Skip to main content

Word for Word Index

śraddhā, maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, mūrtiḥ
nombres de trece hijas de Dakṣa — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52
maitrī-dṛśam
tu misericordia sin causa a mí como un amigo — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.24
maitrī
relación amistosa — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.16
Maitrī — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52
amistad — CC Madhya-līlā 22.73
amistad — CC Antya-līlā 4.112
maitrī-ādibhiḥ
por amistad, etc. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.47