Skip to main content

Word for Word Index

bahuta stavana
muchas oraciones. — CC Madhya-līlā 9.69
gopāla stavana
oraciones a Gopāla. — CC Madhya-līlā 5.6
karaye stavana
ofrece oraciones. — CC Madhya-līlā 7.142
ofrecieron oraciones — CC Madhya-līlā 21.73
karena stavana
ofrecer oraciones. — CC Ādi-līlā 5.114
ofrece oraciones. — CC Antya-līlā 5.136, CC Antya-līlā 5.139, CC Antya-līlā 5.146
āmāra stavana
Mi glorificación personal — CC Madhya-līlā 24.317
stavana
ofrecimiento de oraciones — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.16
orar — CC Madhya-līlā 1.103, CC Madhya-līlā 3.186
oración. — CC Madhya-līlā 1.277
alabanza. — CC Madhya-līlā 3.27
de oraciones — CC Madhya-līlā 4.66
oraciones — CC Madhya-līlā 5.4, CC Madhya-līlā 7.113, CC Madhya-līlā 9.18, CC Madhya-līlā 17.81
ofreciendo oraciones. — CC Madhya-līlā 9.65
oraciones — CC Madhya-līlā 14.8
ofrecer oraciones. — CC Madhya-līlā 15.5
oraciones. — CC Madhya-līlā 18.6
ofrezco alabanzas — CC Antya-līlā 4.170