnemängust keelduda, kui rivaalitsev pool talle vastava ettepaneku peaks tegema. Omades sellist kohustust, ei saanud Arjuna võitlemisest keelduda, sest Duryodhana oma kaaslastega oli selleks ettepaneku teinud. Seepärast arvas Arjuna, et vastaspool võib-olla ei mõista sellise väljakutse tagajärgi. Arjuna aga mõistis selle julmi tagajärgi ega saanud seepärast väljakutset vastu võtta. Kohustusi tuleb täita vaid siis, kui sellel on head tagajärjed. Vastupidisel juhul pole keegi kohustatud ettekirjutatud käitumisnormi järgima. Arvestades kõiki neid poolt- ja vastuargumente, otsustas Arjuna lahingusse mitte astuda.

Tekst

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

kula-kṣaye — suguvõsa hävitamises; praṇaśyanti — hävivad; kula-dharmāḥ — suguvõsa traditsioonid; sanātanāḥ — igavesed; dharme — religioonis; naṣṭe — hävides; kulam — suguvõsa; kṛtsnam — kogu; adharmaḥ — usupõlgus; abhibhavati — muutub; uta — öeldakse.

Translation

Dünastia hävitamisega kaovad ka igavesed suguvõsa traditsioonid ning sel viisil langevad allesjäänud pereliikmed usupõlgusse.

Purport

Varṇāśrama tavade kohaselt eksisteerib mitmeid religioosseid printsiipe, mis aitavad suguvõsa liikmetel õigel teel edasi liikuda ja vaimsete väärtusteni jõuda. Selliste puhastavate protsesside läbi viimise eest, mis leiavad aset sünnist surmani, vastutavad suguvõsa vanemad liikmed. Kuid vanemate liikmete surres võivad suguvõsas sellised puhastavate rituaalide traditsioonid katkeda ning allesjäävad suguvõsa nooremad liikmed võivad omaks võtta ateistlikud kombed ja kaotada seeläbi võimaluse jõuda vaimse lunastuseni. Seepärast ei tohiks suguvõsa vanemaid liikmeid mitte mingil juhul tappa.

Tekst

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyms

adharma — usupõlgus; abhibhavāt — olles muutunud valdavaks; kṛṣṇa — oo, Kṛṣṇa; praduṣyanti — saastuvad; kula-striyaḥ — suguvõsa naispool; strīṣu — naissoo poolt; duṣṭāsu — olles niivõrd saastunud; vārṣṇeya — oo, Vṛṣṇi järglane; jāyate — tekib; varṇa-saṅkaraḥ — soovimatu järelsugu.

Translation

Kui usupõlgus saab suguvõsas valdavaks, oo, Kṛṣṇa, muutuvad suguvõsa naised ebapuhtaks ning naissoo allakäigu tulemusena, oo, Vṛṣṇi järeltulija, sünnib soovimatu järelsugu.

Purport

Jumalakartlikud ühiskonnaliikmed on olulisimaks printsiibiks, mis tagavad elus rahu, õitsengu ja vaimse arengu. Varṇāśrama religioossed printsiibid on kujundatud nii, et jumalakartlikud inimesed oleksid ühiskonnas valdavad, et seeläbi edendada riigi ja ühiskonna üldist vaimset arengut. Rahvastiku selline koosseis sõltub aga naissoo kõlbelisusest ja truudusest. Nii nagu lapsed on eksiteele juhtimisele väga altid on ka naissugu väga aldis manduma. Seepärast vajavad nii lapsed kui ka naised suguvõsa vanemate liikmete poolset kaitset. Olles hõivatud paljude religioossete toimingutega, ei lase nad end abielurikkumisele meelitada. Cāṇakya Paṇḍita kinnituste kohaselt ei ole naised reeglina väga arukad, ning seetõttu ka mitte eriti usaldusväärsed. Seepärast peavad nad suguvõsa traditsioonide läbi olema alati hõivatud erinevate religioossete toimingutega, ning sel viisil sünnivad nende kõlbelisuse ja pühendumuse läbi jumalakartlikud inimesed, kes suudavad jätkata varṇāśrama süsteemi kohast elu. Sellise varṇāśrama- dharma kadumisel hakkavad naised vabalt käituma ja meestega suhtlema, mis annab vaba voli abielurikkumisteks, millest omakorda võivad sündida soovimatud järglased. Ka vastutustundetud mehed provotseerivad ühiskonnas abielurikkumisi, misläbi sündinud soovimatud järglased toovad inimkonnale kaasa sõdade ja taudide puhkemise ohu.

