Skip to main content

Word for Word Index

mahā-munīnām
por los grandes sabios — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.37
que son sannyāsīsŚrīmad-bhāgavatam 5.5.28
munīnām
de los sabios — Bg. 10.37
de los grandes sabios. — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.3
de los grandes sabios — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.1
de los grandes filósofos o especuladores mentales — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.20
aquellos cuatro sabios — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.1
de grandes sabios — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.33
de esas personas santas — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.19
en presencia de los sabios — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.14-15
grandes personas santas — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.20
de los sabios — CC Ādi-līlā 4.51