Skip to main content

Word for Word Index

eka-mātrā
un mātrā (dieciséis śeṭas, unos quince kilos) — CC Antya-līlā 12.102
mātrā-sparśāḥ
percepción de los sentidos — Bg. 2.14
sva-mātrā
de Su madre — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.12
mātrā
objetos de disfrute de los sentidos — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.34
forma sutil — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.25
objetos percibidos por los sentidos — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.3
por su madre — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.9
por tu madre — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.30
madre — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.65
con la propia madre — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.17
por la madre — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.8
con la propia madre — CC Antya-līlā 2.119
mātrā uktaḥ
al recibir la orden de la madre — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.25
rāma-mātrā
por la madre del Señor Paraśurāma — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.12
mātrā saha
con la madre — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.6
con Su madre, Rohiṇī — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.27