Skip to main content

Word for Word Index

aṣṭādaśa mātā
dieciocho madres — CC Madhya-līlā 15.240
mātā bale
Su madre dijo — CC Ādi-līlā 15.9
bhakti-matā
por el devoto — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.54
buddhi-matā
por una persona inteligente — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.48
chaya mata
seis tesis distintas — CC Madhya-līlā 25.53
śacī-mātā dekhi’
al ver a Śacīmātā — CC Antya-līlā 12.14
deva-mātā
la madre de los semidioses — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.1
dhī-matā
muy inteligente. — Bg. 1.3
debido a que era muy inteligente — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.18
dui-mata
dos opiniones — CC Ādi-līlā 12.8
mata-duṣṭatayā
por cálculos imperfectos. — CC Madhya-līlā 19.143
e-mata
de ese modo — CC Ādi-līlā 1.65-66
de este modo — CC Ādi-līlā 2.104
semejantes — CC Ādi-līlā 17.154
de ese modo — CC Madhya-līlā 10.20
como esto — CC Madhya-līlā 21.18
ei mata
así — CC Ādi-līlā 1.88-89, CC Ādi-līlā 4.119-120
como esto — CC Ādi-līlā 4.36-37, CC Ādi-līlā 7.133
de este modo — CC Ādi-līlā 4.248, CC Ādi-līlā 4.249, CC Ādi-līlā 5.88, CC Ādi-līlā 5.143, CC Ādi-līlā 6.51, CC Ādi-līlā 14.61, CC Ādi-līlā 15.22, CC Ādi-līlā 16.19, CC Ādi-līlā 16.20, CC Ādi-līlā 17.151, CC Madhya-līlā 16.288
de esta manera — CC Ādi-līlā 13.103, CC Ādi-līlā 17.88, CC Ādi-līlā 17.139
de ese modo — CC Madhya-līlā 1.30, CC Madhya-līlā 1.45, CC Madhya-līlā 1.232, CC Madhya-līlā 1.285, CC Madhya-līlā 2.50, CC Madhya-līlā 3.88, CC Madhya-līlā 3.89, CC Madhya-līlā 3.132, CC Madhya-līlā 4.167, CC Madhya-līlā 5.119, CC Madhya-līlā 7.130, CC Madhya-līlā 8.244, CC Madhya-līlā 12.133, CC Madhya-līlā 12.176
de este modo — CC Madhya-līlā 1.88
de ese modo — CC Madhya-līlā 2.14, CC Madhya-līlā 14.102, CC Madhya-līlā 15.88, CC Madhya-līlā 15.88, CC Madhya-līlā 15.147, CC Madhya-līlā 15.181, CC Madhya-līlā 22.164, CC Madhya-līlā 24.322, CC Madhya-līlā 25.3
ésa es la opinión — CC Antya-līlā 9.39
ei-mata haya
es así. — CC Madhya-līlā 16.185
ei-mata
así — CC Ādi-līlā 4.41, CC Ādi-līlā 4.193
esta clase de fe — CC Ādi-līlā 5.177
de este modo — CC Ādi-līlā 7.147, CC Ādi-līlā 14.70, CC Ādi-līlā 17.29, CC Ādi-līlā 17.120, CC Madhya-līlā 13.63
de esta manera — CC Ādi-līlā 10.159, CC Ādi-līlā 17.86
de ese modo — CC Madhya-līlā 1.85, CC Madhya-līlā 2.4, CC Madhya-līlā 2.17, CC Madhya-līlā 3.136, CC Madhya-līlā 3.167, CC Madhya-līlā 4.10, CC Madhya-līlā 4.105, CC Madhya-līlā 5.139, CC Madhya-līlā 6.198, CC Madhya-līlā 7.89, CC Madhya-līlā 7.101, CC Madhya-līlā 7.104, CC Madhya-līlā 7.105, CC Madhya-līlā 7.108, CC Madhya-līlā 7.112, CC Madhya-līlā 7.113, CC Madhya-līlā 7.118, CC Madhya-līlā 7.134, CC Madhya-līlā 8.7, CC Madhya-līlā 8.28, CC Madhya-līlā 8.47, CC Madhya-līlā 8.234, CC Madhya-līlā 8.260, CC Madhya-līlā 9.108, CC Madhya-līlā 9.278, CC Madhya-līlā 9.302, CC Madhya-līlā 11.240, CC Madhya-līlā 11.241, CC Madhya-līlā 12.69, CC Madhya-līlā 12.71, CC Madhya-līlā 12.92, CC Madhya-līlā 12.135, CC Madhya-līlā 12.196, CC Madhya-līlā 17.81, CC Madhya-līlā 17.82, CC Madhya-līlā 17.100, CC Madhya-līlā 17.103, CC Madhya-līlā 17.151, CC Madhya-līlā 18.3, CC Madhya-līlā 18.13, CC Madhya-līlā 18.39, CC Madhya-līlā 