Skip to main content

Word for Word Index

kriyā-udayaḥ
despertar de actividades (trabajo). — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.15
kṣema-udayaḥ
que aumenta lo auspicioso — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.19
phala-udayaḥ
el resultado. — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.34
efectivas. — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.30-33
rāga-udayaḥ
la evocación de sentimientos extáticos — CC Ādi-līlā 17.281
la evocación de sentimientos de éxtasis — CC Madhya-līlā 9.150
udayaḥ
glorias — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.44
desarrollo — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.11
formuló — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.4
la grandeza — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.1
la consecución de — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.44
manifestación — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.27