Skip to main content

Word for Word Index

yadā
cuando — Bg. 2.52, Bg. 2.53, Bg. 2.55, Bg. 2.58, Bg. 6.4, Bg. 6.18, Bg. 13.31, Bg. 14.11, Bg. 14.14, Bg. 14.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.36, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.13, CC Madhya-līlā 2.36, CC Madhya-līlā 11.118, CC Madhya-līlā 17.216
cuando quiera — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.15
mientras que — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.32
en el momento de — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.23
mientras — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.40-41, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.21
debido a — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.9
en ese momento — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.41
cuando — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.52-54, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.70, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.45-46, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.45-46, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.48, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.79, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.78, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.7.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.22.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.48, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.49-50, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.27, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.54, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.15, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.15, CC Ādi-līlā 8.25, CC Madhya-līlā 22.46, CC Madhya-līlā 22.84, CC Madhya-līlā 24.160
por lo tanto — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.8
en estado de trance — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.26
cuando. — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.53
en aquel momento — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.2
siempre que — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.56, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.56
en cuanto — CC Madhya-līlā 22.103
en cuanto — CC Antya-līlā 4.194
yadā yadā
cuando quiera y dondequiera — Bg. 4.7
cuando quiera que — CC Ādi-līlā 3.22