Skip to main content

Word for Word Index

bhāra diluṅ tāṅre
yo dependeré completamente de él. — CC Antya-līlā 6.33
tāṅre dekhi’
al verla — CC Ādi-līlā 14.63
por verles — CC Madhya-līlā 7.103
después de verle — CC Madhya-līlā 16.165
tāṅre dekhi
al verle — CC Madhya-līlā 12.60
diha’ tāṅre
da a ella. — CC Antya-līlā 3.27
tāṅre dila
entregó a Él. — CC Madhya-līlā 11.78
le entregó. — CC Antya-līlā 20.113
tāṅre dilā
le entregó. — CC Antya-līlā 6.287
entregó a él — CC Antya-līlā 13.124
dilā tāṅre
le ofreció. — CC Antya-līlā 6.122
vidāya tāṅre dilā
Se despidió de él — CC Antya-līlā 13.115
tāṅre hāsya karite
para hacer de Él el hazmerreír de todos — CC Madhya-līlā 14.206
tāṅre āśīrvāda karāilā
hizo que fuera bendecido — CC Antya-līlā 6.144
ke uṭhābe tāṅre
quién Le sacará. — CC Madhya-līlā 18.140
ki tāṅre mahimā
qué gloria Suya describo. — CC Ādi-līlā 5.126
tāṅre lañā
llevándole — CC Madhya-līlā 11.193
con Él — CC Antya-līlā 6.78
tāṅre mili’
en un encuentro con Él — CC Madhya-līlā 25.197
yendo a verle — CC Antya-līlā 5.92
tāṅre milibāre
de verle — CC Madhya-līlā 13.184
tāṅre samarpila
el Señor lo confió — CC Antya-līlā 20.113
tāṅre
a eso — CC Ādi-līlā 2.12
a Él — CC Ādi-līlā 2.26, CC Ādi-līlā 2.26, CC Ādi-līlā 2.110, CC Ādi-līlā 3.56, CC Ādi-līlā 3.77, CC Ādi-līlā 5.78, CC Ādi-līlā 5.225, CC Ādi-līlā 6.25, CC Ādi-līlā 7.40, CC Ādi-līlā 7.57, CC Ādi-līlā 7.112, CC Ādi-līlā 7.113, CC Ādi-līlā 7.140, CC Ādi-līlā 8.32, CC Ādi-līlā 14.10, CC Ādi-līlā 17.13, CC Ādi-līlā 17.118, CC Ādi-līlā 17.287, CC Ādi-līlā 17.299, CC Madhya-līlā 14.88, CC Madhya-līlā 16.62, CC Madhya-līlā 16.167, CC Madhya-līlā 25.8, CC Madhya-līlā 25.33, CC Madhya-līlā 25.52, CC Antya-līlā 2.56
Madana-mohana — CC Ādi-līlā 5.216
a él (Sanātana Gosvāmī) — CC Ādi-līlā 7.48
a él — CC Ādi-līlā 10.32, CC Ādi-līlā 10.92, CC Ādi-līlā 10.96, CC Ādi-līlā 10.132, CC Ādi-līlā 11.29, CC Ādi-līlā 13.108, CC Ādi-līlā 16.106, CC Madhya-līlā 13.93, CC Madhya-līlā 14.15, CC Madhya-līlā 14.87, CC Madhya-līlā 15.45, CC Madhya-līlā 15.259, CC Madhya-līlā 15.286, CC Madhya-līlā 16.80, CC Madhya-līlā 16.105, CC Madhya-līlā 16.136, CC Madhya-līlā 16.147, CC Madhya-līlā 16.149, CC Madhya-līlā 16.180, CC Madhya-līlā 16.187, CC Madhya-līlā 16.228, CC Madhya-līlā 16.230, CC Madhya-līlā 21.63, CC Madhya-līlā 23.126, CC Madhya-līlā 24.191, CC Madhya-līlā 24.237, CC Madhya-līlā 25.3, CC Madhya-līlā 25.186, CC Madhya-līlā 25.206, CC Madhya-līlā 25.207, CC Antya-līlā 1.46, CC Antya-līlā 1.206, CC Antya-līlā 2.40, CC Antya-līlā 2.48-49
