Skip to main content

TEXTS 21-22

ТЕКСТЫ 21-22

Tekst

Текст

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
арджуна увча
сенайор убхайор мадхйе
ратха стхпайа ме ’чйута
йвад этн нирӣкше ’ха
йоддху-кмн авастхитн
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame
каир май саха йоддхавйам
асмин раа-самудйаме

Synonyms

Пословный перевод

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; senayoḥ — armeede; ubhayoḥ — mõlemate; madhye — keskele; ratham — sõjavankrit; sthāpaya — palun hoia; me — minu; acyuta — oo, eksimatu; yāvat — nii kaua kui; etān — kõiki neid; nirīkṣe — võin näha; aham — mina; yoddhu-kāmān — soovides võidelda; avasthitān — lahinguväljale üles rivistatud; kaiḥ — kellega; mayā — minu poolt; saha — koos; yoddhavyam — pean võitlema; asmin — selles; raṇa — heitlus; samudyame — püüdluses.

арджуна увча — Арджуна сказал; сенайо — армий; убхайо — двух; мадхйе — между; ратхам — колесницу; стхпайа — останови; ме — мою; ачйута — о непогрешимый; йват — пока; этн — на этих; нирӣкше — гляжу; ахам — я; йоддху-кмн — желающих сражаться; авастхитн — выстроившихся на поле боя; каи — с которыми; май — мной; саха — вместе; йоддхавйам — необходимость сражаться; асмин — в этой; раа — битвы; самудйаме — в попытке.

Translation

Перевод

Arjuna ütles: Oo, eksimatu, palun juhi mu sõjavanker kahe armee keskele, nii et ma saaksin näha, kes on tulnud siia soovidega lahingusse astuda ning kellega tuleb mul selles suures lahingus heidelda.

Арджуна сказал: О непогрешимый, прошу Тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве.

Purport

Комментарий

Ehkki Śrī Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, rakendas Ta Oma põhjendamatust armulikkusest End Oma sõbra teenimisse. Ta ei murra kunagi truudust Oma pühendunutele ning seetõttu pöördutaksegi siin Tema kui eksimatu poole. Vankrijuhina tuli Tal toimida Arjuna korralduste kohaselt ning kuna Ta ei kahelnud neid korraldusi täites hetkegi, pöördutakse siin Tema kui eksimatu poole. Ehkki Ta oli võtnud vastu Oma pühendunu vankrijuhi positsiooni, ei mõjutanud see mingilgi määral Tema kui kõigekõrgema isiksuse positsiooni. Kṛṣṇa on kõikides olukordades ja alati Jumala Kõrgeim Isiksus, Hṛṣīkeśa, kõikide meelte valitseja. Suhted Jumala ja Tema teenri vahel on transtsendentaalsed ja täis armastust. Jumala teener on alati valmis Jumalat teenima ning samamoodi otsib Jumal pidevalt võimalust Oma pühendunu teenimiseks. Oma puhta pühendunu korralduste täitmine pakub Talle suuremat naudingut kui korralduste andmine. Kuna Jumal on kõige valitseja, järgivad tegelikult kõik Tema korraldusi ning keegi ei saa panna Teda oma tahte järgi toimima. Kui aga juhtub, et Tema puhas pühendunu annab Talle korraldusi, tunneb Ta sellest transtsendentaalset naudingut, ehkki kõikides olukordades on eksimatuks valitsejaks ikkagi Tema.

Господь Кришна — Верховная Личность Бога, но по беспричинной милости Он стал служить Своему другу Арджуне. Ради преданных Господь готов на все, поэтому Арджуна называет Его непогрешимым. Выступая в роли колесничего Арджуны, Кришна должен был выполнять его приказы, и, поскольку Он всегда не колеблясь делал это, Его именуют непогрешимым. Но, даже став колесничим преданного, Господь Кришна не лишился Своего положения. При любых обстоятельствах Кришна остается Верховной Личностью Бога, Хришикешей, повелителем всех чувств. Господа и Его слугу связывают очень теплые, чисто духовные отношения. Слуга Господа всегда готов служить Ему, а Господь постоянно ищет возможности оказать ту или иную услугу преданному. И когда чистый преданный Господа пользуется этим и приказывает Ему, это доставляет Господу гораздо большее удовольствие, чем когда Он Сам отдает приказы. Поскольку Господь — владыка всего сущего, каждый из нас находится в Его власти и никто не вправе приказывать Ему. Но, когда Господь слышит приказ чистого преданного, Он испытывает трансцендентное блаженство, несмотря на то что всегда и всюду остается непогрешимым и всемогущим владыкой.

Jumala puhta pühendununa polnud Arjunal vähimatki soovi astuda võitlusse oma onupoegade ja vendade vastu, kuid Duryodhana kangekaelne vastuseis rahumeelseteks läbirääkimisteks sundis teda seda siiski tegema. Seepärast oligi ta murelik ning soovis näha, kes kõrgelseisvatest isiksustest olid Kurukṣetra lahinguväljale võitlema tulnud. Ehkki enam polnud mingit lootust rahu sõlmida, soovis ta siiski lahinguväljale saabunuid veel kord näha ja veenduda, kuivõrd nad soovisid seda mõttetut sõda valla päästa.

As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again, and to see how much they were bent upon demanding an unwanted war.