Skip to main content

Word for Word Index

bharaṇam prajānām
gobernar a los ciudadanos. — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.20
prajānām
de la gente en general — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.19
de los ciudadanos — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.10
de las criaturas vivientes — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.29
de los seres vivientes — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.40
familia. — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.25
de aquellos que nacen — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.9
de las entidades vivientes — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.40
de todos los que nacen — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7
de las entidades vivientes nacidas de mí — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.14
de todos los seres creados — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.34
de la gente — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.16
de los ciudadanos — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.15
de los súbditos — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.32
mientras los súbditos — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.19
de los habitantes — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.12
de todas las entidades vivientes que se han refugiado en ustedes — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.7
de todos los ciudadanos — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.13
de todas las entidades vivientes — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.28
de las entidades vivientes (en distintos planetas) — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.37-39
de todos los seres vivos — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.52

Filter by hierarchy