18.96, CC Madhya-līlā 18.128, CC Madhya-līlā 18.220, CC Madhya-līlā 18.222, CC Madhya-līlā 19.122, CC Madhya-līlā 19.135, CC Madhya-līlā 19.234, CC Madhya-līlā 20.218, CC Madhya-līlā 20.383, CC Antya-līlā 2.167, CC Antya-līlā 3.38, CC Antya-līlā 3.245, CC Antya-līlā 4.36, CC Antya-līlā 4.45, CC Antya-līlā 4.51, CC Antya-līlā 4.104, CC Antya-līlā 4.206, CC Antya-līlā 5.90, CC Antya-līlā 5.146, CC Antya-līlā 6.3, CC Antya-līlā 6.12, CC Antya-līlā 6.35, CC Antya-līlā 6.81, CC Antya-līlā 6.159-160, CC Antya-līlā 6.213, CC Antya-līlā 6.217, CC Antya-līlā 6.271, CC Antya-līlā 6.293, CC Antya-līlā 6.297, CC Antya-līlā 6.300, CC Antya-līlā 6.303, CC Antya-līlā 6.325, CC Antya-līlā 7.4, CC Antya-līlā 7.153-154, CC Antya-līlā 8.6, CC Antya-līlā 8.96, CC Antya-līlā 9.4, CC Antya-līlā 9.12, CC Antya-līlā 9.123, CC Antya-līlā 10.65, CC Antya-līlā 10.103, CC Antya-līlā 10.133, CC Antya-līlā 10.152, CC Antya-līlā 11.11, CC Antya-līlā 11.13, CC Antya-līlā 11.34, CC Antya-līlā 12.65, CC Antya-līlā 12.95, CC Antya-līlā 13.19, CC Antya-līlā 13.64, CC Antya-līlā 13.105, CC Antya-līlā 14.57, CC Antya-līlā 14.101, CC Antya-līlā 15.4, CC Antya-līlā 15.25, CC Antya-līlā 15.89, CC Antya-līlā 16.3, CC Antya-līlā 16.13, CC Antya-līlā 16.38, CC Antya-līlā 16.128, CC Antya-līlā 17.3, CC Antya-līlā 17.63, CC Antya-līlā 18.9, CC Antya-līlā 18.24, CC Antya-līlā 18.26, CC Antya-līlā 19.53, CC Antya-līlā 19.55, CC Antya-līlā 19.77, CC Antya-līlā 19.99, CC Antya-līlā 19.102, CC Antya-līlā 20.3, CC Antya-līlā 20.26, CC Antya-līlā 20.63
de este modo — CC Madhya-līlā 5.48, CC Madhya-līlā 7.133, CC Madhya-līlā 8.271, CC Madhya-līlā 10.24, CC Madhya-līlā 12.117, CC Madhya-līlā 12.142, CC Madhya-līlā 12.216, CC Madhya-līlā 17.230, CC Madhya-līlā 18.42, CC Antya-līlā 3.40, CC Antya-līlā 10.140-141
de forma similar — CC Madhya-līlā 12.89
de ese modo — CC Madhya-līlā 13.68, CC Madhya-līlā 13.69, CC Madhya-līlā 13.71, CC Madhya-līlā 13.111, CC Madhya-līlā 13.119, CC Madhya-līlā 13.180, CC Madhya-līlā 14.4, CC Madhya-līlā 14.36, CC Madhya-līlā 14.59, CC Madhya-līlā 14.69, CC Madhya-līlā 14.91, CC Madhya-līlā 14.201, CC Madhya-līlā 14.243, CC Madhya-līlā 14.255, CC Madhya-līlā 15.4, CC Madhya-līlā 15.12, CC Madhya-līlā 15.26, CC Madhya-līlā 15.31, CC Madhya-līlā 15.36, CC Madhya-līlā 15.64, CC Madhya-līlā 15.86, CC Madhya-līlā 15.89, CC Madhya-līlā 15.91, CC Madhya-līlā 15.92, CC Madhya-līlā 15.143, CC Madhya-līlā 15.155, CC Madhya-līlā 16.35, CC Madhya-līlā 16.47, CC Madhya-līlā 16.68, CC Madhya-līlā 16.76, CC Madhya-līlā 16.82, CC Madhya-līlā 16.84, CC Madhya-līlā 16.146, CC Madhya-līlā 16.147, CC Madhya-līlā 16.153, CC Madhya-līlā 21.10, CC Madhya-līlā 23.93, CC Madhya-līlā 25.177, CC Madhya-līlā 25.216, CC Antya-līlā 1.61, CC Antya-līlā 1.213, CC Antya-līlā 2.12, CC Antya-līlā 2.15, CC Antya-līlā 2.33, CC Antya-līlā 2.47, CC Antya-līlā 2.79
como éste — CC Madhya-līlā 15.154
esas — CC Madhya-līlā 21.8
eka-mata
una opinión — CC Ādi-līlā 12.8
eka-mata nahe
no están de acuerdo — CC Madhya-līlā 17.184
eka mata
la misma versión. — CC Madhya-līlā 25.100
eta mata
de ese modo — CC Antya-līlā 7.79
sva-rūpa-gosāñira mata
la visión de Svarūpa Dāmodara Gosvāmī — CC Madhya-līlā 2.93