a Kamalākānta Viśvāsa — CC Ādi-līlā 12.43
a Viśvarūpa — CC Ādi-līlā 13.78
sobre él — CC Ādi-līlā 13.122
a Śrī Vṛndāvana dāsa Ṭhākura — CC Ādi-līlā 16.27
a ella — CC Ādi-līlā 16.96, CC Madhya-līlā 15.201, CC Madhya-līlā 16.250
a él — CC Ādi-līlā 17.269, CC Ādi-līlā 17.269, CC Madhya-līlā 1.65, CC Madhya-līlā 1.101, CC Madhya-līlā 1.127, CC Madhya-līlā 1.244, CC Madhya-līlā 1.245, CC Madhya-līlā 1.260, CC Madhya-līlā 1.261, CC Madhya-līlā 1.284, CC Madhya-līlā 3.23, CC Madhya-līlā 4.135, CC Madhya-līlā 4.145, CC Madhya-līlā 4.156, CC Madhya-līlā 4.187, CC Madhya-līlā 6.202, CC Madhya-līlā 6.203, CC Madhya-līlā 7.63, CC Madhya-līlā 7.66, CC Madhya-līlā 7.68, CC Madhya-līlā 7.68, CC Madhya-līlā 7.130, CC Madhya-līlā 7.135, CC Madhya-līlā 7.140, CC Madhya-līlā 8.16, CC Madhya-līlā 8.296, CC Madhya-līlā 8.299, CC Madhya-līlā 8.300, CC Madhya-līlā 8.310, CC Madhya-līlā 9.20, CC Madhya-līlā 9.23, CC Madhya-līlā 9.38, CC Madhya-līlā 9.71, CC Madhya-līlā 9.75, CC Madhya-līlā 9.97, CC Madhya-līlā 9.151, CC Madhya-līlā 9.162, CC Madhya-līlā 9.164, CC Madhya-līlā 9.181, CC Madhya-līlā 9.254, CC Madhya-līlā 9.286, CC Madhya-līlā 9.287, CC Madhya-līlā 9.320, CC Madhya-līlā 9.335, CC Madhya-līlā 9.344, CC Madhya-līlā 9.349, CC Madhya-līlā 9.354, CC Madhya-līlā 10.33, CC Madhya-līlā 10.51, CC Madhya-līlā 10.60, CC Madhya-līlā 10.92, CC Madhya-līlā 10.94, CC Madhya-līlā 10.105, CC Madhya-līlā 10.121, CC Madhya-līlā 10.128, CC Madhya-līlā 10.129, CC Madhya-līlā 10.152, CC Madhya-līlā 11.27, CC Madhya-līlā 11.79, CC Madhya-līlā 11.137, CC Madhya-līlā 11.158, CC Madhya-līlā 11.186, CC Madhya-līlā 11.193, CC Madhya-līlā 11.234, CC Madhya-līlā 12.6, CC Madhya-līlā 12.14, CC Madhya-līlā 12.28, CC Madhya-līlā 12.60, CC Madhya-līlā 12.143, CC Madhya-līlā 12.145, CC Madhya-līlā 12.170, CC Madhya-līlā 17.93, CC Madhya-līlā 18.10, CC Madhya-līlā 19.30, CC Madhya-līlā 19.73, CC Madhya-līlā 19.94, CC Madhya-līlā 19.107, CC Madhya-līlā 19.242, CC Madhya-līlā 19.253, CC Madhya-līlā 20.51, CC Madhya-līlā 20.70, CC Madhya-līlā 20.70, CC Madhya-līlā 20.74, CC Madhya-līlā 20.79, CC Madhya-līlā 20.88, CC Madhya-līlā 20.94, CC Antya-līlā 2.129, CC Antya-līlā 3.90, CC Antya-līlā 3.216, CC Antya-līlā 4.14, CC Antya-līlā 4.21, CC Antya-līlā 4.111, CC Antya-līlā 4.115, CC Antya-līlā 4.128, CC Antya-līlā 4.133, CC Antya-līlā 4.165, CC Antya-līlā 4.201, CC Antya-līlā 5.11, CC Antya-līlā 5.93, CC Antya-līlā 6.36, CC Antya-līlā 6.40, CC Antya-līlā 6.113, CC Antya-līlā 6.136, CC Antya-līlā 