Skip to main content

Word for Word Index

tāṅhā ba-i
excepto Él — CC Ādi-līlā 13.76
tāṅhā haite
de él (Svarūpa Dāmodara) — CC Ādi-līlā 4.161
que a él — CC Madhya-līlā 11.138
de ese catur-vyūha original — CC Madhya-līlā 20.193
de ese autor. — CC Madhya-līlā 25.49
tāṅhā lañā
llevándole consigo — CC Madhya-līlā 19.37
llevándolo — CC Antya-līlā 3.49
tāṅhā lāgi’
por ellos — CC Antya-līlā 9.126
tāṅhā-sabā
todos ellos — CC Madhya-līlā 7.92
tāṅhā-saha
con Él — CC Antya-līlā 5.149
tāṅhā sane
con él — CC Madhya-līlā 25.212
tāṅhā vinu
sin Ella — CC Madhya-līlā 8.114
tāṅhā vinā
sin Él — CC Madhya-līlā 11.48
sin Él — CC Madhya-līlā 16.6
tāṅhā āise
se va allí — CC Antya-līlā 3.7
tāṅhā vine
sin Él — CC Antya-līlā 19.43
tāṅhā
de Ellos — CC Ādi-līlā 2.40
allí — CC Ādi-līlā 4.85, CC Ādi-līlā 5.42, CC Ādi-līlā 5.44, CC Ādi-līlā 5.98, CC Ādi-līlā 5.100-101, CC Ādi-līlā 5.181, CC Ādi-līlā 5.195, CC Ādi-līlā 8.52, CC Madhya-līlā 14.246, CC Madhya-līlā 15.26, CC Madhya-līlā 15.293, CC Madhya-līlā 21.144, CC Antya-līlā 2.29
ese — CC Ādi-līlā 4.199, CC Ādi-līlā 4.200-201
Su (de Ella) — CC Ādi-līlā 4.218
allí — CC Ādi-līlā 5.33, CC Madhya-līlā 1.110, CC Madhya-līlā 7.5, CC Madhya-līlā 8.297, CC Madhya-līlā 9.166, CC Madhya-līlā 9.200, CC Madhya-līlā 17.173, CC Antya-līlā 3.21, CC Antya-līlā 6.55, CC Antya-līlā 6.156, CC Antya-līlā 16.45
allí (en la refulgencia Brahman impersonal) — CC Ādi-līlā 5.38
dentro de ese — CC Ādi-līlā 5.111
en ese lugar — CC Ādi-līlā 5.231
allí solamente — CC Ādi-līlā 7.23
eso — CC Ādi-līlā 16.102
en ese lugar — CC Madhya-līlā 6.15
Él — CC Madhya-līlā 18.192
allí (a Bengala) — CC Antya-līlā 2.41

Filter by hierarchy