Skip to main content

Word for Word Index

cit-ānanda kṛṣṇa-vigraha
la forma trascendental de Kṛṣṇa, que es completamente espiritual — CC Madhya-līlā 25.35
kṛṣṇa-vigraha
la forma de Śrī Kṛṣṇa — CC Ādi-līlā 5.14
kṛṣṇera vigraha
la forma del Señor Kṛṣṇa — CC Antya-līlā 6.294
sa-vigraha
con forma — CC Ādi-līlā 2.25
satya-vigraha
la verdad de la forma del Señor — CC Madhya-līlā 9.277
svarūpa-vigraha
forma personal — CC Ādi-līlā 5.27-28
vigraha
en el cuerpo — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.41
así como para luchar — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.28
persona — CC Ādi-līlā 1.69-70
forma — CC Ādi-līlā 1.76
identidad — CC Ādi-līlā 2.28
form — CC Madhya-līlā 6.152
la forma trascendental — CC Madhya-līlā 6.264-265
la forma — CC Madhya-līlā 17.131
esa Personalidad de Dios — CC Madhya-līlā 25.115
śrī-vigraha
la forma — CC Madhya-līlā 6.166
la forma del Señor — CC Madhya-līlā 6.167
de la forma trascendental del Señor — CC Madhya-līlā 25.114