Skip to main content

Word for Word Index

rukmiṇī-devīra
de Rukmiṇīdevī — CC Antya-līlā 7.144
rukmiṇī
la esposa de Kṛṣṇa llamada Rukmiṇī — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.28
de Rukmiṇī — CC Ādi-līlā 17.241
rukmiṇī-ādira
de las reinas, comenzando con Rukmiṇī — CC Madhya-līlā 24.51
rukmiṇī-ādi
encabezadas por Rukmiṇī — CC Ādi-līlā 6.72