Skip to main content

Word for Word Index

ātta-līlā-tanoḥ
cuyo cuerpo espiritual está siempre ocupado en diversos pasatiempos — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.20
ātta-nānā-tanoḥ
que adopta diversas formas — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.12
tanoḥ
forma — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23
cuya forma — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.20
cuerpo — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.8
con Mi cuerpo — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.31
del cuerpo — CC Madhya-līlā 20.61
viśva-tanoḥ
de la forma universal — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.33