Skip to main content

TEXTS 21-22

제21~22절

Tekst

원문

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
아르주나 우바짜 arjuna uvāca
세나요루바요르 마뎨 senayor ubhayor madhye
라탐 스타빠야 메’쮸따 rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
야바데딴 니릭셰’함 yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
욛두-까만 아바스티딴 yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame
까이르마야 사하 욛다뱜 kair mayā saha yoddhavyam
아스민 라나-사묻댜메 asmin raṇa-samudyame

Synonyms

동의어

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; senayoḥ — armeede; ubhayoḥ — mõlemate; madhye — keskele; ratham — sõjavankrit; sthāpaya — palun hoia; me — minu; acyuta — oo, eksimatu; yāvat — nii kaua kui; etān — kõiki neid; nirīkṣe — võin näha; aham — mina; yoddhu-kāmān — soovides võidelda; avasthitān — lahinguväljale üles rivistatud; kaiḥ — kellega; mayā — minu poolt; saha — koos; yoddhavyam — pean võitlema; asmin — selles; raṇa — heitlus; samudyame — püüdluses.

아르주나 우바짜: 아르주나가 말했다, 세나요호: 군대 가운데, 우바요호: 양측, 마뎨: 사이에, 라탐: 마차, 스타빠야: 유지하시오, 메: 나의, 아쮸따: 오 절대 신뢰할 수 있는 분이시여, 야밧: 하는 한, 에딴: 이 모든 것, 니릭셰: 볼 수도 있다, 아함: 나, 욛두-까만: 싸우고자 하는, 아바스티딴: 전쟁터에 배치한, 까이히: 누구와, 마야: 나에 의해, 사하: 함께, 욛다뱜: 싸워야 하는, 아스민: 여기에, 라나: 투쟁, 사묻댜메: 시도하는.

Translation

번역

Arjuna ütles: Oo, eksimatu, palun juhi mu sõjavanker kahe armee keskele, nii et ma saaksin näha, kes on tulnud siia soovidega lahingusse astuda ning kellega tuleb mul selles suures lahingus heidelda.

아르주나가 말했습니다: 오 절대 신뢰할 수 있는 분이시여, 싸우기를 원하는 자가 누군지, 이 큰 전쟁에서 맞서야 할 대상이 누군지 볼 수 있도록 제 마차를 전열을 갖추고 있는 양 군대 사이로 몰아 주소서.

Purport

주석

Ehkki Śrī Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, rakendas Ta Oma põhjendamatust armulikkusest End Oma sõbra teenimisse. Ta ei murra kunagi truudust Oma pühendunutele ning seetõttu pöördutaksegi siin Tema kui eksimatu poole. Vankrijuhina tuli Tal toimida Arjuna korralduste kohaselt ning kuna Ta ei kahelnud neid korraldusi täites hetkegi, pöördutakse siin Tema kui eksimatu poole. Ehkki Ta oli võtnud vastu Oma pühendunu vankrijuhi positsiooni, ei mõjutanud see mingilgi määral Tema kui kõigekõrgema isiksuse positsiooni. Kṛṣṇa on kõikides olukordades ja alati Jumala Kõrgeim Isiksus, Hṛṣīkeśa, kõikide meelte valitseja. Suhted Jumala ja Tema teenri vahel on transtsendentaalsed ja täis armastust. Jumala teener on alati valmis Jumalat teenima ning samamoodi otsib Jumal pidevalt võimalust Oma pühendunu teenimiseks. Oma puhta pühendunu korralduste täitmine pakub Talle suuremat naudingut kui korralduste andmine. Kuna Jumal on kõige valitseja, järgivad tegelikult kõik Tema korraldusi ning keegi ei saa panna Teda oma tahte järgi toimima. Kui aga juhtub, et Tema puhas pühendunu annab Talle korraldusi, tunneb Ta sellest transtsendentaalset naudingut, ehkki kõikides olukordades on eksimatuks valitsejaks ikkagi Tema.

비록 주 끄리쉬나는 최고인격신이지만 당신의 원인 없는 자비심으로 당신의 친구를 위해 봉사하신다. 주는 당신의 헌애자에 대한 애정을 절대 저버리지 않으시므로 여기에서 절대 신뢰할 수 있는 분으로 묘사되고 있다. 또한 주께서는 마부로서도 아르주나의 명령을 따르는 데 주저함이 없었기에 절대 신뢰할 수 있는 분으로 불리고 있다. 비록 주께서 당신의 헌애자를 위해 마부의 역할을 맡으셨지만 주의 지고한 위치는 도전받지 않는다. 모든 상황에서 주는 최고인격신, 흐리쉬께샤, 즉 모든 감각의 주인이시다. 주와 당신의 종과의 관계는 매우 소중하고 초월적이다. 종은 항상 주께 봉헌할 준비가 되어 있고, 마찬가지로 주께서도 헌애자에게 봉사할 기회를 항상 찾고 계신다. 주는 헌애자에게 명령을 하는 것보다 당신에게 명령하는, 즉 더욱 유리한 역할을 떠맡은 헌애자에게서 더 큰 즐거움을 누리신다. 주가 주인이므로 모든 이가 주의 명령을 받지만, 그 누구도 주보다 높은 위치에서 주를 명령할 수 없다. 그러나 주가 어떤 상황에서도 결코 틀림이 없는 주인이라 할지라도, 순수한 헌애자가 당신에게 명령하는 것을 보실 때 주는 초월적 즐거움을 느끼신다.

Jumala puhta pühendununa polnud Arjunal vähimatki soovi astuda võitlusse oma onupoegade ja vendade vastu, kuid Duryodhana kangekaelne vastuseis rahumeelseteks läbirääkimisteks sundis teda seda siiski tegema. Seepärast oligi ta murelik ning soovis näha, kes kõrgelseisvatest isiksustest olid Kurukṣetra lahinguväljale võitlema tulnud. Ehkki enam polnud mingit lootust rahu sõlmida, soovis ta siiski lahinguväljale saabunuid veel kord näha ja veenduda, kuivõrd nad soovisid seda mõttetut sõda valla päästa.

주의 순수한 헌애자로서 아르주나는 그의 형제 및 사촌들과 싸울 뜻이 없었지만 어떤 평화적 협상에도 동의하지 않는 듀로다나의 완고함 탓에 전쟁터에 나오지 않을 수 없게 되었다. 그러므로 그는 전쟁에 참전한 지휘관들이 누구인지 무척 보고 싶어 했다. 전쟁터에서 비록 화해를 위한 노력은 없겠지만 아르주나는 다시 한번 그들을 보고자 했으며, 원치 않는 전쟁을 그들이 얼마나 열성적으로 요구하고 있는지 확인하고자 했다.