6.147, CC Antya-līlā 6.148, CC Antya-līlā 6.176, CC Antya-līlā 6.191, CC Antya-līlā 6.204, CC Antya-līlā 6.212, CC Antya-līlā 6.213, CC Antya-līlā 6.240, CC Antya-līlā 6.241, CC Antya-līlā 6.245, CC Antya-līlā 6.246, CC Antya-līlā 6.287, CC Antya-līlā 6.303, CC Antya-līlā 7.99, CC Antya-līlā 8.8, CC Antya-līlā 8.9, CC Antya-līlā 8.30, CC Antya-līlā 9.59, CC Antya-līlā 9.83, CC Antya-līlā 9.85, CC Antya-līlā 9.128, CC Antya-līlā 11.21, CC Antya-līlā 11.91-93, CC Antya-līlā 11.95, CC Antya-līlā 11.103, CC Antya-līlā 11.104, CC Antya-līlā 12.22, CC Antya-līlā 12.24, CC Antya-līlā 12.35, CC Antya-līlā 12.46-47, CC Antya-līlā 13.21, CC Antya-līlā 13.33, CC Antya-līlā 13.45, CC Antya-līlā 13.55, CC Antya-līlā 13.68, CC Antya-līlā 13.72, CC Antya-līlā 13.109, CC Antya-līlā 13.138, CC Antya-līlā 16.34, CC Antya-līlā 16.46, CC Antya-līlā 16.49, CC Antya-līlā 19.5, CC Antya-līlā 20.109, CC Antya-līlā 20.122
a Ella — CC Ādi-līlā 17.290, CC Madhya-līlā 13.148
a Rūpa Gosvāmī — CC Madhya-līlā 1.68, CC Madhya-līlā 1.70, CC Madhya-līlā 19.237
a Él — CC Madhya-līlā 1.172, CC Madhya-līlā 1.262, CC Madhya-līlā 3.26, CC Madhya-līlā 3.215, CC Madhya-līlā 4.18, CC Madhya-līlā 4.48, CC Madhya-līlā 5.123, CC Madhya-līlā 6.35, CC Madhya-līlā 6.111, CC Madhya-līlā 6.114, CC Madhya-līlā 6.124, CC Madhya-līlā 6.140, CC Madhya-līlā 6.141, CC Madhya-līlā 6.153, CC Madhya-līlā 7.105, CC Madhya-līlā 7.113, CC Madhya-līlā 9.17, CC Madhya-līlā 9.73, CC Madhya-līlā 9.100, CC Madhya-līlā 9.128, CC Madhya-līlā 9.129, CC Madhya-līlā 9.130, CC Madhya-līlā 9.168, CC Madhya-līlā 9.248, CC Madhya-līlā 9.283, CC Madhya-līlā 9.294, CC Madhya-līlā 9.353, CC Madhya-līlā 10.14, CC Madhya-līlā 10.16, CC Madhya-līlā 10.17, CC Madhya-līlā 10.19, CC Madhya-līlā 10.31, CC Madhya-līlā 10.32, CC Madhya-līlā 11.23, CC Madhya-līlā 11.103, CC Madhya-līlā 11.107, CC Madhya-līlā 17.109, CC Madhya-līlā 17.118, CC Madhya-līlā 20.136, CC Antya-līlā 3.211, CC Antya-līlā 5.118, CC Antya-līlā 5.119, CC Antya-līlā 6.131, CC Antya-līlā 7.156, CC Antya-līlā 12.84, CC Antya-līlā 15.93, CC Antya-līlā 18.65, CC Antya-līlā 18.67, CC Antya-līlā 18.119, CC Antya-līlā 19.87
al Señor Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya-līlā 1.233, CC Madhya-līlā 1.240
a ellos — CC Madhya-līlā 2.39, CC Madhya-līlā 19.55
a Él. — CC Madhya-līlā 3.17
a ella — CC Madhya-līlā 3.180, CC Madhya-līlā 3.186, CC Madhya-līlā 3.218, CC Madhya-līlā 5.128, CC Madhya-līlā 9.188, CC Madhya-līlā 9.191, CC Antya-līlā 3.29, CC Antya-līlā 3.239