Skip to main content

Word for Word Index

pitā asmākam
nuestro padre — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.15-16
dīrghatamaḥ-pitā
fue padre de Dīrghatama — Śrīmad-bhāgavatam 9.17.4
pitā iva
como un padre — Bg. 11.44
pitā-maha-ādi
o el abuelo y otros — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.17
pitā-mahaḥ
el abuelo — Bg. 1.12
el abuelo — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.6
abuelo — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25
el Señor Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.27
pitā-mātāra mana
las mentes de los padres. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 15.15
pitā-mātā
padre y madre — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 3.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 15.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 17.154
padres — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 4.271-272
ambos padres — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 15.17
pitā-mātāra
de Sus padres — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 14.93
de los padres — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 15.20
pitā-mātāya
a los padres — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 14.6
oghavat-pitā
que fue padre de Oghavān — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.18
pitā
padre — Bg. 9.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7
el padre — Bg. 11.43
el padre. — Bg. 14.4
el padre — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.33-36, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.22
padre — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.12-14, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.28-31, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 2.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 2.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 2.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 2.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 3.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 4.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 6.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 10.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 13.60
tu padre — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.24
un padre — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18
el padre (Mahārāja Nābhi) — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.2
el padre, Hiraṇyakaśipu — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.44
de Su padre — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 14.78
(es) su padre. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 17.153
el padre de Śrī Caitanya Mahāprabhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 17.294
sudhṛt-pitā
que fue padre del rey Sudhṛti — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.15
pitā-putrābhyām
por Priyavrata y su padre, Svāyambhuva Manu — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.9