Skip to main content

Word for Word Index

mathurā calilā
partió hacia Mathurā — CC Madhya-līlā 17.146, CC Antya-līlā 4.232
dakṣiṇa-mathurā
a Mathurā del Sur — CC Madhya-līlā 9.178, CC Madhya-līlā 9.210
mathurā dekhiyā
al ver la ciudad de Mathurā — CC Madhya-līlā 17.155
dvārakā-mathurā-pure
en las dos ciudades de Dvārakā y Mathurā — CC Madhya-līlā 20.190
mathurā-gamana
el Señor Caitanya Mahāprabhu va a Mathurā — CC Madhya-līlā 25.256
mathurā haite
de Mathurā — CC Madhya-līlā 25.257
mathurā-māhātmya
las glorias de Mathurā — CC Madhya-līlā 1.39-40
que dan una explicación de la grandeza de Mathurā — CC Madhya-līlā 25.215
mathurā-nātha
el amo de Mathurā — CC Madhya-līlā 4.197
mathurā-nikaṭe
cerca de Mathurā — CC Madhya-līlā 17.155
mathurā āsiyā
tras entrar en Mathurā — CC Madhya-līlā 17.156
cuando fue a Mathurā — CC Madhya-līlā 25.203
mathurā āilā
ha venido a Mathurā — CC Madhya-līlā 17.163
fue a Mathurā — CC Madhya-līlā 25.186
llegó a Vṛndāvana — CC Madhya-līlā 25.210
mathurā-nagarī
a la ciudad de Mathurā. — CC Madhya-līlā 17.166
mathurā-padmera
de la flor de loto de Mathurā — CC Madhya-līlā 18.18
mathurā-nagare
a la ciudad de Mathurā — CC Madhya-līlā 18.47, CC Madhya-līlā 18.69
mathurā-ādiṣu
y Mathurā, etc. — CC Madhya-līlā 20.401
mathurā-vāsa
vivir en Mathurā — CC Madhya-līlā 22.128
śrīman-mathurā-maṇḍale
en Mathurā, el lugar concreto en que Kṛṣṇa realiza Sus pasatiempos — CC Madhya-līlā 22.132
mathurā-ākhya
Mathurā — CC Madhya-līlā 20.214
mathurā-nāgarī
las mujeres de la ciudad de Mathurā. — CC Madhya-līlā 21.111
mathurā
Mathurā — CC Ādi-līlā 7.44, CC Ādi-līlā 10.87, CC Madhya-līlā 21.91
el lugar sagrado conocido con el nombre de Mathurā — CC Madhya-līlā 1.229
el sagrado lugar de Mathurā — CC Madhya-līlā 1.239
a Mathurā — CC Madhya-līlā 1.245, CC Madhya-līlā 17.53, CC Madhya-līlā 17.152
Mathurā — CC Madhya-līlā 17.227, CC Antya-līlā 8.23
la ciudad de Mathurā — CC Madhya-līlā 18.70
el lugar de nacimiento de Kṛṣṇa — CC Madhya-līlā 22.125