Skip to main content

TEXTS 21-22

Bg 1.21-22

Tekst

Tekst

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Synonyms

Synoniemen

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; senayoḥ — armeede; ubhayoḥ — mõlemate; madhye — keskele; ratham — sõjavankrit; sthāpaya — palun hoia; me — minu; acyuta — oo, eksimatu; yāvat — nii kaua kui; etān — kõiki neid; nirīkṣe — võin näha; aham — mina; yoddhu-kāmān — soovides võidelda; avasthitān — lahinguväljale üles rivistatud; kaiḥ — kellega; mayā — minu poolt; saha — koos; yoddhavyam — pean võitlema; asmin — selles; raṇa — heitlus; samudyame — püüdluses.

arjunaḥ uvāca — Arjuna zei; senayoḥ — van de legers; ubhayoḥ — allebei; madhye — tussen; ratham — de strijdwagen; sthāpaya — hou alsjeblieft; me — mijn; acyuta — o onfeilbare; yāvat — zolang als; etān — al deze; nirīkṣe — kan bekijken; aham — ik; yoddhu-kāmān — vol strijdlust; avasthitān — op het slagveld opgesteld; kaiḥ — met wie; mayā — door mij; saha — samen; yoddhavyam — moeten strijden; asmin — in deze; raṇa — strijd; samudyame — tijdens de poging.

Translation

Vertaling

Arjuna ütles: Oo, eksimatu, palun juhi mu sõjavanker kahe armee keskele, nii et ma saaksin näha, kes on tulnud siia soovidega lahingusse astuda ning kellega tuleb mul selles suures lahingus heidelda.

Arjuna zei: O onfeilbare, rij alsjeblieft mijn strijdwagen tussen de twee legers in, zodat ik kan zien wie hier aanwezig zijn, wie er naar de strijd verlangen en met wie ik me in deze grote veldslag moet meten.

Purport

Betekenisverklaring

Ehkki Śrī Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, rakendas Ta Oma põhjendamatust armulikkusest End Oma sõbra teenimisse. Ta ei murra kunagi truudust Oma pühendunutele ning seetõttu pöördutaksegi siin Tema kui eksimatu poole. Vankrijuhina tuli Tal toimida Arjuna korralduste kohaselt ning kuna Ta ei kahelnud neid korraldusi täites hetkegi, pöördutakse siin Tema kui eksimatu poole. Ehkki Ta oli võtnud vastu Oma pühendunu vankrijuhi positsiooni, ei mõjutanud see mingilgi määral Tema kui kõigekõrgema isiksuse positsiooni. Kṛṣṇa on kõikides olukordades ja alati Jumala Kõrgeim Isiksus, Hṛṣīkeśa, kõikide meelte valitseja. Suhted Jumala ja Tema teenri vahel on transtsendentaalsed ja täis armastust. Jumala teener on alati valmis Jumalat teenima ning samamoodi otsib Jumal pidevalt võimalust Oma pühendunu teenimiseks. Oma puhta pühendunu korralduste täitmine pakub Talle suuremat naudingut kui korralduste andmine. Kuna Jumal on kõige valitseja, järgivad tegelikult kõik Tema korraldusi ning keegi ei saa panna Teda oma tahte järgi toimima. Kui aga juhtub, et Tema puhas pühendunu annab Talle korraldusi, tunneb Ta sellest transtsendentaalset naudingut, ehkki kõikides olukordades on eksimatuks valitsejaks ikkagi Tema.

Ook al is Heer Kṛṣṇa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, toch diende Hij Zijn vriend uit Zijn grondeloze genade. Hij schiet nooit tekort in Zijn genegenheid voor Zijn toegewijden en daarom wordt Hij hier onfeilbaar genoemd. Als wagenmenner moest Hij de bevelen van Arjuna uitvoeren en omdat Hij niet aarzelde dit te doen, wordt Hij aangesproken met onfeilbare. Hoewel Hij de positie van wagenmenner van Zijn toegewijde had aanvaard, bleef Zijn allerhoogste positie onbetwist. In alle omstandigheden is Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hṛṣīkeśa, de Heer van alle zintuigen. De relatie tussen de Heer en Zijn dienaar is heel zoet en transcendentaal. De dienaar staat altijd klaar om de Heer te dienen en de Heer zoekt ook altijd naar een gelegenheid om de toegewijde een dienst te bewijzen. De Heer beleeft er meer plezier aan wanneer Zijn zuivere toegewijde de superieure positie inneemt waarin hij Hem bevelen geeft, dan wanneer Hijzelf de bevelen geeft. Omdat Hij de meester is, kan Hij iedereen bevelen geven en is er niemand die boven Hem staat om Hem te bevelen. Maar wanneer Hij merkt dat Zijn zuivere toegewijde Hem beveelt, dan beleeft Hij transcendentaal plezier, ook al is Hij in alle omstandigheden de onfeilbare meester.

Jumala puhta pühendununa polnud Arjunal vähimatki soovi astuda võitlusse oma onupoegade ja vendade vastu, kuid Duryodhana kangekaelne vastuseis rahumeelseteks läbirääkimisteks sundis teda seda siiski tegema. Seepärast oligi ta murelik ning soovis näha, kes kõrgelseisvatest isiksustest olid Kurukṣetra lahinguväljale võitlema tulnud. Ehkki enam polnud mingit lootust rahu sõlmida, soovis ta siiski lahinguväljale saabunuid veel kord näha ja veenduda, kuivõrd nad soovisid seda mõttetut sõda valla päästa.

Omdat Arjuna een zuivere toegewijde van de Heer was, had hij geen enkel verlangen om tegen zijn neven en broers te vechten, maar door de koppigheid van Duryodhana, die nooit bereid was om over vrede te onderhandelen, was hij wel gedwongen om op het slagveld te verschijnen. Hij was daarom zeer benieuwd om te zien wie de leiders op het slagveld waren. Ook al kon er op het slagveld geen sprake meer zijn van vredesonderhandelingen, toch wilde hij hen nog een keer aanschouwen om te zien hoe vastbesloten ze waren om een ongewilde oorlog te voeren.