Skip to main content

Word for Word Index

sattvena
en la modalidad de la bondad — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.34
por la modalidad de la bondad — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.31
por Tu forma de bondad pura — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.47
de la bondad pura — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.22
con existencia pura — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.10
mediante la bondad — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.6
por medio de la modalidad de la bondad — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.57
en su posición en la existencia — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.58
junto con el concepto de la existencia — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.29-30
mediante el cultivo de la modalidad de la bondad — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.25
con servicio devocional puro — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.11
mediante poder poco común — CC Ādi-līlā 3.87