Skip to main content

Word for Word Index

mahā-pūruṣaḥ
la Persona Suprema — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.32
pūruṣaḥ
un hombre. — Bg. 3.19
un hombre — Bg. 3.36
el Señor Viṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.23
una persona — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.29
persona — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.8
la persona — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.29
la entidad viviente — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.43
una persona. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.40
yajña-pūruṣaḥ
el disfrutador de todos los sacrificios — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.4
que es el disfrutador de todos los sacrificios — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.18
ādi-pūruṣaḥ
la persona original — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.54