Skip to main content

Word for Word Index

bhakti-śāstrera pracāra
propagación de las Escrituras reveladas del servicio devocional — CC Madhya-līlā 23.103
ṣoḍaśa bheda pracāra
hay dieciséis variedades. — CC Madhya-līlā 24.291
nā kare pracāra
no realiza labor de prédica — CC Antya-līlā 4.102
pracāra karena
predica — CC Antya-līlā 4.102
kariha pracāra
predica — CC Antya-līlā 1.219
karilā pracāra
Tú has propagado — CC Antya-līlā 3.76
tú has predicado. — CC Antya-līlā 11.25
kīrtana pracāra
difusión del movimiento de saṅkīrtanaCC Ādi-līlā 6.35
pracāra
predicando — CC Ādi-līlā 1.88-89, CC Ādi-līlā 14.17
manifestaciones. — CC Ādi-līlā 2.64
difusión — CC Ādi-līlā 3.40
propagación. — CC Ādi-līlā 3.99, CC Ādi-līlā 10.90, CC Ādi-līlā 17.298
propagación — CC Ādi-līlā 4.27-28
propagar. — CC Ādi-līlā 4.41, CC Ādi-līlā 4.223
la proclamación. — CC Ādi-līlā 4.104
movimiento — CC Ādi-līlā 7.18-19
difundir — CC Ādi-līlā 7.167
prédica. — CC Ādi-līlā 17.53, CC Madhya-līlā 1.34
predicar. — CC Madhya-līlā 1.112
manifiesta. — CC Madhya-līlā 2.11
manifestación. — CC Madhya-līlā 6.98
divulgación. — CC Madhya-līlā 13.134
expansión. — CC Madhya-līlā 20.276
predicar. — CC Madhya-līlā 23.104
son conocidos — CC Madhya-līlā 24.31
prédica. — CC Antya-līlā 1.198
proclamar. — CC Antya-līlā 4.182
predicar — CC Antya-līlā 7.50-52
difusión. — CC Antya-līlā 20.17
ācāra pracāra
comportarse bien y predicar — CC Antya-līlā 4.103
sevakera pracāra
tránsito de sirvientes. — CC Antya-līlā 4.126
vāñchita pracāra
difundiendo Su misión. — CC Ādi-līlā 6.39