Tekst

saṅkaro narakāyaiva
kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Synonyms

saṅkaraḥ — sellised soovimatud lapsed; narakāya — toovad kaasa põrguliku elu; eva — kindlasti; kula-ghnānām — suguvõsa tapjatele; kulasya — suguvõsale; ca — samuti; patanti — langevad; pitaraḥ — esiisad; hi — kindlasti; eṣām — nende; lupta — peatatud; piṇḍa — toidu pakkumise; udaka — ja vee; kriyāḥ — toimingud.

Translation

Soovimatu rahvastiku juurdekasv toob kindlasti kaasa põrguliku elu nii suguvõsale kui ka suguvõsa traditsioonide hävitajaile. Selliste rikutud suguvõsade esiisad langevad samuti, sest toidu ja vee pakkumine neile lakkab täielikult.

Purport

Vastavalt karmaliste tegevuste reeglitele tuleb suguvõsa esivanematele regulaarselt sööki ja vett pakkuda. Seda tehakse Viṣṇu kummardamise läbi, sest süües Viṣṇule pakutud toidu ülejääke, vabanetakse kõikide pattude järelmõjudest. Võib juhtuda, et suguvõsa esivanemad kannatavad mitmet laadi pattude järelmõjude käes, ning mõnikord ei saa mõned neist isegi uut jämedakoelist materiaalset keha omandada, olles sunnitud jääma vaimuna peenekoelisse kehasse. Kui aga järeltulijad pakuvad prasādamit ka esivanematele, võivad viimased vabaneda vaimuna eksisteerimisest või muusugusest haletsusväärsest elust. Sellise abi osutamine esivanematele on suguvõsa traditsioon ning nendel, kes ei ela pühendumuslikku elu, soovitatakse selliseid rituaale täpselt järgida. Sellel, kes elab aga pühendumuslikku elu, pole selliseid toiminguid vajalik sooritada. Tema saab lihtsa pühendunud teenimise läbi vabastada kõikvõimalikest hädadest sadu ja tuhandeid esivanemaid. Seda kinnitatakse meile „Bhāgavatamis" (11.5.41):

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

„Igaüks, kes on leidnud varju Mukunda, vabanemise andja, lootosjalgade juures, loobununa kõikidest teistest kohustustest ning suhtudes valitud teesse täie tõsidusega, ei oma enam mingeid kohustusi ei pooljumalate, tarkade, teiste elusolendite, suguvõsa, inimkonna või esivanemate ees." Jumala Kõrgeima Isiksuse pühendunud teenimine täidab automaatselt ka kõikide teiste kohustuste täitmise funktsiooni.

Tekst

doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Synonyms

doṣaiḥ — selliste vigade tõttu; etaiḥ — kõikide nende; kula-ghnānām — suguvõsa hävitajate; varṇa-saṅkara — soovimatute laste; kārakaiḥ — kes on põhjusteks; utsādyante — hävivad; jāti-dharmāḥ — ühiskonna ülesehitus; kula-dharmāḥ — suguvõsa traditsioonid; ca — samuti; śāśvatāḥ — igavesed.

Translation

Suguvõsa traditsioonide hävitajate kuritahtlike tegude läbi, mis lasevad sündida soovimatutel lastel, muutuvad igasugune ühiskonna ülesehitus ja kõik perekondade heaolule suunatud programmid kasutuks.

Purport

Sanātana-dharma ehk varṇāśrama-dharma alusel loodud ja neljal inimklassil põhinev ühiskonna ülesehitus koos perekondade heaolule suunatud programmidega seavad eesmärgiks inimeste lõpliku lunastuse. Seepärast toob sanātana-dharma traditsioonide rikkumine vastutustundetute juhtide poolt ühiskonnas kaasa täieliku kaose, mille tulemusena inimesed unustavad elu eesmärgi – Viṣṇu. Selliseid juhte võib nimetada pimedateks ning inimesed, kes neid järgivad, suunduvad kahtlemata kaosesse.

Tekst

utsanna-kula-dharmāṇāṁ
manuṣyāṇāṁ janārdana
narake niyataṁ vāso
bhavatīty anuśuśruma

Synonyms

utsanna — rikutud; kula-dharmāṇām — nende, kes omavad suguvõsa traditsioone; manuṣyāṇām — selliste inimeste; janārdana — oo, Kṛṣṇa; narake — põrgus; niyatam — alati; vāsaḥ — asukoht; bhavati — see muutub sedasi; iti — sedasi; anuśuśruma — ma olen kuulnud õpilasjärgnevusahela kaudu.

