Skip to main content

Word for Word Index

tapasvinām
personas que se someten a rigurosas penitencias — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.31
sufriendo las miserias materiales — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.15
de las personas que se someten a rigurosas penitencias — CC Madhya-līlā 24.217