Skip to main content

Word for Word Index

na vṛttam
ni buena conducta — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52
sva-ātma-vṛttam
la información de la historia de la autorrealización — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.45
vṛttam
carácter — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.31
los modales — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.9
comportamiento — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.5
la existencia — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.9
la situación — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.39
ātma-vṛttam
la propia posición — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.16

Filter by hierarchy