Skip to main content

Word for Word Index

tulya-aiśvarya
iguales en opulencia — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.10-11
tulya-darśanāḥ
imparciales por naturaleza — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.24
tulya-āyāsa-hetavaḥ
que hicieron el mismo esfuerzo — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.39-40
tulya-kālāḥ
reunidos al mismo tiempo — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.5
tulya-rūpāḥ
los tres con los mismos rasgos corporales — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.15
con el mismo aspecto que — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.23
ātma-tulya
como Él mismo — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.11
siguiendo sus propios — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.21
tulya
similar — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.26
por igual — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.13
igual — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.28
tulya-vyasanāḥ
afligidos por igual — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.49
tulya-śīlayā
que era tan cualificada como Mahārāja Ambarīṣa — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.29