Skip to main content

Word for Word Index

caitanya-tattva-nirūpaṇa
descripción de la verdad de Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Ādi-līlā 17.314
nirūpaṇa
descripción. — CC Ādi-līlā 1.29
decisión. — CC Ādi-līlā 1.31
aclarando — CC Ādi-līlā 2.120
descripción — CC Ādi-līlā 17.318
tattva-nirūpaṇa
averiguar la verdad — CC Ādi-līlā 6.119