Translation

Oo, Kṛṣṇa, inimeste alalhoidja, ma olen õpilasjärgnevusahela kaudu kuulnud, et need, kes hävitavad suguvõsa traditsioonid, lähevad igaveseks põrgusse.

Purport

Arjuna ei põhjenda oma seisukohta mitte isiklikust kogemusest lähtudes, vaid toetudes teadmistele, mida ta on kuulnud autoriteetidelt. See on meetod tõeliste teadmiste omandamiseks. Inimene ei saa jõuda tegelike teadmisteni ilma nende inimeste abita, kes on juba nende teadmisteni jõudnud. Vastavalt varṇāśrama ühiskonna elukorraldusele eksisteerib süsteem, mille kohaselt peab inimene enne surma läbi tegema oma patuste tegude lunastamise protsessi. See, kes on pidevalt sooritanud patuseid tegusid, peab toimima prāyaścitta lunastusprotsessi kohaselt. Vastasel juhul sünnib ta järgmistes eludes kahtlemata põrguplaneetidel, kus tal tuleb oma patuste tegude tagajärjel haletsusväärset elu taluda.

Tekst

aho bata mahat pāpaṁ
kartuṁ vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena
hantuṁ sva-janam udyatāḥ

Synonyms

aho — oh; bata — kui kummaline see on; mahat — suurt; pāpam — pattu; kartum — sooritada; vyavasitāḥ — oleme otsustanud; vayam — meie; yat — kuna; rājya-sukha-lobhena — juhituna ihast saavutada kuninglikku õnne; hantum — tappa; sva-janam — sugulasi; udyatāḥ — püüdes.

Translation

Oh kui kummaline see on, et me valmistume sooritama suuri patte! Juhituna soovist nautida kuninglikku õnne, kavatseme me tappa omaenda sugulasi.

Purport

Egoistlikest motiividest juhituna võib inimene sooritada nii suurt pattu nagu omaenda venna, isa või ema tapmine. Sellekohaseid näiteid võib maailma ajaloost leida mitmeid. Kuid Arjuna, pühaku omadustega Jumala pühendunu, on alati teadlik moraalikoodeksist ning teeb seetõttu kõik võimaliku, et taoliste tegude sooritamisest hoiduda.

Tekst

yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet

Synonyms

yadi — isegi kui; mām — mind; apratīkāram — vastu hakkamata; aśastram — omamata täit varustust; śastra-pāṇayaḥ — need, kelle käes on relvad; dhārtarāṣṭrāḥ — Dhṛtarāṣṭra pojad; raṇe — lahinguväljal; hanyuḥ — võivad tappa; tat — see; me — minu jaoks; kṣema-taram — parem; bhavet — oleks.

Translation

Oleks parem kui Dhṛtarāṣṭra pojad, relvad käes, tapaksid mu, relvitu ja vastupanutu, siinsamas lahinguväljal.

Purport

Vastavalt kṣatriya lahingupidamise printsiipidele on tavaks, et relvitut ja vastupanu mitte osutavat vaenlast ei rünnata. Arjuna aga otsustas, et kui vaenlane teda sellises täbaras olukorras ka ründaks, ei astuks ta ikkagi lahingusse. Ta ei arvestanud, kuivõrd veendunud oli vastaspool oma otsuses võidelda. Kõik need seisukohad tulenevad Arjuna heasüdamlikkusest, mis on omane Jumala suurele pühendunule.

Tekst

sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ
śoka-saṁvigna-mānasaḥ

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; evam — niiviisi; uktvā — kõneldes; arjunaḥ — Arjuna; saṅkhye — lahinguväljal; ratha — sõjavankri; upasthe — istmel; upāviśat — istus taas maha; visṛjya — pannes kõrvale; sa-śaram — koos nooltega; cāpam — vibu; śoka — kurbuses; saṁvigna — ahastuses; mānasaḥ — mõistuses.

Translation

Sañjaya ütles: Öelnud lahinguväljal need sõnad, heitis Arjuna oma vibu ja nooled kõrvale ning istus murest murtuna sõjavankrile.

Purport

Vaadeldes vaenlase seisukorda, oli Arjuna vankril püsti seisnud, kuid ta mõistus mattus sedavõrd muresse, et ta heitis oma vibu ja nooled kõrvale ning istus taas vankrile. Niisugune heatahtlik ja kaastundlik isiksus on Jumala pühendunud teenimise läbi võimeline vastu võtma teadmisi oma olemusest.

Selliselt lõpevad Bhaktivedanta selgitused „Śrīmad Bhagavad-gītā" esimesele peatükile, mis käsitlesid armeede vaatlemist Kurukṣetra lahinguväljal.